3 ບົດຮຽນເສີມສ້າງຄວາມກ້າຫານໃນການລຸກຂຶ້ນເວົ້າຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນ

3 ບົດຮຽນເສີມສ້າງຄວາມກ້າຫານໃນການລຸກຂຶ້ນເວົ້າຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນ - 020611 2018 - 3 ບົດຮຽນເສີມສ້າງຄວາມກ້າຫານໃນການລຸກຂຶ້ນເວົ້າຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນ
3 ບົດຮຽນເສີມສ້າງຄວາມກ້າຫານໃນການລຸກຂຶ້ນເວົ້າຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນ - AGL - 3 ບົດຮຽນເສີມສ້າງຄວາມກ້າຫານໃນການລຸກຂຶ້ນເວົ້າຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນ

ການລວບລວມຄວາມກ້າເພື່ອລຸກຂຶ້ນເວົ້າບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ, ແຕ່ຖ້າທ່ານຕັດສິນໃຈລອງຈັກເທື່ອມັນອາດນຳມາເຊິ່ງຈຸດປ່ຽນຂອງຊີວິດທ່ານ ແລະ ຄົນອື່ນໆເລີຍກໍໄດ້. ທ່ານ ເຟຣເດີຣິກ ດັກລາສ (Frederick Douglass) ແມ່ນນັກຂຽນ, ນັກເວົ້າ, ບັນນາທິການ, ລັດຖະບຸລຸດ ແລະ ນັກປະຕິຮູບສັນຊາດອາຟຣິກາ – ອາເມລິກັນ ເຊິ່ງເທື່ອໜຶ່ງເຄີຍເປັນທາດ ລາວເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມສະເໝີພາບຂອງຜູ້ຄົນ, ສະໜັບສະໜຸນການຍົກເລີກທາດ, ການມີສິດທິເລືອກຕັ້ງຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຖືວ່າເປັນບຸກຄົນທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດຄົນໜຶ່ງຂອງປະຫວັດສາດສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ 1841 ທ່ານ ເຟຣເດີຣິກ ດັກລາສ ຖືກເຊີນຂຶ້ນກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ໜ້າຝູງຊົນຜູ້ສະໜັບສະໜູນການຍົກເລີກທາດ ການເວົ້າເທື່ອນີ້ສ່ຽງອັນຕະລາຍຫລາຍເນື່ອງຈາກລາວກຳລັງຫລົບໜີຈາກການເປັນທາດ ທັງຍັງເປັນເທື່ອທຳອິດທີ່ລາວໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ໜ້າຜູ້ຄົນຈຳນວນມະຫາສານນຳອີກ, ແຕ່ແນວໃດລາວກໍຮູ້ສຶກວ່ານີ້ເປັນໂອກາດທີ່ລາວຈະໄດ້ເຜີຍຄວາມຍຸດຕິທຳທີ່ພົບເຫັນໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ລາວຈຶ່ງເລີ່ມເລົ່າປະສົບການການຕົກເປັນທາດຂອງໂຕເອງ ແລະ ຄົນອື່ນໆ. ການເວົ້າເທື່ອນັ້ນປ່ຽນແປງຊີວິດລາວໄປຢ່າງກົງຂ້າມ ລາວຕັດສິນໃຈທຸ້ມເທໝົດຊີວິດໃນຖານະນັກເວົ້າເພື່ອລົ້ມເລີກລະບົບທາດຕັ້ງແຕ່ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ.

ຫາກທ່ານໄດ້ຮັບໂອກາດຄ້າຍຄືກັນນີ້ ແລະ ມັນອາດປ່ຽນແປງຊີວິດທ່ານໄດ້ ທ່ານຈະລວບລວມຄວາມກ້າແນວໃດ ? ແລະ ນີ້ແມ່ນບົດຮຽນທີ່ຖ່າຍທອດມາຈາກສິ່ງທີ່ ທ່ານ ເຟຣເດີຣິກ ດັກລາສ ເຮັດຢ່າງກ້າຫານເມື່ອ 177 ປິກ່ອນ.

  1. ຫາແຮງສະໜັບສະໜູນຈາກຄົນທ່ີຄິດແບບດຽວກັບທ່ານ : ເມື່ອທ່ານຄິດຈະທ້າທາຍໂຕເອງໂດຍການເຮັດສິ່ງໃໝ່ໆ ການມີຄົນອ້ອມຂ້າງທີ່ເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕທ່ານນັ້ນຊ່ວຍໄດ້ຫລາຍ, ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງທ່ານອາດສັ່ນຄອນໄປແດ່ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ, ແຕ່ແຮງສະໜັບສະໜູນຈາກຄົນອື່ນນີ້ທີ່ສາມາດຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ່ານກ້າຫລາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງໃນກໍລະນີຂອງ ທ່ານ ເຟຣເດີຣິກ ລາວໄດ້ຮັບການຕອບຮັບດີຫລາຍຈາກການຂຶ້ນເວົ້າທ່າມກາງຜູ້ຄົນທີ່ສະໜັບສະໜູນການຍົກເລີກທາດນັ້ນ ເປັນຍ້ອນພວກເຂົາເຊື່ອໝັ້ນໃຈສິ່ງດຽວກັນ.

ທ່ານອາດເລີ່ມຝຶກຝົນທັກສະການເລົ່າເລື່ອງໂດຍການເວົ້າຕໍ່ໜ້າກຸ່ມຄົນທີ່ເປີດກ້ວາງທາງດ້ານຄວາມຄິດ ແລະ ພ້ອມຈະຮັບຟັງທ່ານກ່ອນ ມັນເປັນຂະບວນການທີ່ຕ້ອງເຮັດຊຳ້ໆ. ດັ່ງນັ້ນຍິ່ງທ່ານເວົ້າຫລາຍເທື່ອເທົ່າໃດ ທ່ານກໍຍິ່ງສາມາດສ້າງສັນເນື້ອໃນທີ່ຈະສື່ໄດ້ດີຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.

  1. ຮູ້ວ່າຕ້ອງການທີ່ຈະສື່ສານຫຍັງ : ເວົ້າກັນວ່າທ່ານມີໂອກາດພຽງເທື່ອດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຄັ້ງທຳອິດແກ່ຜູ້ອື່ນ. ການສື່ສານໃຫ້ໄດ້ດັ່ງທີ່ຕ້ອງການເປັນສິ່ງສຳຄັນຫລາຍເມື່ອທຸກຄົນຫັນມາແນມເບິ່ງທ່ານເປັນຕາດຽວ ໂອກາດຂອງທ່ານມາຮອດແລ້ວ ເມື່ອທ່ານມີສິ່ງທີ່ຢາກສື່ສານຢູ່ໃນໃຈ ມັນກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບທ່ານແລ້ວວ່າຈະເຮັດໃຫ້ສຳເລັດໄດ້ບໍ່, ຈະຊັກນຳ ຫລື ຈູງໃຈໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງມັນໄດ້ຫລືບໍ່.

ຫລາຍໆຄົນໃຊ້ວິທີຝຶກເວົ້າໃນເວລາ 30 ວິນາທີ ເພື່ອສ່ືໃຈຄວາມຫລັກໆຂອງເລື່ອງທັງໝົດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງກົງປະເດັນ, ກະທັດຮັດ ແລະ ວ່ອງໄວ. ລອງຝຶກເວົ້າໃນໄລຍະເວລາຈຳກັດແບບນີ້ເບິ່ງ, ຂໍຄຳເຫັນຈາກຄົນອື່ນວ່າທ່ານເວົ້າໄດ້ຢ່າງກະທັດຮັດ ແລະ ຈະແຈ້ງຫລືບໍ່ ແລະ ຈື່ໄວ້ວ່ານີ້ແມ່ນການເວົ້າຄ່າວໆເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຄົນອື່ນເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນການເລົ່າເລື່ອງທັງໝົດອອກໄປ.

  1. ສື່ສານດ້ວຍທ່າທາງ ແລະ ນຳ້ສຽງທີ່ໝັ້ນໃຈ : ຜູ້ຮັບຊົມຍ່ອມຄາດຫວັງໃຫ້ທ່ານສື່ສານກັບພວກເຂົາໄດ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈ ຫາກທ່ານນິ້ງ ແລະ ຕັ້ງໝັ້ນໃນໂຕເອງ ພວກເຂົາກໍຈະຮູ້ສຶກຕາມໄປນຳ, ແຕ່ຖ້າທ່ານບໍ່ໝັ້ນໃຈ ພວກເຂົາກໍຍ່ອມຈະກະວົນກະວາຍໄປນຳທ່ານຄືກັນ. ທ່ານ ເຟຣເດີີຣິກ ນັ້ນຖືກເຊີນໄປກ່າວຄຳປາໄສຍ້ອນມີຄົນເຫັນ ລາວເວົ້າໃນບ່ອນຊຸມນຸມນ້ອຍໆ ແລະ ປະທັບໃຈໃນບຸກຄະລິກທີ່ໝັ້ນໃຈ ແລະ ຕັ້ງໃຈຂອງລາວ.

ບໍ່ສຳຄັນວ່າໃນໃຈທ່ານຈະເປັນແນວໃດຕາບເທົ່າທີ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ມີພະລັງສົ່ງຜ່ານສີໜ້າ, ທ່າທາງ ແລະ ນຳ້ສຽງຂອງທ່ານໄດ້ ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຈະດຶງດູດຜູ້ຄົນເຂົ້າມາ ຈົ່ງໃຊ້ຄວາມຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນກຳໝົດລົມຫາຍໃຈໃຫ້ສະຫງົບລົງ ແລະ ລຸກຂຶ້ນເວົ້າຢ່າງໝັ້ນໃຈ ແລ້ວທ່ານກໍຈະສາມາດສົ່ງຕໍ່ຄວາມຄິດທີ່ປ່ຽມດ້ວຍພະລັງ ແລະ ສາມາດສ້າງແຮງກະຕຸ້ນຕໍ່ໄປໄດ້ອີກໃນອະນາຄົດ.

3 ບົດຮຽນເສີມສ້າງຄວາມກ້າຫານໃນການລຸກຂຶ້ນເວົ້າຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນ - lattana banner 1 - 3 ບົດຮຽນເສີມສ້າງຄວາມກ້າຫານໃນການລຸກຂຶ້ນເວົ້າຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນ
3 ບົດຮຽນເສີມສ້າງຄວາມກ້າຫານໃນການລຸກຂຶ້ນເວົ້າຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນ - lattana banner - 3 ບົດຮຽນເສີມສ້າງຄວາມກ້າຫານໃນການລຸກຂຶ້ນເວົ້າຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນ
3 ບົດຮຽນເສີມສ້າງຄວາມກ້າຫານໃນການລຸກຂຶ້ນເວົ້າຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນ -    AD conten website - 3 ບົດຮຽນເສີມສ້າງຄວາມກ້າຫານໃນການລຸກຂຶ້ນເວົ້າຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!