ກາງເວັນເຫງົານອນ – ກາງຄືນຕາແຈ້ງ ລະວັງ 5 ພະຍາດນີ້ຖາມຫາ

ກາງເວັນເຫງົານອນ - ກາງຄືນຕາແຈ້ງ ລະວັງ 5 ພະຍາດນີ້ຖາມຫາ - 022211 2018 -  ກາງເວັນເຫງົານອນ – ກາງຄືນຕາແຈ້ງ ລະວັງ 5 ພະຍາດນີ້ຖາມຫາ
ກາງເວັນເຫງົານອນ - ກາງຄືນຕາແຈ້ງ ລະວັງ 5 ພະຍາດນີ້ຖາມຫາ - AGL -  ກາງເວັນເຫງົານອນ – ກາງຄືນຕາແຈ້ງ ລະວັງ 5 ພະຍາດນີ້ຖາມຫາ
 1. ນອນບໍ່ຫລັບ : ແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວວ່າການບໍ່ນອນຕອນກາງຄືນເປັນຕົ້ນເຫດຂອງບັນຫາການນອນບໍ່ຫລັບໃນໄລຍະຕໍ່ມາ ເພາະເມື່ອຮ່າງກາຍເລີ່ມລຶ້ງເຄີຍກັບການບໍ່ນອນຕອນກາງຄືນດົນໄປ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ໂມງຮ່າງກາຍຜິດປົກກະຕິ ເພາະແທນທີ່ທ່ານຈະໄດ້ພັກຜ່ອນຕອນກາງຄືນ ແລະ ຕື່ນເຊົ້າມາຢ່າງສົດຊື່ນແຈ່ມໃສ ພ້ອມເຮັດວຽກໃນເຊົ້າມື້ໃໝ່ ຊຳ້ພັດບໍ່ໄດ້ນອນ ແລ້ວຕ້ອງມານັ່ງເຮັດວຽກໃນຕອນກາງເວັນແທນ ດົນໆເທື່ອບໍ່ເປັນຫຍັງ, ແຕ່ຫາກເປັນແບບນີ້ຕະຫລອດ ອາການນອນບໍ່ຫລັບຈະຊຳ້ເຮື້ອແນ່ນອນ.
 2. ກະເພາະອາຫານອັກເສບ : ໃຜທີ່ເຮັດວຽກຕອນກາງຄືນ ແລ້ວຍັງຫາຫຍັງມາກິນໃນຕອນເດິກໄປນຳ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ກະເພາະອາຫານເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິຕ້ອງມາຍ່ອຍອາຫານໃນເວລາທີ່ສົມຄວນຈະໄດ້ພັກຜ່ອນ ຍິ່ງໄລຍະໃດເຮັດວຽກບໍ່ກົງເວລາ, ນອນບໍ່ກົງເວລາ, ກິນແດ່ບໍ່ກິນແດ່, ນຳ້ຍ່ອຍອອກມາແດ່ ບໍ່ອອກມາແດ່ ລະບົບຍ່ອຍໃນກະເພາະອາຫານຈະປັ່ນປ່ວນແນ່ນອນ ເພາະເມື່ອທ່ານກິນອາຫານເຂົ້າໄປ ອາຫານຈະບໍ່ຍ່ອຍຍ້ອນນຳ້ຍ່ອຍບໍ່ອອກມາເຮັດວຽກ ຫລື ບາງເທື່ອນຳ້ຍ່ອຍອອກມາແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ມີອາຫານກໍກັດກະເພາະຕື່ມອີກ ສະນັ້ນ ການກິນອາຫານໃຫ້ກົງເວລາຈຶ່ງເປັນເລື່ອງສຳຄັນ.
 3. ມະເຮັງລຳໄສ້ : ສືບເນື່ອງມາຈາກຂໍ້ແລ້ວນີ້ ເມື່ອລະບົບການລຳລຽງອາຫານ, ການຍ່ອຍຜິດປົກກະຕິ ກໍອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງລຳໄສ້ຜິດປົກກະຕິໄປນຳ ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດພະຍາດກ່ຽວກັບລຳໄສ້ໄດ້ຫລາຍພະຍາດ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນລຳໄສ້ອັກເສບ ຫລື ມະເຮັງລຳໄສ້ໄດ້.
 4. ເບົາຫວານ : ເມື່ອຕອນກາງຄືນຕາແຈ້ງນັ່ງເຮັດວຽກ ແຕ່ຕອນກາງເວັນເຫງົານອນ ບໍ່ສົດຊື່ນແຈ່ມໃສ ຈຶ່ງຂາດການດູແລ ເອົາໃຈໃສ່ຮ່າງກາຍ ທັງເລື່ອງການເລືອກກິນອາຫານທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ການເຜົາຜານພະລັງງານໂດຍການອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ ສະນັ້ນ ໃຜທີ່ມັກກິນແປ້ງ, ນຳ້ຕານ, ເຄື່ອງດື່ມຫວານ ກໍອາດມີໂອກາດເປັນພະຍາດເບົາຫວານໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
 5. ຮໍໂມນຜິດປົກກະຕິ : ເມື່ອຮໍໂມນທີ່ເປັນໂຕຮັກສາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງຮ່າງກາຍໃນທຸກດ້ານເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນຄົນອາລົມຂຶ້ນໆ – ລົງໆ, ຊຶມເສົ້າ, ໃຈຮ້າຍ, ຫງຸດຫງິດ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີອາການອື່ນໆອີກຫລາຍທີ່ມາຈາກຮໍໂມນຜິດປົກກະຕິ ເຊັ່ນ : ປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ ສ່ຽງເປັນກ້ອນເບົ້າໃນຮັງໄຂ່, ສ່ຽງເກີດຊີ້ນປົ່ງໃນເຕົ້ານົມ ຫລື ມີອາການຕ່ອມນຳ້ເຫລືອງເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິເປັນຕົ້ນ.

     – ວິທີປັບເວລານອນໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ນອນກາງຄືນ ແລະ ເຮັດວຽກກາງເວັນ :

 1. ເຂົ້ານອນແຕ່ຫົວຄໍ່າ ເຮັດໃຈໃຫ້ສະບາຍ ອາດນັ່ງສະມາທິ, ດື່ມນົມອຸ່ນໆຈັກຈອກ, ຟັງບົດສວດມົນທຳມະ ຫລື ຟັງເພງຊ້າໆເບົາໆ, ປິດໄຟນອນ, ເພີ່ມກິ່ນອະໂຣມາໃນຫ້ອງນອນທີ່ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຜ່ອນຄາຍ.
 2. ຕື່ນນອນຕອນເຊົ້າໃນເວລາເກົ່າຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ບໍ່ວ່າຈະຮູ້ສຶກເຫງົານອນຫລາຍປານໃດກໍຕາມ ຫາກໄດ້ຕື່ນນອນເວລາເກົ່າເປັນປະຈຳ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີຄວາມລຶ້ງເຄີຍກັບໂມງຊີວິດໃໝ່ ແລະ ຈະຄ່ອຍໆປັບໃຫ້ເປັນປົກກະຕິໄດ້ຢ່າງຊ້າໆ.
 3. ຫລີກເວັ້ນການເຮັດວຽກຜິດເວລາເປັນເວລາດົນໆ ຄວນຮູ້ຈັກແບ່ງສັນປັນສ່ວນເວລາໃນການເຮັດວຽກ, ກິນເຂົ້າ ແລະ ພັກຜ່ອນໃຫ້ເປັນເວລາຕາມປົກກະຕິ ບໍ່ລຸກລຳ້ກິດຈະກຳໃດກິດຈະກຳໜຶ່ງ.
 4. ຫາກເຫງົານອນໃນຕອນກາງເວັນ ບໍ່ຄວນນອນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຕອນກາງຄືນນອນບໍ່ຫລັບຕາມທີ່ຄວນຈະເປັນ, ແຕ່ຫາກ ເຫງົານອນຫລາຍໆຄວນໃຊ້ວິທີເຊືອບຫລັບສັ້ນໆ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 30 ນາທີເທົ່ານັ້ນ.

ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາເຮັດວຽກຕາມເວລາ ເຮົາຄວນຮັກສາເວລາຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ເປັນປົກກະຕິໄປນຳ ເພື່ອໃຫ້ລະບົບຕ່າງໆພາຍໃນຮ່າງກາຍໄດ້ເຮັດວຽກຕາມປົກກະຕິ, ລະບົບບໍ່ປັ່ນປ່ວນ ເພາະເມື່ອໃດທີ່ລະບົບພາຍໃນຮ່າງກາຍເຮົາປັ່ນປ່ວນຜິດປົກກະຕິ ກໍຈະເປັນສາເຫດໃຫ້ພູມຕ້ານທານຕໍ່າ ແລະ ເປັນສາເຫດຂອງສາລະພັດພະຍາດທີ່ຈະເຂົ້າມາທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ.

ກາງເວັນເຫງົານອນ - ກາງຄືນຕາແຈ້ງ ລະວັງ 5 ພະຍາດນີ້ຖາມຫາ - lattana banner -  ກາງເວັນເຫງົານອນ – ກາງຄືນຕາແຈ້ງ ລະວັງ 5 ພະຍາດນີ້ຖາມຫາ
ກາງເວັນເຫງົານອນ - ກາງຄືນຕາແຈ້ງ ລະວັງ 5 ພະຍາດນີ້ຖາມຫາ -  AD conten website -  ກາງເວັນເຫງົານອນ – ກາງຄືນຕາແຈ້ງ ລະວັງ 5 ພະຍາດນີ້ຖາມຫາ
ກາງເວັນເຫງົານອນ - ກາງຄືນຕາແຈ້ງ ລະວັງ 5 ພະຍາດນີ້ຖາມຫາ - lattana banner 1 -  ກາງເວັນເຫງົານອນ – ກາງຄືນຕາແຈ້ງ ລະວັງ 5 ພະຍາດນີ້ຖາມຫາ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!