ສະວິດເຊີແລນໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນາໆພັນກະສິກຳໄລຍະທີ 3

- kitchen vibe - ສະວິດເຊີແລນໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນາໆພັນກະສິກຳໄລຍະທີ 3

- thumbnail IMG W 300x162 - ສະວິດເຊີແລນໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນາໆພັນກະສິກຳໄລຍະທີ 3

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈສຳລັບການໃຫ້ທືນສະໜັບສະໜູນໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນາໆພັນກະ ສິກໍາ (TABI) ໄລຍະ 3 ລະຫວ່າງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າ ໄມ້ກັບອົງການສະວິດເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ການ ຮ່ວມມື (SDC) ປະເທດສະວິດເຊີແລນໄດ້ມີຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພານີ້,ທີກະ ຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ລະ ຫວ່າງ ທ່ານ  ພວງປາຣີສັກ ປຣະ ວົງວຽງຄໍາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ  ທ່ານ ທິມ ເອັນເດີລິນ ຜູ້ອໍານວຍ ການດ້ານການຮ່ວມມືສໍາລັບພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງອົງການ ສະວິດເພື່ອພັດທະນາ  ແລະ ການຮ່ວມມືປະເທດສະວິດ ເຊີແລນ (ຜູ້ໃຫ້ທືນ) ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ລຽນ ທີແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ດັ່ງກ່າວ, ເພື່ອແນ່ໃສ່ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້,ໂດຍຍົກລະດັບການ ພັດທະນາໄປຕາມທິດສີ ຂຽວຕິດພັນກັບຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນເຂດ ພູດອຍຢູ່ໃນ ສປປລາວ. ໂດຍອົງການ ສະວິດເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 5,1 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດໃຫ້ແກ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄລຍະ 3. ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການອະນຸຮັກ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາໃຫ້ເປັນເສດຖະກິດທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະແໜງກະສິກຳ.

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ສະວິດເຊີແລນໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນາໆພັນກະສິກຳໄລຍະທີ 3

 

- 5 - ສະວິດເຊີແລນໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນາໆພັນກະສິກຳໄລຍະທີ 3
- 3 - ສະວິດເຊີແລນໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນາໆພັນກະສິກຳໄລຍະທີ 3
- 4 - ສະວິດເຊີແລນໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນາໆພັນກະສິກຳໄລຍະທີ 3