ສິ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນເຮັດກັບແອລົດ

     ລະບົບສ້າງຄວາມເຢັນພາຍໃນລົດ ຫລື ເອີ້ນສັ້ນໆວ່າ ແອລົດ ຖືວ່າມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍກັບອາກາດບ້ານເຮົາ ເພາະໄລຍະນີ້ອາກາດຮ້ອນອົບເອົ້າຫລາຍ ຫາກຂັບລົດໄປໃສມາໃສໂດຍບໍ່ມີແອທ່ານຕ້ອງຫງຸດຫງິດອາລົມບໍ່ດີແທ້.

ນອກຈາກການເບິ່ງແຍງຮັກສາທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳຢູ່ແລ້ວ ຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດກໍມີຄືກັນ ແລະ ບາງຄົນອາດບໍ່ຮູ້ໂຕ ເລີຍວ່າມີຫຍັງແດ່ທີ່ຫ້າມເຮັດ ຫລື ບໍ່ຄວນເຮັດກັບລະບົບແອລົດ.

  1. ເອົາກາລະບູນມາໃສ່ໄວ້ໃນລົດ : ຫລາຍໆທ່ານໃສ່ ຫລື ຫ້ອຍກາລະບູນໄວ້ໃນລົດເພື່ອໃຫ້ພາຍໃນລົດມີກິ່ນຫອມ ມີຄວາມ ສົດຊື່ນ ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າມັນມີຄວາມຫອມສົດຊື່ນເກີດຂຶ້ນແທ້, ແຕ່ທ່ານອາດບໍ່ຮູ້ວ່າກາລະບູນມີການລະເຫີຍອາຍຢູ່ຕະຫລອດເວ ລາ ເຊິ່ງມັນສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ແຜງຄອຍເຢັນສະສົມອາຍຈາກກາລະບູນຢູ່ຕະຫລອດເວລາເຊັ່ນກັນ ຈຶ່ງສະສົມໂຮມກັບຂີ້ຝຸ່ນ, ສິ່ງເປິເປື້ອນ ແລະ ຄວາມຊ່ມ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບແອເກີດການອັດຕັນໄດ້ໄວຂຶ້ນ.
  2. ປັບແຕ່ລະດັບຄວາມແຮງຂອງພັດລົມ : ບໍ່ເຄີຍປັບລະດັບນຳ້ຢາແອ ເຊິ່ງຄວາມຈິງແລ້ວການປັບລະດັບຄວາມເຢັນໜ້ອຍ ຫລື ຫລາຍ ທາງທີ່ດີຄວນປັບນຳ້ຢາແອໃຫ້ເໝາະສົມໄປນຳ ເຊັ່ນ : ຖ້າທ່ານຂຶ້ນລົດມາແລ້ວອາກາດຮ້ອນຫລາຍ ຈະປັບພັດລົມເບີແຮງສຸດໄປເລີຍກໍໄດ້ ແຕ່ກໍຢ່າລືມປັບນຳ້ຢາແອໃຫ້ເໝາະສົມໄປນຳ ແລະ ເມື່ອໄດ້ຄວາມເຢັນຄົງທີ່ແລ້ວ ຈຶ່ງຄ່ອຍປັບຄວາມເຢັນຫລຸດລົງມາປົກກະຕິ ແລະ ຢ່າລືມປັບຫລຸດນຳ້ຢາແອລົງມານຳ ຖ້າບໍ່ປັບຫລຸດໃຫ້ເທົ່າກັນ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊຸ່ມໃນລະບົບເຮັດໃຫ້ແອເພໄວກ່ວາປົກກະຕິ.
  3. ບໍ່ເປີດແອກ່ອນສະຕ໊າດ – ບໍ່ປິດແອກ່ອນດັບເຄື່ອງຈັກລົດ : ເຖິງຈະບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງກັບລະບົບແອໂດຍກົງ ແຕ່ການເຮັດແບບນີ້ສົ່ງຜົນກະທົບກັບໄດສະຕ໊າດລົດຫລາຍ ເນື່ອງຈາກກະແສໄຟຈະເກີດຢ່າງຮຸນແຮງ ເຮັດໃຫ້ໄດສາກເຊື່ອມ ຫລື ເປ່ເພໄວຂຶ້ນ ເກັບໄຟບໍ່ຢູ່ ສຸດທ້າຍໄດສາກກໍເພກ່ອນເວລາອັນຄວນ.
  4. ປິດໜ້າກາກແອ : ອາດເປັນຍ້ອນປັບລະດັບແອເຢັນຈົນເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ການປິດໜ້າກາກ ຫລື ຊ່ອງແອເປັນເລື່ອງທີ່ງ່າຍ ກ່ວາ ເຊິ່ງຄວາມຈິງແລ້ວທ່ານຄວນຈະປັບຫລຸດລະດັບພັດລົມ ແລະ ຫລຸດລະດັບນຳ້ຢາແອລົງຫລາຍກ່ວາ ເພື່ອໃຫ້ລະບົບແອບໍ່ ເກີດຄວາມຊຸ່ມສະສົມ.
  5. ເປີດຊ່ອງຮັບອາກາດຈາກພາຍນອກເຂົ້າມາພາຍໃນຫ້ອງໂດຍສານ : ການເຮັດແບບນີ້ປຽບດັ່ງການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເປີເປື້ອນ ມົນລະພິດ ແລະ ຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຢູ່ພາຍນອກເຂົ້າມາສະສົມພາຍໃນລົດ ແລະ ເມື່ອເວລາເປີດແອກໍຈະເຮັດໃຫ້ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຟົ້ງກະຈາຍຢູ່ພາຍໃນລົດ ແລະ ຖືກດູດເຂົ້າໄປໃນລະບົບ ເຮັດໃຫ້ແຜງແອເປິເປື້ອນ. ນອກຈາກນີ້ມັນຍັງອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທ່ານນຳອີກ.

error: Alert: Content is protected !!