ສະພາຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສຸຂະພາບສະບັບສ້າງໃໝ່

- Health assurance law - ສະພາຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສຸຂະພາບສະບັບສ້າງໃໝ່
- Untitled design - ສະພາຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສຸຂະພາບສະບັບສ້າງໃໝ່

  ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8, ຄັ້ງວັນທີ 13 ທັນວານີ້, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານສົມພັນ ແພງຄໍາມີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາຍຫຼັງທ່ານ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສຸຂະພາບ ສະບັບສ້າງໃໝ່ຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ປະກອບມີ 8 ພາກ, 7 ໝວດ ແລະ 79 ມາດຕາ.

ສ່ວນເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການສ້າງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ, ດ້ານແນວທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນການ ແລະ ນິຕິກໍາ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 10 ຂອງພັກ, ລັດຖະທໍາມະນູນ, ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 (2016-2020) ບົດຮຽນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທັງເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນເພື່ອສ້າງລັດໃຫ້ເປັນລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານ, ແຜນປະຕິຮູບສາທາລະນະສຸກໄດ້ກໍານົດໄວ້ຄື:ຮອດປີ 2020 ການປົກຄຸມປະກັນສຸຂະພາບຕ້ອງບັນລຸ 80% ຂຶ້ນໄປ ແລະ ຮອດປີ 2025 ຕ້ອງບັນລຸ 95% ຂຶ້ນໄປຂອງພົນລະເມືອງລາວ. ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຈຶ່ງຈະຮັບປະກັນໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວເປັນຕົ້ນປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບຢ່າງສະເໝີພາບ, ເປັນທໍາ ແລະ ທົ່ວເຖິງໄດ້. ໂດຍບໍ່ມີພາລະຈົກຖົງຈ່າຍເອງສູງ ແລະ ຈະສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກເພື່ອການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ. ເພື່ອສືບຕໍ່ຮັກສາຜົນສໍາເລັດຂອງ 10 ຄາດໝາຍຕົວຊີ້ວັດດ້ານສາທານະລະສຸກທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜົນສໍາເລັດດັ່ງກາວໃຫ້ດີຂຶ້ນ ທັງຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ບັນລຸການປະກັນສຸຂະພາບທົ່ວປວງຊົນຮອດປີ 2030 ຂອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດນັ້ນຈະປະກອບສ່ວນການເຊື່ອມຍົງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ລາວຕ້ອງມີນິຕິກໍາຮອງຮັບ ແລະ ສ້າງຄວາມພ້ອມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ຈະເປັນຜົນດີຕໍ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດ. ຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ,  ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານປະກັນສຸຂະພາບໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງດ້ວຍກົດໝາຍຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກກ່ຽວກັບການສ້າງລັດຄຸ້ມຄອງດ້ວຍກົດໝາຍເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວເປັນລະບົບ, ມີຄຸນນະພາບ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວໄດ້ຮັບການປະກັນສຸຂະພາບ, ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການປິ່ນປົວຢ່າງສະເໝີພາບ, ເປັນທໍາ ແລະ ທົ່ວເຖິງສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ພາຍຫຼັງກົດໝາຍສະບັບນີ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນໍາໃຊ້ ຈະເປັນບ່ອນອີງອັນສໍາຄັນພື້ນຖານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຖືກຕ້ອງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ເພື່ອສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບການປະຕິບັດພັນທະສາກົນຂອງລາວ. ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ວຽກງານປະກັນສຸຂະພາບຕິດພັນກັບການບໍລິການປິ່ນປົວສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງເປັນເອກະພາບ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ມີຄຸນະພາບ, ມີປະສິດທິຜົນເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການບໍລິການ, ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານປະກັນສຸຂະພາບ, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາປົກຄຸມໄດ້ບັນລຸ 100% ຂອງປະຊາກອນ, ກອງທຶນເພື່ອຂະຫຍາຍເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍຍາຍຕົວ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງ. ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ໝັ້ນຄົງ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ສະພາຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສຸຂະພາບສະບັບສ້າງໃໝ່
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ສະພາຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສຸຂະພາບສະບັບສ້າງໃໝ່
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ສະພາຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສຸຂະພາບສະບັບສ້າງໃໝ່
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!