ວິທີຢ່ານົມໂດຍບໍ່ທຳຮ້າຍຈິດໃຈລູກ

- 010312 2018 - ວິທີຢ່ານົມໂດຍບໍ່ທຳຮ້າຍຈິດໃຈລູກ
- AGL - ວິທີຢ່ານົມໂດຍບໍ່ທຳຮ້າຍຈິດໃຈລູກ

ຊ່ວງເວລາຂອງການຢ່ານົມເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ສ້າງຄວາມຫງຸດຫງິດໃຈ, ເສຍໃຈໃຫ້ແກ່ລູກບໍ່ໜ້ອຍ ເພາະສຳລັບລູກ ນົມແມ່ ນອກຈາກຈະເປັນແຫລ່ງອາຫານທີ່ດີສຸດແລ້ວ ຍັງເປັນສິ່ງທີ່ຊ່ວຍປອບຂັວນເມື່ອພົບກັບສິ່ງທີ່ໜ້າຕົກໃຈ, ໜ້າຢ້ານ, ໜ້າກັງວົນໃຈ ຂອງລູກນຳອີກ ດັ່ງນັ້ນ ການຈະ ພາກສິ່ງໆນີ້ໄປຈາກລູກຍ່ອມເຮັດ ໃຫ້ລູກຮູ້ສຶກບໍ່ດີແນ່ນອນ ເຊິ່ງຂະ ບວນການຢ່ານົມອາດຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ຄວາມອົດທົນຫລາຍ, ແຕ່ຍ້ອນການປ່ຽນແປງທາງດ້ານພັດທະນາການຂອງລູກ ການໃຫ້ລູກເຊົາກິນນົມແມ່ຈາກເຕົ້ານົມບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຜິດ ເພາະແມ່ຍັງສາມາດບີບນຳ້ນົມໃສ່ເຕົ້າໃຫ້ລູກດູດໄດ້, ແຕ່ຫາກແມ່ມີຄວາມຈຳເປັນອື່ນໆທີ່ຕ້ອງໃຫ້ລູກກິນນົມຝຸ່ນກໍຄວນຈະປ່ຽນຈາກນົມແມ່ໄປເປັນນົມຝຸ່ນຫລັງຈາກທີ່ລູກອາຍຸຄົບ 6 ເດືອນຂຶ້ນໄປ.

     ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນວິທີການຢ່ານົມ ໂດຍບໍ່ທຳຮ້າຍຈິດໃຈລູກເກີນໄປ :

 1. ຫລຸດເວລາການໃຫ້ລູກດູດນົມໃຫ້ສັ້ນລົງ ໂດຍໃຫ້ລູກດູດນົມຈາກເຕົ້າກ່ອນໃນຊ່ວງທຳອິດ ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ລູກດູດນົມແມ່ ຫລື ນົມປະສົມຈາກເຕົ້ານົມຢາງຕໍ່ຈົນກ່ວາຈະອີ່ມ ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກບໍ່ຮູ້ສຶກຕໍ່ຕ້ານວ່ານົມຈາກເຕົ້ານົມຢາງຈະມາແທນບ່ອນນົມຈາກເອິກແມ່ ພຽງແຕ່ນົມຈາກເຕົ້ານົມຢາງຈະເຮັດໃຫ້ອີ່ມທ້ອງ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ລູກລຶ້ງເຄີຍກັບເຕົ້ານົມຢາງນຳອີກ.
 2. ເມື່ອລູກເລີ່ມລຶ້ງເຄີຍກັບການດູດນົມຈາກເຕົ້ານົມຢາງໄດ້ແລ້ວ ແລະ ເລີ່ມລຶ້ງເຄີຍກັບລົດຊາດຂອງນົມຝຸ່ນ ຫລື ນົມແມ່ທີ່ ບີບແຊ່ໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນແລ້ວ ໃຫ້ແມ່ຄ່ອຍໆງົດການໃຫ້ລູກດູດນົມຈາກເອິກແມ່ເປັນຄາບໆໄປ ໂດຍເລີ່ມງົດການດູດນົມແມ່ລົງມື້ລະເທື່ອກ່ອນ ແລະ ຄ່ອຍໆງົດເພີ່ມເປັນ 2 – 3 ເທື່ອ ຈົນຄົບທຸກຄາບແນະນຳວ່າບໍ່ຄວນງົດຄາບທຳອິດຂອງມື້.
 3. ຫາກລູກຍັງບໍ່ສາມາດງົດການດູດນົມແມ່ 2 ຄາບຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ ໃຫ້ໃຊ້ວິທີໃຫ້ລູກດູດເຕົ້ານົມຢາງສະຫລັບກັນໄປກ່ອນ ໂດຍສະຫລັບຈາກດູດນົມແມ່ພ້ອມກັບດູດເຕົ້ານົມຢາງ 1 ຄາບ ແລະ ດູດເຕົ້ານົມຢາງລ້ວນໆ 1 ຄາບ ເຮັດແບບນີ້ຕິດຕໍ່ກັນ 1 ອາທິດ ຫາກມີທ່າທີດີຂຶ້ນຄ່ອຍເລີ່ມກັບມາງົດການດູດນົມແມ່ 2 ຄາບຕິດອີກເທື່ອໜຶ່ງ.
 4. ເພາະລູກອາດໄດ້ກິ່ນນຳ້ນົມຈາກແມ່ ດັ່ງນັ້ນ ແມ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ພໍ່, ແມ່ຕູ້ ຫລື ເອື້້ອຍລ້ຽງ ເຮັດໜ້າທີ່ຢ່ານົມແທນ ແມ່ຄວນ ອອກໄປຢູ່ນອກເພື່ອໃຫ້ລູກເຫັນວ່າບໍ່ສາມາດດູດນົມຈາກແມ່ໄດ້ແນ່ນອນແລ້ວ ລູກກໍຈະຍອມດູດເຕົ້ານົມຢາງຈາກຄົນອື່ນແທນ.
 5. ໃນການຢ່ານົມແມ່ມື້ທຳອິດ ຫາກລູກຕື່ນຂຶ້ນມາຄວນກອດລູກໄວ້ ແລ້ວອະທິບາຍໃຫ້ລູກເຂົ້າໃຈວ່າດູດນົມແມ່ຕອນກາງຄືນບໍ່ໄດ້ ຫລື ຈະໃຫ້ພໍ່ ຫລື ຄົນທີ່ລູກລຶ້ງເຄີີຍ ເປັນຄົນກ່ອມລູກໃຫ້ຫລັບຕໍ່ແທນ ກໍໄດ້ ເພາະວິທີນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຍັງຮູ້ສຶກອົບອຸ່ນ ແລະ ປອດໄພຈາກການກອດແທນການດູດນົມແມ່.
 6. ໃນຊ່ວງທຳອິດຫາກລູກຕໍ່ຕ້ານ ບໍ່ຍອມດູດເຕົ້ານົມຢາງ ແມ່ບໍ່ຄວນຮ້າຍລູກ ຫລື ບັງຄັບໃຫ້ລູກດູດເຕົ້ານົມຢາງໃຫ້ໄດ້ ເພາະ ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຕໍ່ຕ້ານຫລາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລູກບໍ່ຍອມດູດເຕົ້ານົມຢາງໄປເລີຍ ແມ່ຈຶ່ງຄວນງົດເວັ້ນການຢ່ານົມໄປຈັກໄລຍະໜຶ່ງກ່ອນ ແລ້ວຄ່ອຍເລີ່ມໃໝ່.
 7. ກອດລູກເລື້ອຍໆໃນຊ່ວງທີ່ຢ່ານົມ ລູກຈະຮູ້ສຶກຂາດຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມອົບອຸ່ນ. ການສະແດງໃຫ້ລູກເຫັນວ່າຄວາມຮັກຄວາມອົບອຸ່ນນັ້ນສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍວິທີອື່ນ ເຊັ່ນ : ການກອດ, ການໃຊ້ເວລາຮ່ວມກັນໃນເລື່ອງອື່ນໆ, ການຫລິ້ນນຳກັນ ກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມອົບອຸ່ນຈາກແມ່ຄືກັນ.
 8. ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈດ້ວຍວິທີອື່ນ ເມື່ອລູກຮ້ອງໄຫ້ຢາກດູດນົມແມ່ ເຊັ່ນ : ພາລູກໄປຍ່າງຫລິ້ນນອກເຮືອນ, ຫລິ້ນຂອງ ຫລິ້ນທີ່ລູກມັກ ເປັນຕົ້ນ.
 9. ໃຫ້ລູກໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເລືອກຊື້ນົມ ແລະ ອຸປະກອນການກິນນົມ ກໍເປັນອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍຈູງໃຈໃຫ້ລູກຢາກກິນນົມຈາກອຸປະກອນອື່ນນອກເໜືອຈາກການດູດນົມຈາກເຕົ້າ.
 10. ເມື່ອລູກຍອມດູດນົມຈາກເຕົ້າຢາງ, ກິນນົມຈາກຈອກ ຫລື ສາມາດຕັກອາຫານກິນເອງໄດ້ ແມ່ຄວນເອີ່ຍຄຳຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈລູກເພື່ອໃຫ້ລູກຮູ້ສຶກດີທີ່ເຮັດແບບນີ້.
-  AD conten website - ວິທີຢ່ານົມໂດຍບໍ່ທຳຮ້າຍຈິດໃຈລູກ
- lattana banner - ວິທີຢ່ານົມໂດຍບໍ່ທຳຮ້າຍຈິດໃຈລູກ
- lattana banner 1 - ວິທີຢ່ານົມໂດຍບໍ່ທຳຮ້າຍຈິດໃຈລູກ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!