ບາງຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ລັດເຮົາຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ແກ້ໄຂ

ບາງຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ລັດເຮົາຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ແກ້ໄຂ - AGL - ບາງຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ລັດເຮົາຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ແກ້ໄຂ

ລັດຖະບານຍອມຮັບວ່າ: ໃນປີຜ່ານມາ, ພວກເຮົາບໍ່ທັນນໍາໃຊ້ທ່າແຮງບົ່ມ​ຊ້ອນເຕັມກໍາລັງ ​ແລະບໍ່ທັນສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຢ່າງຈິງຈັງ, ຈຶ່ງຍັງ​ມີ​ຂໍ້​ຄົງ​ຄ້າງ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງທີ່ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້ສຸມ​ໃສ່​ແກ້​ໄຂເຮັດໃຫ້​ພື້ນຖານເສດຖະກິດ​ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ, ມີ​ຖານ​ລາຍ​ຮັບທີ່ໜັກແໜ້ນ, ​ໃຫ້​ສາມາດ​ດຸ່ນດ່ຽງ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ໄດ້, ຊຶ່ງຜ່ານມານີ້, ​ເນື່ອງ​ຈາກລາຍຮັບ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ແມ່ນ​ອີງ​ໃສ່​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ເປັນຕົ້ນຕໍ, ສ່ວນ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ຜະລິດ​ພາຍ​ໃນ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ປະກອບສ່ວນ​ຢ່າງ​ແຂງ​ແຮງ, ​ຈຶ່ງ​ມີ​ຫລາຍ​ຕົວ​ເລກ​ວາງ​ອອກບໍ່​ສາມາດ​ບັນລຸ​ໄດ້​ຕາມ​ແຜນການ,ການ​ເກັບ​ລາຍ​ຮັບ​ເຖິງວ່າ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນຈາກ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ລະບົບ​ທັນ​ສະ​ໄໝ ​ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ມາດ​ຕະການ​ຕ່າງໆ, ​ແຕ່​ຍັງ​ເຫັນ​ວ່າ​ບໍ່​ສາມາດ​ເກັບ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ປີ​,ການ​ຂາດ​ດຸນ​ບັນຊີ​ການ​ຊຳລະ​ສະ​ສາງ​ເງິນຕາ​ກັບ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ມີ​ລັກສະນະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ,ປະລິມານ​ຄັງ​ສຳຮອງ​ເງິນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ກໍ​ບໍ່​ທັນ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເທົ່າ​ທີ່​ຄວນ,ບາງ​ຄັ້ງຍັງ​ຫລຸດ​ລົງ​ຕື່ມ​ອີກຍ້ອນ​ວ່າການ​ຂາດ​ດຸນ​ການ​ຄ້າ​ຍັງ​ສູງ, ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ສາມາດ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າສິນຄ້າ​ທີ່​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ ​ແລະສິນຄ້າ​ນອກ​ລະບົບ​ຢູ່​ຕາມ​ຊາຍ​ແດນ, ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ມີ​ການ​ຊຳລະ​ສະ​ສາງ​ເງິນຕາ​ຢູ່​ຕ່າງປະ​ເທດ,ສະມັດ​ຕະພາບ​ຂອງ​ການ​ຜະລິດ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ສູງ, ຍັງ​ມີ​ລັກສະນະ​ທຳ​ມະ​ຊາດຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ຜະລິດ​ກະສິກຳ​ເປັນ​ສິນຄ້າ​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ອຸດສາຫະກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ບໍ່​ທັນ​ຂະຫຍາຍຕົວ​ດີ ​ແລະບໍ່​ທັນ​ສົມ​ຄູ່​ກັບ​ທ່າ​ແຮງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ, ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ໃໝ່, ທັນ​ສະ​ໄໝ​ຍັງ​ມີ​ໜ້ອຍ, ການ​ປູກ​ໄມ້​ເພື່ອ​ສະໜອງ​ໃຫ້​ແກ່​ອຸດສາຫະກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ສ້າງ​ມູນ​ຄ່າ​ເພີ່ມ​ທົດ​ແທນ​ໄມ້​ຈາກ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ເທດ​ຍັງ​ຈຳກັດ. ​ໂຄງ​ປະກອບ​ການ​ລົງທຶນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຍັງ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງ​ລ່າງ​ພື້ນຖານ​ເປັນຕົ້ນຕໍ, ບໍ່​ທັນ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຊຸກຍູ້​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຜະລິດ, ບໍ່​ທັນ​ມີ​ກົນ​ໄກ​ນະ​ໂຍບາຍ​ທີ່​ຈູງ​ໃຈ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ລົງທຶນ​ໃນ​ຂະແໜງກະສິກຳ, ການ​ແຂ່ງຂັນ​ຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງ (SMEs)ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ຂະຫຍາຍຕົວ ​ເຖິງ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ມີ​ນິຕິ​ກຳ​ຮັບຮອງ​ແລ້ວ​ຫລາຍ​ສະບັບ ​ແຕ່​ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ສາມາດ​ຊຸກຍູ້​ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ກາຍ​ເປັນ​ພື້ນຖານ​ເສດຖະກິດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໄດ້, ລາຄາ​ສິນຄ້າ, ຄ່າ​ຄອງ​ຊີບ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເຮົາ​ຍັງ​ສູງ​ກວ່າ​ປະ​ເທດ​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ຫລາຍ,ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ລົງທຶນ​ໂຄງການ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່​ພັດທະນາ​ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ເທົ່າ​ທີ່​ຄວນ, ​ເປັນຕົ້ນ​ແມ່ນ​ຂະ​ແໜງ​ໄຟຟ້າ, ບໍ່​ແຮ່, ສ່ວນ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ບໍລິການ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ປະກອບສ່ວນ​ຢ່າງ​​ແຂງ​ແຮງ​ຕໍ່​ການ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ເສດຖະກິດ ​ແລະການ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ໃຫ້​ແກ່​ງົບປະມານ​ລັດ,ການ​ພັດທະນາ​ຊົນນະບົດ ​ແລະ ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເຮັດ​ຢ່າງ​ຈິງ​ຈັງ​ເຖິງ​ຮາກ​ຖານ​ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ພັດທະນາ​ລະຫວ່າງ​ຊົນນະບົດ ​ແລະຕົວ​ເມືອງ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ຫລາຍ,ປາກົດການ​ຫຍໍ້​ທໍ້​ໃນ​ສັງຄົມ ​ເປັນຕົ້ນການ​ຫລິ້ນກິນ​ຟຸມ​ເຟືອຍ, ບັນຫາ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ, ການ​ປຸ້ນ​ຈີ້, ຂີ້ລັກ​ງັດ​ແງະ, ອຸປະຕິ​ເຫດ ​ແລະ ​ໄພ​ສັງຄົມ​ອື່ນໆ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​​ໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ແກ້​ໄຂ ​ແຕ່​ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ສາມາດ​ເຮັດ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຂາດ​ຕົວ, ຍັງ​ມີ​ລັກສະນະ​ແຜ່​ຫລາຍ ​ແລະສົ່ງ​ຜົນ​ທາງ​ລົບ​ຕໍ່​ສັງຄົມ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ໄວ​ໜຸ່ມ, ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄະດີ​ຕາມ​ຂະ​ບວນຍຸຕິ​ທຳ​ມີ​ຫລາຍ​ອັນ​ຍັງ​ຊັກ​ຊ້າ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ຄຳ​ຕັດສິນ​ຂອງ​ສານ​ທີ່​ໃຊ້​ໄດ້​ຢ່າງ​ເດັດຂາດຕາມ​ກົດໝາຍ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ ​ແລະ ​ເຂັ້ມງວດ​ຕາມ​ກົດໝາຍ,ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ລັດ, ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສັງຄົມ​ດ້ວຍ​ກົດໝາຍ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເຂັ້ມງວດ ​ແລະສັກສິດ​ແທ້, ກົງຈັກ​ລັດຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ກະທັດ​ຮັດ ​ແລະການ​ປະສານ​ງານ​ລະຫວ່າງ​ສາຍຕັ້ງ-ສາຍ​ຂວາງ ​ແລະການ​ຕິດຕາມ​ກວດກາ​ແຕ່​ລະ​ວຽກ​ງານ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເປັນ​ລະບົບ ​ແລະຄ່ອງ​ຕົວ​ເທົ່າ​ທີ່​ຄວນ. ການຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ບັນດາ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ-ຫລາຍ​ຝ່າຍ​ໃນ​ລະດັບ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ກໍ​ຍັງ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ຊັກ​ຊ້າ, ຂາດ​ນ້ຳ​ໃຈ​ຮັບຜິດຊອບ, ຂາດ​ຄວາມ​ກະຕືລືລົ້ນ, ມີ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ສວຍ​ໂອກາດ​ກົດ​ໜ່ວງ​ຖ່ວງ​ດຶງ​ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ​ກຸ່ມ​ຄົນ ​ແລະບຸກຄົນ, ລະບົບ​ປະສານ​ງານ, ຕິດຕາມ ​ແລະຊຸກຍູ້​ກໍ​ຍັງ​ເຮັດ​ບໍ່​ທັນ​ເປັນ​ລະບົບ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄຸນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຕົວ​ຈິງ​ຈາກ​ວຽກ​ງານ​ດັ່ງກ່າວ​ຍັງ​ຈຳກັດ. ຕະຫລອດ​ເຖິງ​ການ​ປັບປຸງ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ຢູ່ສປປລາວຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ການ​ຫັນປ່ຽນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງໜ້າ,ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ປີ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ 2018 ​ເຫັນ​ວ່າ​ເປັນ​ຂະ​ບວນການ​ດີ, ​ແຕ່​ການ​ລົງ​ເລິກ​ແກ້​ໄຂ​ສິ່ງ​ກີດຂວາງ ​ແລະບັນຫາ​ປາກົດການ​ຫຍໍ້​ທໍ້​ຕ່າງໆ ​ເພື່ອ​ດຶງ​ດູດ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ​ເປັນຕົ້ນ​ແມ່ນ​ບັນຫາ​ການ​ເຂົ້າ-ອອກ​ຂອງ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຢູ່​ບັນດາ​ດ່ານ​ສາກົນ, ການ​ເກັບ​ຄ່າ​ທຳນຽບຢູ່​ແຕ່​ລະ​ດ່ານ, ການ​ເກັບ​ປີ້​ເຂົ້າຊົມ​ສະຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ, ການ​ເກັບ​ຄ່າ​ໂດຍສານ​ຂົນ​ສົ່ງ ​ແລະອື່ນໆຕະຫລອດ​ຮອດ​ການ​ປັບປຸງ​ຄຸນ​ນະພາ​ບຂອງ​ການ​ບໍລິການ​ຕໍ່​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຍັງ​ເຮັດ​ໄດ້​ຊ້າ ​ແລະບໍ່​ເປັນ​ເອກະ​ພາບ, ຊຶ່ງທັງໝົດນີ້, ລັດຖະບານຈະຕ້ອງໄດ້ຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນເປັນລໍາດັບ.

ບາງຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ລັດເຮົາຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ແກ້ໄຂ -    AD conten website - ບາງຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ລັດເຮົາຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ແກ້ໄຂ
ບາງຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ລັດເຮົາຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ແກ້ໄຂ - lattana banner 1 - ບາງຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ລັດເຮົາຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ແກ້ໄຂ
ບາງຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ລັດເຮົາຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ແກ້ໄຂ - lattana banner - ບາງຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ລັດເຮົາຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ແກ້ໄຂ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!