ດີໃຈລາວຈະເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງຄວບຄຸມອາຫານ

- advert banner 728 90 728x90 - ດີໃຈລາວຈະເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງຄວບຄຸມອາຫານ

ສະບາຍດີ, ເພື່ອນຜູ້ອ່ານ ທີ່ຮັກແພງ, ໃນປັດຈຸບັນພວກ ເຮົາ ຜູ້ບໍລິໂພກທັງຫລາຍໃຜໆກໍມີ ຄວາມເປັນຫວ່ງຕໍ່ສຸຂະພາບ ຂອງຕົນຫລາຍຂຶ້ນ, ພາຍຫລັງຮູ້ ວ່າແຫລ່ງທີ່ມາຂອງເຄື່ອງບໍລິ ໂພກອາຫານການກິນ-ດື່ມຕ່າງໆ ບໍ່ປອດໄພ, ປົນເປື້ອນສານພິດ ທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ.

- new3 - ດີໃຈລາວຈະເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງຄວບຄຸມອາຫານ

ດັ່ງນັ້ນຄວາມປອດໄພຂອງ ອາຫານຈິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ຄວາມສົນໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ໃນຂະນະທີ່ ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງ ອາຫານຢູ່ປະເທດເຮົາຍັງບໍ່ທັນ ແຂງແຮງພໍ.

ດັ່ງນັ້ນເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານ ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຂອງອາຫານ ແລະ ສິນຄ້າດັ່ງ ກ່າວຈິ່ງເປັນເຄື່ອງມືສຳຄັນໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກມີຄວາມເຊື່ອ ໝັ້ນ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈ, ເຊິ່ງຜ່ານ ມາຫລາຍຊີວິດຂອງຄົນເຮົາອີງ ອາໄສແຕ່ໜ່ວຍງານອາຫານ ແລະ ຢາເພື່ອດຳເນີນການກວດ ກາ ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມປອດ ໄພຂອງອາຫານແຕ່ໃນພາກປະ ຕິບັດຕົວຈິງແລ້ວແມ່ນຍັງເຮັດ ໄດ້ໜ້ອຍ.
ເນື່ອງຈາກຍັງຂາດຄວາມ ສາມາດ ແລະ ເຄື່ອງມືອຸປະກອນ ຕ່າງໆ ແລະ ຖ້າຈະອີງໃສ່ຄະນະ ກຳມະການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ແລະ ຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານຂອງ ພວກເຮົາກໍຍັງຕົກຢູ່ໃນສະພາບ ດຽວກັນກັບ ອຢ ແລະ ຍັງມີສິ່ງ ທ້າທາຍຫລາຍຢ່າງດັ່ງທ່ານ ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ຢັ້ງຢືນດັ່ງກ່າວຂອງ ກະຊວງກະສິກຳມີຄຳເຫັນໃນ ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການ ຂອງຕົນໃນວັນທີ 19 ຕຸລານີ້ ວ່າ: ໃນຜ່ານມາການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດດ້ານການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະ ພາບ ແລະ ຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດ ແລະ ບົກຜ່ອງ ຢູ່ ເນື່ອງຈາກຄວາມຮັບຮູ້ຂອງ ພະນັກງານຜູ້ເຮັດວຽກງານດັ່ງ ກ່າວຍັງຈຳກັດ.

ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງສັງ ຄົມຕໍ່ກັບການຢັ້ງຢືນຍັງຕ່ຳພ້ອມ ນັ້ນກໍແມ່ນເຄື່ອງມື ແລະ ດ້ານນິ ຕິກຳຕ່າງໆ ກໍຈະຕ້ອງໃຫ້ຄົບ ຖ້ວນ ແລະ ຮັດກຸມ ຈິ່ງຈະເຮັດ ໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກມີຄວາມເຊື້ອຖືໄດ້.

ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ສັງ ຄົມກໍຈະຄ່ອຍອຸ່ນໃຈຂຶ້ນຕໍ່ກັບ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ພາຍຫລັງຄະນະກຳມະການ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ແລະ ຢັ້ງ ຢືນມາດຕະຖານນີ້, ໄດ້ອອກມາ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານດັ່ງ ກ່າວໄປພ້ອມໆກັນກັບກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລ ຊີ ເພື່ອຈະປັບປຸງລະບົບການຢັ້ງ ຢືນຂອງລາວໄດ້ຕາມມາດຕະ ຖານສາກົນເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອ ໝັ້ນ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃຫ້ຜູ້ ບໍລິໂພກຫລາຍຂຶ້ນ./.

ລະວັງອາຫານ-ໝາກໄມ້ເປັນພິດ2018/

ລາວຈະສະເຫລີມສະຫຼອງວັນອາຫານໂລກ-ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃນວັນທີ 16 ຕຸລານີ້2018/

- 9965555 - ດີໃຈລາວຈະເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງຄວບຄຸມອາຫານ
(ພາບປະກອບ)
error: Content is protected !!