7 ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍເມື່ອທ່ານກິນແຕ່ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້

7 ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍເມື່ອທ່ານກິນແຕ່ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ - 010111 2018 -  7 ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍເມື່ອທ່ານກິນແຕ່ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້
7 ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍເມື່ອທ່ານກິນແຕ່ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ - Untitled design -  7 ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍເມື່ອທ່ານກິນແຕ່ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້
  1. ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບສານອາຫານບໍ່ດຸ່ນດ່ຽງ ຫລື ຂາດສານອາຫານ : ເຖິງວ່າຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຈະມີໄຍອາຫານ, ເກືອແຮ່ ແລະ ວິຕາມິນ ລວມເຖິງຄາໂບໄຮເດຣດ, ແຕ່ຍັງຂາດໂປຣຕິນ ແລະ ໄຂມັນທີ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍອີກຫລາຍ (ເຊິ່ງຫາໄດ້ຈາກຊີ້ນສັດ) ໄຂມັນຊ່ວຍພັດທະນາການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈ, ໃຫ້ພະລັງງານກັບຮ່າງກາຍໃນການເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ. ໃນຂະນະທີ່ໂປຣຕິນກໍຊ່ວຍໃຫ້ກ້າມຊີ້ນແຂງແຮງ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບພູມຕ້ານທານນຳອີກ. ດັ່ງນັ້ນຫາກຢາກກິນອາຫານເນັ້ນຜັກ – ໝາກໄມ້, ແຕ່ຍັງໄດ້ໂປຣຕິນ ຕ້ອງພະຍາຍາມກິນທັນຍາພືດຕ່າງໆທີ່ມີໂປຣຕິນ ເຊັ່ນ : ຖົ່ວ, ໝາກສາລີ, ເຕົ້າຫູ້, ໝາກອຶ ຫລື ໂປຣຕິນກະສິກຳໃຫ້ຫລາຍພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ ນອກຈາກນີ້ ໄຂມັນດີຈາກນຳ້ມັນພືດ, ນຳ້ມັນໝາກກອກກໍຄວນກິນ ເປັນປະຈຳນຳ.
  2. ພະລັງງານບໍ່ພຽງພໍ : ຫາກປົກກະຕິເປັນຄົນທີ່ມັກເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ເຊັ່ນ: ຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກ, ຍ່າງ, ແລ່ນ, ອອກກຳລັງກາຍ ແລະອື່ນໆ, ແຕ່ກິນຜັກ – ໝາກໄມ້ເທົ່ານັ້ນ ອາດເຮັດໃຫ້ມີພະລັງງານບໍ່ຫລາຍພໍທີ່ຈະເຮັດກິດຈະກຳເຫລົ່ານີ້ ເພາະ ການກິນຜັກ – ໝາກໄມ້ອາດເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບພະລັງງານບໍ່ຫລາຍພໍ. ສຳລັບຜູ້ຊາຍທີ່ຕ້ອງການ 2.400 – 2.800 ກາລໍຣີຕໍ່ມື້ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານ 1.800 – 2.200 ກາລໍຣີຕໍ່ມື້ ຫາກເຮົາຂາດໂປຣຕິນ ແລະ ໄຂມັນທີ່ພຽງພໍ ນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາບໍ່ແຂງແຮງ, ບໍ່ມີແຮງ, ກ້າມຊີ້ນລີບແປ ແລະ ບໍ່ມີພະລັງງານຫລາຍພໍໃຫ້ເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ. ຫາກຈະ ກິນແຕ່ຜັກ – ໝາກໄມ້ຢ່າງດຽວເພື່ອໃຫ້ໄດ້ພະລັງງານທີ່ພຽງພໍໃນ1 ມື້ ທ່ານອາດຈະຕ້ອງກິນຜັກກະລໍ່າສັບ ຫລື ບົດ 1 ຖ້ວຍນ້ອຍ, ໝາກແອັບເປິ້ນ 23 ໜ່ວຍ ແລະ ໝາກພຸນເປັນກິໂລ. ດັ່ງນັ້ນ,  ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າກິນທັນຍາພືດຕ່າງໆຫລາຍພຽງພໍທີ່ຈະໃຫ້ພະລັງງານໃນການເຮັດກິດຈະກຳໃນແຕ່ລະມື້ ບໍ່ກິນພຽງແຕ່ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ທຳມະດາ. ສຳລັບພືດທີ່ໃຫ້ພະລັງງານແມ່ນໝາກກ້ວຍ ຫລື ໝາກອະໂວກາໂດ ຄວນກິນກ່ອນຈະເຮັດກິດຈະກຳທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຫລາຍຂຶ້ນກ່ວາປົກກະຕິ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການອອກກຳລັງກາຍ.
  3. ວິຕາມິນ ແລະ ເກືອແຮ່ທີ່ສຳຄັນບາງພາກສ່ວນຫາຍໄປ : ຍັງມີວິຕາມິນ ແລະ ເກືອແຮ່ບາງພາກສ່ວນທີ່ມາຈາກຊີ້ນສັດ ຫລື ຜະລິດຕະພັນທີ່ມາຈາກສັດ (ນົມ, ຊີສ) ເຊັ່ນ : ວິຕາມິນເບ 12 ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ລະບົບປະສາດ ແລະ ສະໝອງ ຫລື ທາດເຫລັກທີ່ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການສ້າງເມັດເລືອດ ປ້ອງກັນບັນຫາເລືອດຈາງ ແລະ ຫາກຈະກິນຜັກໃບຂຽວຈຳນວນຫລາຍເພື່ອເພີ່ມທາດເຫລັກໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ ໃນຜັກໃບຂຽວພັດມາພ້ອມກັບໄຟເຕດທີ່ເຊື່ອກັນວ່າມີສ່ວນໃນການຫລຸດການດູດຊຶມຂອງແຮ່ທາດບາງພາກສ່ວນໃນຮ່າງກາຍອອກໄປ ຈົນເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດອາການເລືອດຈາງ.
  4. ຫລຸດການອັກເສບຂອງຮ່າງກາຍ : ມາເຖິງຂໍ້ດີ ການກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຢ່າງດຽວ ແລະ ຄວບຄຸມປະລິມານໂປຣຕິນ ແລະ ໄຂມັນໃຫ້ພໍດີກັບທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການຈະຊ່ວຍຫລຸດການອັກເສບທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຮ່າງກາຍໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການອັກເສບຈາກບາດແຜພາຍນອກ ຫລື ການອັກເສບຈາກອະໄວຍະວະພາຍໃນຮ່າງກາຍກໍຈະຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນຕາມລຳດັບ ນັ້ນເປັນຍ້ອນໂປຣຕິນທີ່ມາຈາກຊີ້ນສັດ, ຊີສ, ອາຫານແປຮູບ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເກີດອາການອັກເສບຂຶ້ນໄດ້.
  5. ນຳ້ໜັກຫລຸດ : ແນ່ນອນວ່າໃຜກໍຕາມທີ່ກຳລັງສົນໃຈໃນການຫລຸດນຳ້ໜັກ, ຫລຸດຄວາມຕຸ້ຍຢູ່ ການຫັນມາກິນຜັກ – ໝາກໄມ້ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບພະລັງງານໜ້ອຍລົງກ່ວາທີ່ເຄີຍກິນອາຫານທີ່ມີຊີ້ນສັດ ແລະ ໄຂມັນຈາກສັດຕາມປົກກະຕິ. ນອກຈາກນີ້, ການກິນອາຫານທີ່ມີກາກໄຍອາຫານ ແລະ ນຳ້ຫລາຍຂຶ້ນ ກໍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອີ່ມໄດ້ ແລະ ຍັງດີຕໍ່ລະບົບຂັບຖ່າຍນຳອີກ.
  6. ບວມໜ້ອຍລົງ : ຫາກທ່ານເຄີຍກິນອາຫານແລ້ວຮູ້ສຶກວ່າໂຕບວມ, ໜ້າບວມ ອາດເປັນຍ້ອນການກິນອາຫານທີ່ມີໂຊດຽມ ຫລື ເກືອຫລາຍ ການກິນຜັກ – ໝາກໄມ້ທີ່ບໍ່ດີ, ມີການປຸງແຕ່ງລົດຊາດຫລາຍຄືກັບການກິນຊີ້ນສັດອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານກິນໂຊດຽມໜ້ອຍລົງກ່ວາເກົ່າ ຈຶ່ງຮູ້ສຶກບວມໜ້ອຍລົງ ແຕ່ທັງນີ້ໃນບາງຄົນອາດມີບັນຫາໃນການຍ່ອຍຄາໂບໄຮເດຣດ ແລະ ນຳ້ຕານຈາກຜັກ – ໝາກໄມ້ບາງຊະນິດ ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກບວມໄດ້ຄືກັນ.
  7. ລະດັບຄໍເລສເຕີໂຣນໃນເລືອດໜ້ອຍລົງ : ເປັນເລື່ອງດີສຳລັບຄົນທີ່ຢາກຫລຸດຄໍເລສເຕີໂຣນໃນເລືອດ ເພາະຫາກຫັນມາກິນ ຜັກ – ໝາກໄມ້ຢ່າງຈິງຈັງແລ້ວ ຄໍເລສເຕີໂຣນໃນເລືອດກໍຈະໜ້ອຍລົງຢ່າງເຫັນໄດ້ແຈ້ງ ແລະ ໃຫ້ຜົນດີກ່ວາການກິນຢາ ເຊິ່ງກໍຍ້ອນວ່າຜັກ – ໝາກໄມ້ມີປະລິມານກາກໄຍອາຫານສູງ ຈຶ່ງຊ່ວຍຫລຸດໄຂມັນບໍ່ດີໃນເລືອດໄດ້.
7 ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍເມື່ອທ່ານກິນແຕ່ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ - Wave100S AD to Website 2020 0 -  7 ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍເມື່ອທ່ານກິນແຕ່ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້
7 ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍເມື່ອທ່ານກິນແຕ່ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 -  7 ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍເມື່ອທ່ານກິນແຕ່ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້
7 ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍເມື່ອທ່ານກິນແຕ່ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 -  7 ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍເມື່ອທ່ານກິນແຕ່ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!