ເຖິງຈະມີເວລາໜ້ອຍກໍສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ

ເຖິງຈະມີເວລາໜ້ອຍກໍສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ - Untitled design - ເຖິງຈະມີເວລາໜ້ອຍກໍສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ
  1. ຈົດລາຍການສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ : ຈົດລາຍການສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດທຸກມື້ ຂັ້ນຕອນນີ້ໃຊ້ເວລາພຽງບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ ໂດຍທ່ານ ອາດຈະຂຽນລາຍການຂອງທ່ານກ່ອນເຂົ້ານອນ ຫລື ຈະຕອນເລີ່ມຕົ້ນເຊົ້າມື້ໃໝ່ກໍໄດ້ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດຈິນຕະນາການເຖິງເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານໄດ້ຈະແຈ້ງ ລວມທັງເກີດຄວາມຫ້າວຫັນຂຶ້ນ ທ່ານຄວນຈະຈົດໃນລັກສະນະຂອງຄຳສັບ ຫລື ໃຈຄວາມສຳຄັນຂອງສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດ.
  2. ເລີ່ມຈາກສິ່ງທີ່ທ່ານມັກເຮັດກ່ອນ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງຄ່ອຍໆເຮັດສິ່ງທີ່ຍາກຂຶ້ນໄປ : ຖ້າມັນຍາກເກີນທີ່ຈະເລີ່ມເຮັດຫຍັງຈັກຢ່າງ ໃຫ້ທ່ານລອງເລີ່ມຈາກສິ່ງທີ່ ທ່ານມັກກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງຄ່ອຍຂະຫຍາຍຫຍັບໄປຫາສິ່ງອື່ນໆທີ່ຍາກຂຶ້ນ ທ່ານຈະເລີ່ມຈາກການເຮັດ ຫຍັງກໍໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນການຈັດຕາຕະລາງມື້ພັກຜ່ອນ, ການຈົດບັນທຶກປະຈຳວັນ ຫລື ການອອກກຳລັງກາຍ ການເລີ່ມຈາກສິ່ງທີ່ທ່ານມັກຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານອາລົມດີ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມກ້າວໜ້າເກີດຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍສ້າງຂະບວນການທາງຄວາມຄິດ, ທັດສະນະຄະຕິທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານພ້ອມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດການກັບວຽກຕ່າງໆຕໍ່ໄປໄດ້.
  3. ອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ : ສຸຂະພາບກາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດມີຄວາມສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈທີ່ແຂງແຮງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຢູ່ໃນຈຸດທີ່ພ້ອມທີ່ສຸດໃນການສ້າງຜົນງານອັນດີເດັ່ນໄດ້.
  4. ເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກກັບຜູ້ຄົນ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ : ການສ້າງເຄືອຂ່າຍທີ່ກ້ວາງໄກຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກຜູ້ຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍທີ່ ອາດຈະຊ່ວຍທ່ານໄດ້ໃນຫລາຍໆເລື່ອງ, ທ່ານຄວນຈະເລີ່ມໂດຍການຍື່ນມືເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫລືອພວກເຂົາໃນເລື່ອງຕ່າງໆກ່ອນ ເພື່ອເປັນການສານສຳພັນ  ເຊິ່ງປະສົບການຈາກການເຮັດວຽກເປັນອາສາສະໝັກ, ຮູ້ຈັກກັບນັກເວົ້າ, ນັກບັນຍາຍທີ່ເວົ້າເກັ່ງໆຫລາຍທ່ານ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ງ່າຍ ແລະ ໃຊ້ເວລາບໍ່ດົນປານໃດໃນການທີ່ຈະສ້າງເຄືອຂ່າຍຄວາມສຳພັນທີ່ດີກັບຜູ້ອື່ນ.
  5. ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຫລາຍກ່ວາທີ່ຄິດ : ຈົ່ງເປັນຜູ້ທີ່ຈື່ຈຳໃນຖານະຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງດຸໝັ່ນພາກພຽນ, ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງເຖິງຂັ້ນໂຫມເຮັດ ວຽກໜັກຈົນເກີນໄປ ພຽງແຕ່ທ່ານລອງເຮັດວຽກກ່ອນເວລາປະມານ 10 ນາທີ ເພື່ອໃຫ້ມີເວລາເຮັດວຽກທີ່ຫລາຍຂຶ້ນຕື່ມ.
  6. ຝຶກສັງເກດ ແລະ ຮຽນຮູ້ຈາກນັກເຈລະຈາຕໍ່ລອງມືອາຊີບ : ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຈາະຈົງວ່າເປັນວຽກກ່ຽວກັບດ້ານໃດ ຫາກທ່ານໄດ້ມີໂອກາດຮ່ວມງານໂດຍກົງກັບນັກເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ຈົງຮັບວຽກນັ້ນໄວ້. ການເຮັດວຽກກັບຄົນທີ່ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານການຕັດສິນໃຈຕໍ່ລອງເລື່ອງວຽກຕ່າງໆຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການທີ່ຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຫລັກແຫລມຄືພວກເຂົາ ເພື່ອທີ່ທ່ານຈະໄດ້ກຽມພ້ອມສູ່ຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານເອງ ທ່ານຕ້ອງສັງເກດ ແລະ ຮຽນຮູ້ວິທີການທີ່ພວກເຂົາຮັບມືກັບເລື່ອງຕ່າງໆ ແລະ ຈື່ຈຳວິທີການເຫລົ່ານັ້ນໄວ້ໃຫ້ດີ.
  7. ຖາມຄຳຖາມໃຫ້ກົງຈຸດ : ຄຳຖາມທີ່ທ່ານໄດ້ຖາມໄປອາດຈະສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ໃນອະນາຄົດ ເຊິ່ງນັກເຈລະຈາຕໍ່ລອງທີ່ເກັ່ງຈະສາມາດເອົາຊະນະການຖືກປະຕິເສດໄດ້ ແລະ ຄົ້ນພົບວິທີທີ່ຈະເວົ້າປະນີປະນອມໂດຍການຖາມຄຳຖາມທີ່ຄວນຖາມ, ລອງຖາມຄຳຖາມ ເຊັ່ນ : ຂ້ອຍຮູ້ວ່າມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ແຕ່ຖ້າມັນມີວິທີທີ່ຈະຈັດການເລື່ອງນີ້ ແລ້ວວິທີນັ້ນມັນແມ່ນຫຍັງ ?
  8. ຈົ່ງມີສະມາທິ ແລະ ມີສະຕິຢູ່ສະເໝີ : ມີເລື່ອງທ້າທາຍຫລາຍກ່ວາທີ່ເຮົາຕ້ອງກ້າວຜ່ານ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ບອກໄດ້ຕອນນີ້ກໍຄື ຄວາມທ້າທາຍເຫລົ່ານັ້ນເຮົາຈະສາມາດຜ່ານພົ້ນມັນໄປໄດ້ພຽງແຕ່ເຮົາມີສະຕິ, ໃຫ້ທ່ານພະຍາຍາມກຳຈັດເປົ້າໝາຍທີ່ໃຫ້ຜົນຕອບແທນອັນເລັກນ້ອຍອອກໄປຈາກຫົນທາງຂອງທ່ານ ຈາກນັ້ນວິທີການທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ດີກ່ວາຢ່າງກົງຈຸດຈະເຜີຍອອກມາເອງ. ຫົວໃຈຫລັກຂອງຄວາມສຳເລັດຄືເລື່ອງຂອງປະສິດທິຜົນ ເຖິງວ່າທ່ານຈະບໍ່ສາມາດຈັດການທຸກໆຢ່າງໄດ້ພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ, ແຕ່ການປ່ຽນແປງນ້ອຍໆເຫລົ່ານີ້ກໍສາມາດສົ່ງຜົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງທີ່ດີໃນຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ຄືກັນ.
ເຖິງຈະມີເວລາໜ້ອຍກໍສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ເຖິງຈະມີເວລາໜ້ອຍກໍສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ
ເຖິງຈະມີເວລາໜ້ອຍກໍສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ເຖິງຈະມີເວລາໜ້ອຍກໍສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ
ເຖິງຈະມີເວລາໜ້ອຍກໍສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ເຖິງຈະມີເວລາໜ້ອຍກໍສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!