ແພດເຕືອນ ການຜ່າຕັດເກີດລູກກຳລັງແຜ່ລະບາດໄປທົ່ວໂລກ

ແພດເຕືອນ ການຜ່າຕັດເກີດລູກກຳລັງແຜ່ລະບາດໄປທົ່ວໂລກ - 010511 2018 -  ແພດເຕືອນ ການຜ່າຕັດເກີດລູກກຳລັງແຜ່ລະບາດໄປທົ່ວໂລກ
ແພດເຕືອນ ການຜ່າຕັດເກີດລູກກຳລັງແຜ່ລະບາດໄປທົ່ວໂລກ - AGL banner -  ແພດເຕືອນ ການຜ່າຕັດເກີດລູກກຳລັງແຜ່ລະບາດໄປທົ່ວໂລກ

ການຜ່າຕັດໜ້າທ້ອງເພື່ອເກີດລູກເພີ່ມຫລາຍຂຶ້ນເກືອບທົບເທົ່າໃນທົ່ວໂລກໃນໄລຍະ 20 ປີຜ່ານມາ ໂດຍບັນດາແພດຮຽກຮ້ອງວ່າເຂົ້າຂັ້ນທີ່ຖືໄດ້ວ່າເປັນການແຜ່ລະບາດໃນບາງປະເທດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຊ່ອງວ່າງທີ່ໃຫຍ່ຫລາຍຂອງການດູແລດ້ານການເກີດລູກຂອງແມ່ທີ່ຮັ່ງມີກັບແມ່ທີ່ທຸກຍາກ.

ແພດລະບຸວ່າ : ມີແມ່ຍິງຫລາຍລ້ານຄົນຕໍ່ປີທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ໂຕເອງ ແລະ ລູກສ່ຽງໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ ໂດຍການເຂົ້າຮັບການຜ່າຕັດເກີດລູກ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ມີເຫດຜົນທາງການແພດມາຮອງຮັບແຕ່ຢ່າງໃດ.

ລາຍການທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ The Lancet ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ : ໃນປີ 2015 ເຊິ່ງເປັນປີທີ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ສົມບູນກ່ຽວກັບການຜ່າຕັດເກີດລູກ ແພດໄດ້ຜ່າຕັດໜ້າທ້ອງແກ່ແມ່ຍິງຖືພາສູງເຖິງ 29 ລ້ານ 7 ແສນຄົນທົ່ວໂລກ ໂດຍຖືເປັນ 21% ຂອງການເກີດທັງໝົດ  ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 16 ລ້ານໃນປີ 2000 ເຊິ່ງຄິດໄລ່ເປັນ 12% ຂອງຈຳນວນການເກີດທັງໝົດໃນຕອນນັ້ນ.

ໂດຍຄາດວ່າການເກີດລູກດ້ວຍວິທີຜ່າຕັດຍ້ອນເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິລະຫວ່າງການເກີດທຳມະຊາດມີຄວາມຈຳເປັນແທ້ໆ  ພຽງແຕ່ 10 – 15% ເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ການວິໄຈນີ້ພົບວ່າ ອັດຕາການໃຊ້ການຜ່າຕັດເພື່ອເກີດລູກແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມສະຖານະທາງເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງ ໂດຍໃນຢ່າງໜ້ອຍ 15 ຊາດ ພົບວ່າ : ການເກີດລູກຫລາຍກ່ວາ 40% ໃຊ້ການຜ່າຕັດໜ້າທ້ອງ ແລະ ກໍເປັນແມ່ຍິງທີ່ມີຖານະທາງການເງິນດີ ແລະ ໃຊ້ບໍລິການໃນໂຮງໝໍເອກະຊົນ.

ແພດເຕືອນ ການຜ່າຕັດເກີດລູກກຳລັງແຜ່ລະບາດໄປທົ່ວໂລກ - Wave100S AD to Website 2020 0 -  ແພດເຕືອນ ການຜ່າຕັດເກີດລູກກຳລັງແຜ່ລະບາດໄປທົ່ວໂລກ

ມີເຫດຜົນຫລາຍຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາເລືອກການຜ່າຕັດເກີດລູກ ເຊິ່ງລວມທັງການຂາດແຄນບໍລິການດ້ານການຝາກທ້ອງທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະ ກວດຫາບັນຫາການຖືພາ, ການຂາດແຄນຄວາມສາມາດທາງການແພດໃນການເກີດລູກທຳມະຊາດໄດ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ຕະຫລອດຈົນປະເດັນທີ່ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີປະເດັນຜົນປະໂຫຍດດ້ານການເງິນກ່ຽວຂ້ອງນຳ ທັງແກ່ໂຕແພດ ແລະ ໂຮງໝໍຈາກການຜ່າຕັດເກີດ.

ການສຶກສານີ້ຍັງລະບຸວ່າ ມີຊ່ອງວ່າງໃນເລື່ອງບໍລິການເກີດລູກລະຫ່ວາງພື້ນທີ່ທຸກຍາກກັບພື້ນທີ່ຮັ່ງມີພາຍໃນປະເທດດຽວກັນ. ເຖິງວ່າໂຮງໝໍຫລາຍແຫ່ງອາດເຮັດການຕະຫລາດໂດຍການຊັກຊວນລູກຄ້າວ່າ ການເກີດລູກໂດຍວິທີຜ່າຕັດເປັນວິທີເກີດລູກທີ່ງ່າຍ, ແຕ່ການຜ່າຕັດເກີດລູກກໍມີຄວາມສ່ຽງ. ການເສຍຊີວິດ ແລະ ຄວາມພິການຈາກການຜ່າຕັດເກີດລູກສູງກ່ວາການເກີດລູກທຳມະຊາດ. ການຜ່າຕັດເກີດເປັນການຜ່າຕັດໃຫຍ່ທີ່ມາພ້ອມກັບຄວາມສ່ຽງຫລາຍຢ່າງ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາຢ່າງຖີ່ຖ້ວນກ່ອນຕັດສິນໃຈ.

ແພດເຕືອນ ການຜ່າຕັດເກີດລູກກຳລັງແຜ່ລະບາດໄປທົ່ວໂລກ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 -  ແພດເຕືອນ ການຜ່າຕັດເກີດລູກກຳລັງແຜ່ລະບາດໄປທົ່ວໂລກ
ແພດເຕືອນ ການຜ່າຕັດເກີດລູກກຳລັງແຜ່ລະບາດໄປທົ່ວໂລກ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 -  ແພດເຕືອນ ການຜ່າຕັດເກີດລູກກຳລັງແຜ່ລະບາດໄປທົ່ວໂລກ
ແພດເຕືອນ ການຜ່າຕັດເກີດລູກກຳລັງແຜ່ລະບາດໄປທົ່ວໂລກ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 -  ແພດເຕືອນ ການຜ່າຕັດເກີດລູກກຳລັງແຜ່ລະບາດໄປທົ່ວໂລກ
ແພດເຕືອນ ການຜ່າຕັດເກີດລູກກຳລັງແຜ່ລະບາດໄປທົ່ວໂລກ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 -  ແພດເຕືອນ ການຜ່າຕັດເກີດລູກກຳລັງແຜ່ລະບາດໄປທົ່ວໂລກ
error: Alert: Content is protected !!