ຄົນມີຄວາມຫລົງໄຫລມັກເຮັດ 9 ສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງ

- 022011 2018 - ຄົນມີຄວາມຫລົງໄຫລມັກເຮັດ 9 ສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງ
- Untitled design - ຄົນມີຄວາມຫລົງໄຫລມັກເຮັດ 9 ສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງ
  1. ພວກເຂົາໝົກໝຸ້ນ : ພວກເຂົາຈະໝົກໝຸ້ນຢູ່ກັບສິ່ງທີ່ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ກັບໂຕເອງ ບໍ່ແມ່ນໃນແບບຍຳ້ຄິດຍຳ້ເຮັດ, ແຕ່ເປັນຄວາມໝົກໝຸ້ນໃນດ້ານບວກ ເປັນທີ່ມາຂອງຄຳວ່າ ຈົ່ງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຮັກ ແລ້ວທ່ານຈະບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າຊີວິດນີ້ຕ້ອງເມື່ອຍກັບການເຮັດວຽກອີກເລີຍ. ບໍ່ວ່າຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນກໍຕາມ ພວກເຂົາຈະວົນວຽນຄິດເຖິງສິ່ງທີ່ຕົນເອງຫລົງໄຫລຢູ່ສະເໝີ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຄວາມຮູ້ສຶກກົດດັນ ຫລື ໜັກໃຈ, ແຕ່ເປັນຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ເພາະການໝົກໝຸ້ນສາມາດສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສຸກໄດ້.
  2. ພວກເຂົາບໍ່ເສຍເວລາໄປໂດຍບໍ່ເກີດປະໂຫຍດ : ທ່ານບໍ່ມີທາງໄດ້ພົບຄົນທີ່ເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍຄວາມຫລົງໄຫລມາຍ່າງ ຫລິ້ນເກັບໂປເກມ້ອນຂ້າງຖະໜົນຫົນທາງເດັດຂາດ ເພາະພວກເຂົາບໍ່ມີເວລາພໍທີ່ຈະເຮັດຫຍັງໄຮ້ສາລະ ຫລື ຂ້າເວລາຢ່າງແນ່ນອນ ພວກເຂົາເກືອບຈະທຸ້ມເທເວລາທຸກນາທີໄປກັບສິ່ງທີ່ຫລົງໄຫລ ແລະ ມັນກໍຄົງບໍ່ມີຫຍັງທີ່ເຂົາຈະຢາກເຮັດໄປກ່ວານີ້ອີກແລ້ວ.
  3. ພວກເຂົາເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ : ຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ຈະຈົດຈໍ່ຢູ່ກັບສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ຫລາຍກ່ວາສິ່ງທີ່ເປັນຢູ່ ພວກເຂົາໄລ່ນຳເປົ້າໝາຍໃໝ່ໆຂອງໂຕເອງຢູ່ສະເໝີ ຍ້ອນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສຳເລັດໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ທ່ານອາດຈະຈື່ຄວາມຮູ້ສຶກເວລາກຳລັງເຝົ້າລໍຖ້າສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫລາຍໆໄດ້ແມ່ນບໍ່ ? ເຊິ່ງນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ກຳລັງຮູ້ສຶກຢູ່ທຸກໆມື້.
  4. ພວກເຂົາເປັນຄົນຕື່ນແຕ່ເຊົ້າ : ຜູ້ຄົນທີ່ເຕັມປ່ຽມດ້ວຍຄວາມຫລົງໄຫລຈະກະຕືລືລົ້ນເກີນກ່ວາຈະເສຍເວລາໄປກັບການນອນຫລັບ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາບໍ່ມັກການນອນ ແຕ່ພວກເຂົາພຽງຢາກລຸກໄປເຮັດສິ່ງທີ່ໂຕເອງຮັກຫລາຍກ່ວາ ເພາະ ມັນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ກຳລັງລໍຖ້າ.
  5. ພວກເຂົາກ້າທີ່ຈະສ່ຽງໃນເລື່ອງສຳຄັນ : ຫາກຢາກຮູ້ວ່າໂຕເອງຕ້ອງການບາງສິ່ງບາງຢ່າງຫລາຍປານໃດນັ້ນ ໃຫ້ເບິ່ງຈາກທ່ານເຕັມໃຈຈະສ່ຽງຫລາຍໜ້ອຍປານໃດ ບໍ່ມີໃຜຍອມທຸ້ມເທໃຫ້ໝົດໂຕເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສິ່ງທີ່ສົນໃຈມາພຽງເຄິ່ງໆກາງໆ ສຳລັບຜູ້ຄົນທີ່ມີຄວາມຫລົງໄຫລ ພວກເຂົາຍ່ອມເຕັມໃຈເອົາໂຕເອງເຂົ້າໄປສ່ຽງ ບໍ່ວ່າຜົນຈະເປັນແນວໃດກໍຕາມ.
  6. ພວກເຂົາມັກຈະເຮັດຫຍັງໃຫ້ມັນສຸດໆ : ພວກເຂົາບໍ່ເຮັດຫຍັງແບບເຄິ່ງໆກາງໆ ຖ້າຈະເຮັດຫຍັງຈະຕ້ອງໄປໃຫ້ສຸດຈົນ ກ່ວາຈະສຳເລັດ ຫລື ບໍ່ກໍແລ່ນໃສ່ ໃຫ້ລົ້ມກັນໄປຂ້າງໜຶ່ງ ແລະ ຖ້າເປັນເວລາພັກຜ່ອນ ພວກເຂົາກໍຈະຢູ່ລ້າໆ ຜ່ອນຄາຍໃຫ້ສຸດໆຄືກັນ.
  7. ພວກເຂົາມັກລົມໃນເລື່ອງທີ່ຕົນເອງຫລົງໄຫລຢູ່ຕະຫລອດເວລາ : ຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດໄຈ້ແຍກໂຕເອງອອກຈາກສິ່ງທີ່ ຫລົງໄຫລໄດ້ ພວກເຂົາມັກຈະໝົກໝຸ້ນຢູ່ກັບເລື່ອງຄວາມມັກຂອງໂຕເອງຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ແລະ ມັກຈະເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ຫລົງ ໄຫລຢູ່ເປັນປະຈຳ ເຖິງວ່າຄົນອື່ນອາດຈະບໍ່ສົນໃຈນຳກໍຕາມ.
  8. ພວກເຂົາຕື່ນເຕັ້ນງ່າຍ : ບໍ່ແມ່ນພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍຮູ້ສຶກຊື່ືໆ ຫລື ຢູ່ລ້າໆ ພຽງແຕ່ພວກເຂົາຕື່ນເຕັ້ນໄດ້ແມ່ນແຕ່ກັບເລື່ອງນ້ອຍໆໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາສົນໃຈ ສະນັ້ນຈຶ່ງຕື່ນເຕັ້ນໄດ້ຕະຫລອດ ແລະ ດົນກ່ວາຄົນອື່ນໆ. ມີທິດສະດີໜຶ່ງອະທິບາຍວ່າຄົນປະເພດນີ້ມັກທຸ້ມເທພະລັງທັງໝົດໃຫ້ກັບໜື່ງ ຫລື ສອງຢ່າງເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງມີແຮງຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຂົາກ້າວໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຫລາຍກ່ວາຜູ້ອື່ນ.
  9. ວຽກຄືທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຂອງພວກເຂົາ : ຜູ້ຄົນທີ່ຫລົງໄຫລໃນວຽກຂອງຕົນເອງ ບໍ່ເຄີຍກັງວົນເລື່ອງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫ່ວາງຊີວິດສ່ວນໂຕ ແລະ ການເຮັດວຽກ ເພາະວຽກກໍແມ່ນໂຕຕົນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ບໍ່ອາດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້ ຫາຍໃຈເຂົ້າອອກກໍເປັນວຽກທີ່ພວກເຂົາຮັກ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ມີການຖິ້ມວຽກຄ້າງໄວ້ເດັດຂາດ ເພາະການເຮັດແນວນັ້ນກໍເທົ່າກັບວ່າປະຕິເສດໂຕ ຕົນຂອງຕົນເອງ ແລ້ວການໃຊ້ຊີວິດແບບນີ້ກໍເປັນສິ່ງທີ່ດີສຳລັບພວກເຂົານຳອີກ ເພາະບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຢາກເຮັດນອກຈາກວຽກເຫລົ່ານີ້ ທີ່ພວກເຂົາຮັກແລ້ວແທ້ໆ.
- Wave100S AD to Website 2020 0 - ຄົນມີຄວາມຫລົງໄຫລມັກເຮັດ 9 ສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຄົນມີຄວາມຫລົງໄຫລມັກເຮັດ 9 ສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຄົນມີຄວາມຫລົງໄຫລມັກເຮັດ 9 ສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!