ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໂອ້ລົມກອງປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງຂະແຫນງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໂອ້ລົມກອງປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງຂະແຫນງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ - 49539512 957329587804155 1687262277142577152 o 1 - ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໂອ້ລົມກອງປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງຂະແຫນງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໂອ້ລົມກອງປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງຂະແຫນງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ - AGL - ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໂອ້ລົມກອງປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງຂະແຫນງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ

ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ພົບປະໂອ້ລົມກອງປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງຂະແຫນງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຂະແຫນງການເງິນໃນວັນທີ 8 ມັງກອນນີ້, ຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໃນປີນີ້, ຂະແຫນງແຜນການແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຂະແຫນງການເງິນ ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂຫລາຍບັນຫາເປັນຕົ້ນແມ່ນການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດເຖິງແມ່ນຈະສືບຕໍ່ເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ກໍຕ່ໍາກ່ວາແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ຕ່ໍາກວ່າຈັງຫວະການເຕີບໂຕໃນປີຜ່ານມາ ແລະ ສິ່ງຫນ້າເປັນຫ່ວງກວ່ານັ້ນ ແມ່ນພຶ້ນຖານຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດ ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດ ໃນການສ້າງເປັນຖານລາຍຮັບທີ່ແນ່ນອນ ເຮັດໃຫ້ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຍຮັບງົບປະມານບໍ່ທັນມີຄວາມຫມັ້ນທ່ຽງ ສ່ວນຫຼາຍຍັງອີງໃສຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເປັນຕົ້ນຕໍ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ8 ມາດຕະຖານຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ ຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າເປັນຕົ້ນມາດຕະການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ມາດຕະການພັດທະນາ SME, ການສົ່ງເສີມການຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ມາດຕະການແກ້ໄຂຫນີ້ສິນພາຍໃນໂດຍສະເພາະການແກ້ໄຂຫນີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດດ້ວຍການຈັດສັນງົບປະມານເຂົ້າແຜນແຕ່ລະປີ ແລະ ການແກ້ໄຂດ້ວຍຮູບແບບອ່ວາຍຫນີ້ສາມແຈ ຍັງບໍ່ທັນມີປະສິດທິຜົນເທົ່າທີ່ຄວນ,ບໍ່ສາມາດແກ້ ໄຂຕໍ່ຫນີ້ສິນຕົວຈິງທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງພົບບັນຫາໃນປັດຈຸບັນ ຍ້ອນພວກເຮົາບໍ່ມີກ້ອນເງິນເພື່ອອັດສີດເຂົ້າສູ່ລະບົບເສດຖະກິດ ແລະ ແກ້ໄຂຫນີ້ສິນຕົວຈິງ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກບໍ່ທັນເຮັດເຖິງຮາກຖານແທ້, ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນ, ການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານມີທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນ ແຕ່ຍັງບໍ່ສາມາດເກັບໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນເພາະການຫັນເປັນທັນສະໄຫມຍັງບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ທຸກຂົງເຂດທຸກພຶ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ການຂາດດຸນງົບປະມານຍັງສູງແລະ ສະພາບຄ່ອງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ງົບປະມານ ຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ, ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຄືບຫນ້າເທົ່າທີ່ຄວນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂະແຫນງໄຟຟ້າ,ບໍ່ແຮ່, ສ່ວນຂະແຫນງການບໍລິການ ຍັງບໍ່ທັນປະກອບສ່ວນຢ່າງແຂງແຮງຕໍ່ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ການຂາດດຸນການຊໍາລະສະສາງເງິນຕາກັບຕ່າງປະເທດຍັງສູງ ແລະ ປະລິມານຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຍັງຕໍ່າເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກຍັງມີຄວາມບອບບາງ. ຊຶ່ງທັງຫມົດນີ້ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງແກ້ໄຂໃນປີໃຫມ່ນີ້ ໃຫ້ລຸລ່ວງໄປໂດຍດີ.

ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຊຶ່ງໄດ້ສະຫລຸບຕີລາຄາລົງເລີກຫລາຍບັນຫາ,ໂດຍສະເພະແຜນລົງທຶນປະຈໍາປີ 2019 ແມ່ນຈະໄດ້ສຸມໃສ່ໂຄງການຟື້ນຟູໄພພິບັດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນກາງປີ 2018 ທີ່ມີການຈັດລຽງບູລິມະສິດແລ້ວ, ໂຄງການສົມທົບທຶນການຊ່ວຍເຫລືອທາງການພັດທະນາ ODA, ໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ,ສ່ວນການພັດທະນາພຶ້ນຖານໂຄງລ່າງແມ່ນໃຫ້ໂຈະ ຫລືເລື່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປກ່ອນ, ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນຮີບດ່ວນ ແທ້ໆຕ້ອງມີການຕົກລົງເປັນອັນສະເພາະຈາກລັດຖະບານເທົ່ານັ້ນ, ສະເພາະຂະແຫນງການເງີນ, ແມ່ນເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃນການສະຫລຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດໃນໄລຍະ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ສາມາດປະຕິບັດລາຍຮັບໄດ້ 99,32% ຂອງແຜນການປີ, ສະເພາະລາຍຮັບພາຍໃນໄດ້ 100,52% ຂອງແຜນການປີ, ສ່ວນລາຍຈ່າຍປະຕິບັດໄດ້ 97,10% ຂອງແຜນການ, ຄາດວ່າໃນປີ 2018 ຈະມີການຂາດດູນງົບປະມານຕາມຕົວເລກເບື້ອງຕົ້ນ 4,33% ຂອງ GDP, ສະເພາະການເກັບລາຍຮັບຂອງທ້ອງຖິ່ນເຫັນວ່າມີ 14 ແຂວງທີ່ໄດ້ຕາມແຜນ ແລະ ເກີນແຜນ, ແຕ່ຍັງມີ 4 ແຂວງ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕາມແຜນທີ່ກໍານົດໄວ້.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໂອ້ລົມກອງປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງຂະແຫນງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ - lattana banner - ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໂອ້ລົມກອງປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງຂະແຫນງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໂອ້ລົມກອງປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງຂະແຫນງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ - lattana banner 1 - ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໂອ້ລົມກອງປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງຂະແຫນງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໂອ້ລົມກອງປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງຂະແຫນງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ -    AD conten website - ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໂອ້ລົມກອງປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງຂະແຫນງແຜນການ-ການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!