ລັດຖະມົນຕີກະສິກຳ – ປ່າໄມ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເກັບ ກ່ຽວມ້ຽມມັດເຂົ້ານາແຊງໃຫ້ດີ  

- Untitled design - ລັດຖະມົນຕີກະສິກຳ – ປ່າໄມ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເກັບ ກ່ຽວມ້ຽມມັດເຂົ້ານາແຊງໃຫ້ດີ  

- Rice Harvest 1024x683 - ລັດຖະມົນຕີກະສິກຳ – ປ່າໄມ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເກັບ ກ່ຽວມ້ຽມມັດເຂົ້ານາແຊງໃຫ້ດີ  ການຜະລິດລະດູແລ້ງປີ 2017 ນີ້, ເຖິງວ່າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບບໍ່ໜ້ອຍຈາກສະພາບການປ່ຽນ ແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ເກີດມີພາຍຸລະດູຮ້ອນພັດຜ່ານ ແລະ ອື່ນໆ,ດັ່ງນັ້ນເພື່ອຮັບປະ ການໃຫ້ການເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ ແລະ ກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຜະລິດລະດູຝົນ ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍວາງໄວ້,ດັ່ງນັ້ນລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຈຶ່ງໄດ້ອອກຄຳສັ່ງແນະນຳສະບັບເລກທີ 2685/ກປ ລົງວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2017 ໃຫ້ບັນດາກົມ ແລະ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ,ນະຄອນ ຫຼວງເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ ນຳພາຊາວກະສິກກອນເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດເຂົ້ານາແຊງ ແລະ ພຶດສະດູແລ້ງໃຫ້ຕິດພັນກັບ ການຜະລິດລະດູຝົນດັ່ງນີ້ :

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ລັດຖະມົນຕີກະສິກຳ – ປ່າໄມ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເກັບ ກ່ຽວມ້ຽມມັດເຂົ້ານາແຊງໃຫ້ດີ  
  1. ໃຫ້ກົມປູກຝັງ, ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈຳເມືອງ ຈັດສົ່ງວິຊາການລົງຊຸກຍູ້ຂະບວນການເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງ ແລະ ຜົນຜະລິດລະດູແລ້ງໃຫ້ສຳເລັດທັນເວລາຕາມລະດູການ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນເສຍຫາຍ ຍ້ອນດິນຟ້າອາກາດປັ່ນປ່ວນ ໂດຍສຸມໃສ່ບາງວຽກຕົ້ນຕໍຄື: ໃນບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂ, ມີຜູ້ປະ ກອບການບໍລິການກົນຈັກກໍໃຫ້ປຸກລະດົມຊາວກະສິກອນນຳໃຊ້ກົນຈັກເຂົ້າຊ່ວຍເຊັ່ນ: ລົດກ່ຽວ, ຈັກຝາດເຂົ້າ….; ສະເພາະເຂດຫ່າງໄກບໍ່ມີກົນຈັກຮັບໃຊ້ກໍໃຫ້ປຸກລະດົມຊ່ວຍເຫລືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ດ້ວຍຮູບການວານແຮງງານ, ອອກແຮງງານສາມັກຄີ ຕາມປະເພນີເຄີຍປະຕິບັດຜ່ານມາຂອງຫລາຍທ້ອງຖິ່ນ; ເຂດໃດທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງກຸ່ມການຜະລິດ ແລະ ມີສັນຍາຜູກພັນກັບກຸ່ມໂຮງສີເຂົ້າແລ້ວກໍຊຸກຍູ້ປະຕິບັດສັນຍາໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
  2. ຍົກສູງສະຕິ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການເກັບມ້ຽນຜົນຜະລິດໃຫ້ດີ, ມີຄວາມປອດໄພ, ບໍ່ໃຫ້ຖືກຝົນ ເພາະຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບເຂົ້າ, ເຮັດໃຫ້ລາຄາຕົກຕໍ່າ ແລະ ລາຍຮັບຫລຸດລົງ.
  3. ເພື່ອກຽມພ້ອມເຂົ້າສູ່ການຜະລິດລະດູຝົນ ປີ 2017 ນັ້ນ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດດັ່ງນີ້: ໃຫ້ກົມປູກຝັງ ແລະ ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ ສົມທົບກັບພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຮີບຮ້ອນກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານຕ່າງໆເຂົ້າສູ່ການຜະລິດລະດູຝົນ ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນແນວພັນ, ປັດໄຈການຜະລິດ, ອຸປະກອນການຜະລິດອື່ນໆ ດ້ວຍການປຸກລະດົມທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ຖືເອົາຂະບວນການນີ້ຕິດພັນກັບເນື້ອໃນແຂ່ງຂັນ “3 ເນື້ອໃນ (ວຽກດີ, ພະນັກງານໜັກແໜ້ນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງເຂັ້ມແຂງ), 4 ເປົ້າໝາຍ (ຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນ ຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ, ພັດທະນາປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ຊົນນະບົດພັດທະນາ)” ທີ່ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ວາງອອກ; ໃຫ້ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ, ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ ເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບັນດາສູນ ແລະ ສະຖານີຂອງລັດ ລວມທັງຜູ້ປະກອບການແນວພັນ ເພື່ອສະໜອງແນວພັນເຂົ້າ, ແນວພັນພືດ, ແນວພັນສັດ, ປາ ແລະ ສັດນ້ຳໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ. ພ້ອມນັ້ນ ກໍກະກຽມແນວພັນແຮໄວ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ເກີດໄພນ້ຳຖ້ວມ ຫລື ແຫ້ງແລ້ງ ກໍສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຢ່າງທັນການ; ໃຫ້ກົມປູກຝັງ ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ກຳນົດເຂດພື້ນທີ່ການຜະລິດພືດສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດພືດເປັນສິນຄ້າຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ໄປຕາມທິດສະອາດ, ສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ; ໃຫ້ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ ສົມທົບກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສືບຕໍ່ຫັນເອົາວິຊາການລົງຫາຈຸດສຸມກຸ່ມບ້ານ ເພື່ອນຳພາປະຊາຊົນເຮັດຕົວຈິງ ເປັນຕົ້ນເຕັກນິກການເຮັດກະເສດສຸມ, ການຕົກກ້າ, ການປັກດຳ, ການໃສ່ຝຸ່ນຕາມທິດ “ກະສິກຳສະອາດ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ” ໂດຍການປຸກລະດົມປະຊາຊົນຂົນແກບ, ຝຸ່ນຄອກ, ຝຸ່ນບົ່ມ, ຝຸ່ນຊີວະພາບ ລົງໃສ່ນາເຮັດຕາມທິດທີ່ວ່າ “ເດີ່ນບ້ານສະອາດ ທົ່ງນາງາມ”, ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເຕັກນິກໃໝ່ຜ່ານສື່ຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ, ໜັງສືພິມ, ປຶ້ມຄູ່ມື, ໂປສເຕີ, ແຜ່ນພັບ ແລະ ອື່ນໆ; ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງນ້ຳໃຫ້ແກ່ການຕ້ານແລ້ງ ແລະ ປ້ອງກັນນ້ຳຖ້ວມເນື້ອທີ່ກະສິກຳໃນການຜະລິດລະດູຝົນ ປີ 2017 ນີ້, ໃຫ້ກົມຊົນລະປະທານ ຮີບຮ້ອນຊຸກຍູ້ ແລະ ເລັ່ງທວງໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງບັນດາໂຄງການຊົນລະປະທານທີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາແລ້ວປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃຫ້ສຳເລັດຕາມກຳນົດເວລາ ພ້ອມທັງນຳໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດສັນຍາຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊົນລະປະທານກຳນົດໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ເນື້ອທີ່ກະສິກຳເຂດໃດ, ບ່ອນໃດທີ່ເຄີຍມີສະພາບນ້ຳຖ້ວມຂັງໃນແຕ່ລະປີກໍໃຫ້ກະກຽມແຜນຮອງຮັບ ເພື່ອລະບາຍນ້ຳຖ້ວມຂັງອອກໃຫ້ໄວ. ພ້ອມດຽວກັນ ກໍຕ້ອງກະກຽມຄວາມພ້ອມບັນດາຈັກສູບນ້ຳທຸກຂະໜາດ ນັບທັງຂອງລັດ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ ເພື່ອກຽມພ້ອມຮັບມືກັບໄພແຫ້ງແລ້ງ, ນ້ຳຖ້ວມທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ; ໃຫ້ກົມປູກຝັງ, ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ສົມທົບກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ປະ ຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈຳເມືອງ ຕິດຕາມ ແລະ ເຝົ້າລະວັງການລະບາດຂອງພະຍາດສັດ, ສັດຕູພືດອື່ນໆໃນກໍລະນີມີເຫດ ການລະບາດກໍໃຫ້ສາມາດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງທັນການ.
  4. ມອບໃຫ້ບັນດາກົມ ແລະ ສະຖາບັນອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ອອກຄຳແນະນຳດ້ານວິຊາການ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ເຂົ້າສູ່ພຶດຕິກຳຕົວຈິງ ຖືເອົາ “ການຜະລິດກະສິກຳ ເປັນສະໜາມຮົບອັນດັບໜຶ່ງ” ຊີ້ນຳ-ບັນຊາຂະແໜງການສາຍຕັ້ງຂອງຕົນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບ ແລະ ປະຕິບັດໄປລວງດຽວກັນຢ່າງກົມກຽວ. ຜ່ານການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດມີຂໍ້ສະດວກ, ຫຍຸ້ງຍາກແນວໃດໃຫ້ລາຍງານການນຳກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ຮັບຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອຫາວິທີແກ້ໄຂຢ່າງທັນການ.
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລັດຖະມົນຕີກະສິກຳ – ປ່າໄມ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເກັບ ກ່ຽວມ້ຽມມັດເຂົ້ານາແຊງໃຫ້ດີ  
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລັດຖະມົນຕີກະສິກຳ – ປ່າໄມ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເກັບ ກ່ຽວມ້ຽມມັດເຂົ້ານາແຊງໃຫ້ດີ  
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!