ສະພາຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄຟຈາກລັງສີສະບັບສ້າງໃໝ່

- Accept law 1 - ສະພາຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄຟຈາກລັງສີສະບັບສ້າງໃໝ່
- AGL - ສະພາຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄຟຈາກລັງສີສະບັບສ້າງໃໝ່

    ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ VI ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII, ໃນວັນທີ14 ທັນວານີ້, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະພາຍຫຼາຍທ່ານ ບໍ່ວຽງຄໍາ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ ສະບັບສ້າງໃໝ່ ຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ,ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ປະກອບມີ 12 ພາກ, 9 ໝວດ ແລະ 76 ມາດຕາ.

ສາເຫດ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການສ້າງກົດໝາຍສະບັັບນີ້, ປະຈຸບັນນີ້ລາວ ມີການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນຫຼາຍດ້ານ, ຊຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນນຳໃຊ້ທາດກຳມັນຕະພາບລັງສີ ເຂົ້າໃນບັນດາຂະແໜງການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ ເປັນຕົ້ນ: ການນຳໃຊ້ການບົ່ງມະຕິພະຍາດ ແລະ ປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ໃນຂະແໜງວຽກສາທາລະນະສຸກ, ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງຂະຫຍາຍແນວພັນພືດ,  ສັດ,  ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາໃນຂະແໜງການກະສິກຳ, ການວັດແທກ ແລະ ສໍາຫຼວດການກໍ່ສ້າງ, ຂະບວນຜະລິດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກຳ; ການຄົ້ນຄ້ວາ-ພັດທະນາ ພະລັງງານທາງເລືອກ ແລະນຳໃຊ້ໃນວຽກງານອື່ນໆ. ລາວ ເປັນປະເທດສະມາຊິກ ຂອງອົງການພະລັງງານປະລຳມະນູສາກົນ (IAEA), ອົງການເກືອດຫ້າມອາວຸດເຄມີ (OPCW) ແລະ ໄດ້ໃຫ້ສັນຕະຍາບັນ ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນຫຼາຍສະບັບ ເຊິ່ງບັນດາປະເທດສະມະຊິກຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ວາງແຜນການພັດທະນາ, ຄົ້ນຄວ້ານໍາໃຊ້ ແລະ ຮັບຮອງແຜນແກ້ໄຂກໍລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນທາງດ້ານລັງສີ-ນີວເຄຼຍ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ລາວຍັງບໍ່ທັນມີກົດໝາຍ ຫຼືນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃນການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ທາດກຳມັນຕະພາບລັງສີ ຢູ່ບັນດາຂະແໜງການເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຍັງມີຄວາມສັບສົນ, ບໍ່ຮັດກຸມ, ນຳໃຊ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກ, ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ການຂົນສົ່ງເຄື່ອງມືອຸປະກອນທີ່ມີສ່ວນປະກອບ ຂອງວັດຖຸກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ຍັງປະຕິບັດແບບດຽວກັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທົ່ວໄປ ແລະ ການເກັບຮັກສາບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານ (ບໍ່ມີສາງມ້ຽນສະເພາະ ແລະ ການເກັບມ້ຽນກໍບໍ່ຮັບປະກັນ), ການກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອລັງສີ ບໍ່ຖືກວິທີການດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ອື່ນໆ, ຊຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພໃນການຄົ້ນຄ້ວານໍາໃຊ້ທາດກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ, ຊີວິດ, ຊັບສິນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຍ້ອມເຫດຜົນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, ການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ຈຶ່ງມີຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍ ເພື່ອກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ວຽກງານຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ດຳເນີນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖາ​ນ​ເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ຮັບປະກັນ​​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແນໃສ່ປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບຂອງ​ຄົນ, ສັດ, ພືດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ​ ຂອງປະເທດເຮົາ ທັງເປັນການປະຕິບັດພັນທະໃນນາມເປັນປະເທດພາຄີ ຂອງສົນທິສັນຍາສາກົນເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດໃນການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບພາກ​ພື້ນ ​ແລະ ສາກົນ ຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ-ລັດວາງອອກ.

ພາຍຫຼັງກົດໝາຍສະບັບນີ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນໍາໃຊ້ ຈະມີກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ເປັນລະບຽບຫຼັກການ, ຄວບຄຸ້ມການນໍາໃຊ້, ການນຳເຂົ້າ-ການສົ່ງອອກ, ການກຳຈັດ-ບໍາບັດສິ່ງເສດເຫຼືອດ້ານລັງສີ, ມາດຕະການແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດສຸກເສີນດ້ານລັງສີ. ມີອົງການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງທີ່ໄດ້ກໍານົດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ສິດ  ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເປັນລະບົບໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄ້ວານຳໃຊ້ ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີດ້ານລັງສີ-ນີວເຄຼຍເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ສາມາດສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ພາກທຸລະກິດທີ່ຕິດພັນກັບການພັດທະນານໍາໃຊ້ ວິທະຍາສາດ-ເຕັກນິກດ້ານລັງສີ ທີ່ກາຍເປັນທ່າແຮງຂອງການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ເປັນຕົ້ນ ຂົງເຂດສຸຂະພາບແລະການແພດ, ການກະສິກຳ, ການຜະລິດອຸດສະຫະກຳ, ພະລັງງານທາງເລືອກໃໝ່ແລະຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພດ້ານລັງສີ ເຫັນໄດ້ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ ຂອງການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກນິກດ້ານລັງສີ, ຄວາມເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານດ້ານຄວາມປອດໄພຕໍ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ຊັບສິນ ແລະ ສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ. ສາມາດເປັນເຈົ້າການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີດ້ານລັງສີ ແລະ ນີວເຄຼຍ, ການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນີວເຄຼຍຕາມຄວາມຮຽກ ຮ້ອງຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນ ດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ພັນທະສາກົນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຄວາມປອດໄພດ້ານລັງສີ-ນີວເຄຼຍ ໃນການປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນທີ່ລາວເປັນພາຄີ.

- lattana banner 1 - ສະພາຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄຟຈາກລັງສີສະບັບສ້າງໃໝ່
-    AD conten website - ສະພາຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄຟຈາກລັງສີສະບັບສ້າງໃໝ່
- lattana banner - ສະພາຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄຟຈາກລັງສີສະບັບສ້າງໃໝ່
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!