ເຮັດວຽກເປັນທີມແນມໃດໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດສູງສຸດ

ເຮັດວຽກເປັນທີມແນມໃດໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດສູງສຸດ - Untitled design - ເຮັດວຽກເປັນທີມແນມໃດໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດສູງສຸດ

ການຈະເຮັດໃຫ້ອົງກອນກ້າວໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດ ບໍ່ວ່າຈະໃນລະດັບໃດກໍຕາມ ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ເລີຍວ່າຕ້ອງອາໄສຂະບວນ ການ ແລະ ເຕັກນິກທີ່ຫລາຍໆຄົນຮູ້ຈັກກັນເປັນຢ່າງດີວ່າ ການເຮັດວຽກເປັນທີມ ເຊິ່ງການເຮັດວຽກແບບນີ້ຈະມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ.

    – ສ້າງຈຸດເປົ້າໝາຍເພື່ອການເຮັດວຽກເປັນທີມ : ໜຶ່ງໃນຫລາຍສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກເປັນທີມ (Teamwork) ປະສົບຄວາມສຳເລັດນັ້ນ ທີມງານຕ້ອງບໍ່ຫລົງລືມທີ່ຈະສ້າງຈຸດເປົ້າໝາຍໃຫ້ກັບການເຮັດວຽກເພື່ອໃຫ້ການເຮັດວຽກເປັນໄປຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ ບໍ່ເສຍເວລາໄປກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ເມື່ອເຮົາຮູ້ທິດທາງ ຕະຫລອດຈົນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາວ່າເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທີມກ້າວໄປສູ່ເປົ້າໝາຍໄດ້ໝັ້ນຄົງ ບໍ່ພຽງແຕ່ການສ້າງຈຸດເປົ້າໝາຍ ຫລື ຂອບເຂດຂອງວຽກເທົ່ານັ້ນ ຍັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກມີຈຸດມຸ່ງໝາຍ ຊ່ວຍໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກຮ່ວມ ນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນການເຮັດວຽກເປັນທີມ.

     – ເພີ່ມຄວາມຮູ້ສຶກຮ່ວມຕໍ່ການເຮັດວຽກ : ການຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກເປັນທີມມີຈຸດແຂງນັ້ນ ທີມຈະຕ້ອງບໍ່ລະເລີຍການສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກຮ່ວມ ໃຫ້ມີແຮງບັນດານໃຈໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຈະເຮັດວຽກໂດຍທີ່ຕ້ອງລໍຖ້າຄຳສັ່ງ, ບໍ່ມີທິດທາງ ຫລື ປ່ອຍເວລາໃຫ້ໝົດໄປແຕ່ລະມື້ເທົ່ານັ້ນ ເພາະການຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍໂດຍນຳອົງກອນໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໄດ້ນັ້ນ ຕ້ອງບໍ່ແມ່ນບຸກຄົນພຽງຄົນດຽວທີ່ຈະອອກຄຳສັ່ງ ຫລື ດຳເນີນການ, ແຕ່ທຸກຄົນໃນທີມຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ສຶກຮ່ວມກັນ, ຕ້ອງການຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນໂດຍສ້າງທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນຳໃຫ້ກັບທຸກໆຄົນໃນທີມ ທັງຍັງຕ້ອງໃຫ້ທີມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກົງກັນວ່າຈຸດມຸ່ງໝາຍຮ່ວມກັນນັ້ນແມ່ນຫຍັງ ເພື່ອຈະໄດ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກຮ່ວມ ແລະ ຊ່ວຍກັນອອກຄວາມຄິດຄວາມເຫັນໃຫ້ໄປໃນແນວທາງດຽວກັນ.

ເຮັດວຽກເປັນທີມແນມໃດໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດສູງສຸດ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ເຮັດວຽກເປັນທີມແນມໃດໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດສູງສຸດ

     – ທັກສະຜູ້ນຳກັບຄວາມສຳ ເລັດຂອງທີມ : ຫລາຍຄົນອາດຮູ້ສຶກຄັດຄ້ານຂຶ້ນພາຍໃນໃຈເຖິງຄວາມສຳພັນລະຫ່ວາງທັກສະຜູ້ ນຳກັບການເຮັດວຽກເປັນທີມວ່າຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ ເຮົາຕ້ອງບໍ່ລືມວ່າການສະແດງອອກເຖິງຄວາມເປັນຜູ້ນຳນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍ ຄວາມວ່າຄົນຜູ້ນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໂຕເອງໂດດເດັ່ນເໜືອກ່ວາໃຜໃນການເຮັດວຽກ, ແຕ່ແມ່ນຫົນທາງໜຶ່ງທີ່ຈະສະແດງຄວາມຄິດ ເຫັນ ແລະ ດຶງຄວາມສາມາດທີ່ຕົນເອງມີອອກມາຊ່ວຍໃຫ້ທີມໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ທັກສະຜູ້ນຳຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ເໝາະສົມພາຍໃນທີມ ເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກກົງຕາມໜ້າທີ່ຂອງເຮົາ ໂດຍທີ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າເປັນໂຕຖ່ວງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກລ່າຊ້າ. ທັກສະການເປັນຜູ້ນຳນັ້ນຕ້ອງມາຈາກການຝຶກຝົນຕົນເອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຮົາເກີດຄວາມຮູ້ສືກວ່າຢາກຈະເຮັດວຽກໂດຍສຳນຶກຮູ້ເຖິງໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ໃຜມາບັງຄັບ ແລະ ການເຮັດວຽກຢ່າງມີທັກສະຜູ້ນຳນີ້ຍັງອາດຊ່ວຍໃຫ້ຄົນອ້ອມຂ້າງເຮົາໄດ້ຮັບອິດທິພົນໃນການເຮັດວຽກຢ່າງມີລະບົບນີ້ໄປໃຊ້ໃຫ້ການເຮັດວຽກເປັນທີມມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶ້ນ.

     – ປົດປ່ອຍພະລັງໃນການເຮັດວຽກ : ວິທີໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກເປັນທີມສຳເລັດໄດ້ນັ້ນ ຜູ້ເຮັດວຽກຕ້ອງຮູ້ຈັກປົດປ່ອຍພະລັງໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ອອກມາຫລາຍທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ເກີດໄຟໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ສັກກະຍະພາບທີ່ເຕັມປ່ຽມ ອັນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບກັບມາສູ່ອົງກອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງສຸດກົງປະເດັນ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ທີມໄດ້ວາງໄວ້ ໂດຍບໍ່ເສຍເວລາໄປກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ສຳຄັນ ການສົ່ງເສີມການປົດປ່ອຍພະລັງຂອງຄົນເຮັດວຽກແທນການເກັບກົດ ແລະ ປິດບັງສັກກະຍະພາບ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະສ່ົງຜົນດີຕໍ່ການເຮັດວຽກ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍສ້າງຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ບໍ່ຕິວ່າວຽກເຈົ້າວຽກຂ້ອຍ, ບໍ່ໜິ້ງກັນເຮັດວຽກ ເຊິ່ງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກເປັນທີມມີຄວາມແຂງແກ່ນ ແລະ ໝັ້ນຄົງຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

ເຮັດວຽກເປັນທີມແນມໃດໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດສູງສຸດ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ເຮັດວຽກເປັນທີມແນມໃດໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດສູງສຸດ
ເຮັດວຽກເປັນທີມແນມໃດໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດສູງສຸດ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ເຮັດວຽກເປັນທີມແນມໃດໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດສູງສຸດ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!