ກະສິກຳ ຄິດນຳສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລ້ວບໍ່?

- 16807659 175815349578111 6391881673889029670 n - ກະສິກຳ ຄິດນຳສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລ້ວບໍ່?
- AGL - ກະສິກຳ ຄິດນຳສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລ້ວບໍ່?

ການລົງທຶນໃສ່ວຽກງານກະສິກຳ ເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະສົ່ງອອກ ແມ່ນນັບມື້ ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ພວກເຮົາຮັບປະກັນໄດ້ຫຼາຍເທົ່າໃດວ່າ ຜູ້ລົງທຶນດ້ານນີ້ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ-ສິ່ງແວດລ້ອມ?

ເຖິງວ່າວຽການກະສິກຳຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວຫຼຸດຄາດໝາຍຂອງລັດຖະບານໃນປີນີ້ ຄື 2.5% (ຄາດໝາຍ 2,8%) ຕາມການລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ເນື່ອງຈາກເຫດໄພພິບັດທີ່ເກີດຂຶ້ນຫວ່າງລະດູຝົນທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ວຽກງານກະສິກຳ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະ ການດຶງດູດລົງທຶນໃສ່ຂະແໜງດັ່ງກ່າວນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ແຕ່ໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ມີຫຼາຍປະກົດການ ທີ່ຫຼາຍໂຄງການ ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ-ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ ການປູກກ້ວຍ ຂອງນັກລົງທຶນຈາກຈີນ ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ການນຳໃຊ້ ສານເຄມີທີ່ອັນຕະລາຍ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຢູ່ເຂດພາກເໜືອ, ແລະ ຫຼັງສຸດກໍແມ່ນເຫດປາຕາຍ ຕາມສາຍນໍ້າຕອນ ຂອງເມືອງສັງທອງ ຍ້ອນສານເຄມີຈາກສວນກ້ວຍ ໄຫຼລົງສູ່ແມ່ນນໍ້າດັ່ງກ່າວ ແລະ ຍັງມີກໍລະນີ ອື່ນໆ.

ຍ້ອນມີຄວາມກັງວົນໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ເພື່ອການລົງທຶນດ້ານກະສິກຳທີ່ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບນີ້ ຈຶ່ງໄດ້ມີ ມາດຕະຖານສາກົນ ເຊິ່ງເນັ້ນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການລົງທຶນດ້ານກະສິກຳ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ (Responsible Agricultural Investment-RAI) ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ ການລົງທຶນດ້ານນີ້ ມີຄວາມຮັບຊອບ ຕໍ່ສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະຖານນີ້ໃນລາວຍັງແມ່ນເລື່ອງທີ່ ຂ້ອນຂ້າງໃໝ່.

ໃນບົດປະກອບຄຳເຫັນ ຂອງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ VI ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ຕອນໜຶ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງວຽກງານກະສິກຳ ໃນ ປີ 2019​ ວ່າ “ດຶງ​ດູດ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ຄອບ​ຄົວ, ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ ແລະ ກາງພາຍ​ໃນ; ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ ທຸ​ລະ​ກິດ​ປະ​ເທເພື່ອນມິດ, ເຂົ້າ​ມາ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຜະ​ລິດ, ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ດ້ວຍ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ ດ້ວຍ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ສິນ​ຄ້າ​ກະ​ສິ​ກຳ ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ເພີ່ມ​ສູງ ແລະ ປະ​ລິ​ມານຫຼາຍ, ມີ​ຕະຫຼາດ​ທີ່​ໝັ້ນ​ຄົງ”.

ກ່ອນຈະເຮັດໄດ້ແນວນັ້ນ, ແນ່ນອນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດານັກລົງທຶນກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ເປັນ ບູລິມະສິດຄືກັນ. ອີງຕາມບົດຄົ້ນຄວ້າອົງການ ບ້ານຈຸດສຸມ ແລະ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ ກ່ຽວກັບ “ການລົງທຶນດ້ານກະສິກຳແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ: ພາບລວມ & ສີ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການກຳນົດນະໂຍບາຍ 2018” ເພິ່ນແລກປ່ຽນນຳວ່າ ການສ້າງນະໂຍບາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນ ການລົງທຶນ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານກະສິກຳໃນ ສປປລາວ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ 4 ຢ່າງຄື:

ໜຶ່ງ ຊີ້ແຈງກອບໂຄງຮ່າງການຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຄໍ້າປະກັນສິດ ຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ຕິດພັນກັບການລົງທຶນດ້ານກະສິກຳ, ສອງ ແນະນຳບັນດາພັນທະ ສຳລັບຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ໃນການປຶກສາຫາລື, ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນທີ່ເປັນເອກະ ສັນຈາກຊຸມຊົນ, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຖານ ຂອງຫຼັກການ ການຍິນຍອມ ດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ ໂດຍໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນລ່ວງໜ້າ ແລະ ພຽງພໍ (ຫຼື FPIC).

ສາມ ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນດ້ານການກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ແລະ ຊອກຄົ້ນຫາຮູບແບບທຸລະກິດ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທຸກ ພາກສ່ວນ ຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ສີ່ ເພີ່ມຂໍ້ກຳນົດທາງດ້ານນິຕິກຳ ເພື່ອຄວາມໂປ່ງໃສ, ກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານກ່ຽວກັບການລົງທຶນດ້ານການກະສິກຳ.

ໃນ ສາມສີ່ຂໍ້ທີ່ກ່າວມານັ້ນ ອາດເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ຈະຮັບປະກັນວ່າ ການລົງທຶນໃສ່ວຽກງານກະສິກຳ (ໂດຍສະເພາະ ເພື່ອການຄ້າ)  ຈະນຳຜົນປະໂຫຍດທາງບວກ ຫລາຍກວ່າທາງລົບສູ່ສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມພວກເຮົາ.

- lattana banner 1 - ກະສິກຳ ຄິດນຳສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລ້ວບໍ່?
-    AD conten website - ກະສິກຳ ຄິດນຳສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລ້ວບໍ່?
- lattana banner - ກະສິກຳ ຄິດນຳສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລ້ວບໍ່?
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!