ຍັງພົບການນຳໃຊ້ສານເຄມີເກີນຄ່າມາດຕະຖານ ໃນຫລາຍເຂດຂອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ຍັງພົບການນຳໃຊ້ສານເຄມີເກີນຄ່າມາດຕະຖານ ໃນຫລາຍເຂດຂອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ - DSC 0150 - ຍັງພົບການນຳໃຊ້ສານເຄມີເກີນຄ່າມາດຕະຖານ ໃນຫລາຍເຂດຂອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ຍັງພົບການນຳໃຊ້ສານເຄມີເກີນຄ່າມາດຕະຖານ ໃນຫລາຍເຂດຂອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ - Untitled design - ຍັງພົບການນຳໃຊ້ສານເຄມີເກີນຄ່າມາດຕະຖານ ໃນຫລາຍເຂດຂອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ຕາມການລາຍງານ ຂອງທ່ານ ພູທອນ ຍອດບຸນເຮືອງ ຫົວໜ້າພະແນກຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດ  ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຕໍ່ກອງປະ ຊຸມສະພາສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 8-11/1/2019 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:   ໃນຜ່ານມານີ້ເຖິງວ່າພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ຊສ) ແຂວງໄດ້ມີການຕິດຕາມ ກວດກາຢ່າງເປັນປະຈຳ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນຳໃຊ້ສານເຄມີໃນການຜະລິດກະສິກຳ-ອຸດສາຫະ ກຳ ຢ່າງເປັນປະຈຳແຕ່ກໍ ຍັງໄດ້ຮັບການ ຮ້ອງຮຽນຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ອົງ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ຈາກການ ນຳໃຊ້ສານເຄມີທັງໝົດ 17 ຄັ້ງຄື: ກ່ຽວກັບການຮົ່ວໄຫລຂອງທໍ່ສົ່ງນ້ຳຫ່າງແຮ່ ຈາກບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນຄຳ-ທອງ ແດງເຊໂປນ, ການນຳເອົາ ຢາງພາລາ ທີ່ຂີດແລ້ວແຊ່ນ້ຳ ໃນຫ້ວຍບ້ານສົບມີ້ ຂອງບໍລິສັດຢົງຊຽງ ເມືອງເຊໂປນ  ການປ່ອຍນ້ຳເສຍອອກຈາກ  ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ອັດເວ້  ສຸລິນບ້ານໜອງສະພັງ ເມືອງ ໄຊບູລີ, ການຈູດແກບໃນໂຮງ  ສີເຂົ້າທັນສະໄໝ ໄອດີພີ ບ້ານ  ຂົວດຳ ເມືອງໄຊພູທອງ, ການ  ປ່ອຍນ້ຳເສຍ ແລະ ກິ່ນເໝັ່ນ   ຈາກບໍລິສັດຊັນເປເປີໂຮນດິ້ງການນຳໃຊ້ສານເຄມີສຳລັບ  ການປູກກ້ວຍບໍລິສັດສຸກຮຸ່ງ  ເຮືອງ, ການຮ້ອງຮຽນຈາກ ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບນ້ຳເສຍທີ່ ເກີດຈາກການທົດລອງ ຫລອມໝໍ້ໄຟເກົ່າ ບ້ານໜອງ  ໂກ່ມ ເຄືອເຂົາກາດ, ການນຳ  ເສດຢາງພາລາສະຕິກມາຜະລິດຄືນໃໝ່ທີ່ບ້ານຫ້ວຍສານ,   ການຮ້ອງຮຽນຂອງປະຊາ ຊົນ ບ້ານໜອງເດີ່ນກ່ຽວກັບ ນ້ຳເສຍອອກຈາກໂຮງງານ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ, ສຳລັບສານເຄມີ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ  ນຳໃຊ້ເກີນມາດຕະຖານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນຳໃຊ້ຢາ ຂ້າຫຍ້າປີ 2018 ນີ້ ກໍໄດ້ມີ ການກວດພົບການນຳໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ກຳຈັດສັດຕູພືດ 8 ຊະນິດ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ໃນໂຄງການປູກອ້ອຍ ແລະ ກຳຈັດຫຍ້າໃນໄຮ່ຂອງປະ ຊາຊົນເຂດເມືອງໄຊບູລີ ລວມ ມີ 28 ບ້ານ, ໄດ້ໃຊ້ຢາຂ້າ ຫຍ້າໃນເນື້ອທີປູກ 5.407   ເຮັກຕາ, ເມືອງອາດສະພັງ ທອງມີ 13 ບ້ານ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ຂ້າ ຫຍ້າໃນເນື້ອທີ 3.235 ເຮັກ ຕາ ແລະ ພົບເຫັນຢູ່ເຂດເມືອງ  ເຊໂປນ ແລະ ເມືອງນອງອີກ ຈຳນວນໜຶ່ງສຳລັບການປູກອ້ອຍ ແລະ ເຂດຊາຍແດນ ລາວ-ຫວຽດນາມ ແມ່ນ ຈະພົບເຫັນການນຳໃຊ້ໃນ   ເດືອນ ພຶດສະພາ ກ່ອນການ  ສັກເຂົ້າໄຮ່.

ນອກຈາກການນຳໃຊ້ ສານເຄມີໃນພາກກະສິກຳ ແລ້ວ, ກໍຍັງເຫັນວ່າມີບາງ ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳກໍຍັງ  ໄດ້ນຳໃຊ້ສານເຄມີຈຳນວນ ອື່ນໆ ອີກຫລາຍລາຍການ ເຊິ່ງພວກເຮົາບໍ່ສາມາດກວດ  ສອບໄດ້; ຕໍ່ກັບບັນຫາການຮ້ອງຮຽນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່  ເກີດຂຶ້ນ, ພະແນກ ຊສ ກໍໄດ້   ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂເປັນ  ແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍສົມທົບກັບ  ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ,   ບ້ານ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງໃນການແກ້ໄຂ ເຊິ່ງມາ ຮອດປັດຈຸບັນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ທັງໝົດ 3 ເລື່ອງ ແລະ ໄດ້ສັ່ງໂຈະກິດຈະການຊົ່ວຄາວ ເພື່ອປັບປຸງລະບົບ 2 ກິດຈະການຄື: ແກ້ໄຂບັນຫາ ການຮົ່ວໄຫລຂອງທໍ່ສົ່ງນ້ຳ  ຫາງແຮ່ຈາກບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນຄຳ-ທອງແດງເຊໂປນ, ແກ້  ໄຂການນຳເອົາຢາງພາລາ  ທີ່ຂີດແລ້ວລົງແຊ່ນ້ຳໃນສາຍ  ຫ້ວຍບ້ານສົບມີ້ຂອງບໍລິສັດ ຢົງຊຽງ ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ແກ້ໄຂການຈູດແກບໃນໂຮງສີເຂົ້າທັນສະໄໝບ້ານຂົວດຳ  ເມືອງໄຊພູທອງພ້ອມນີ້ ກໍໄດ້  ສັ່ງໂຈະການອອກໃບຢັ້ງຢືນ  ສິ່ງແວດລ້ອມສຳລັບການທົດລອງຫລອມໝໍ້ໄຟເກົ່າ ບ້ານ ໜອງໂກ່ມ ເຄື່ອເຂົາກາດ,  ໄດ້ ໂຈະ ແລະ ຖອນໃບຢັ້ງຢືນ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຮງງານ ຜະລິດເຫຍື່ອເຈ້ຍຊັນເປເປີ ໂຮນດິ້ງ ເພື່ອໃຫ້ປັບປຸງລະ ບົບຄືນ, ສ່ວນການແກ້ໄຂບັນ ຫາຢາຂ້າຫຍ້າ ແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ແຕ່ກໍໄດ້ມີ ການລົງເຄື່ອນໄຫວໃນການໂຄສະນາສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ້ປະຊາ ຊົນກ່ຽວກັບຄວາມອັນຕະ ລາຍໃນການນຳໃຊ້ສານເຄ ມີດັ່ງກ່າວເວົ້າລວມແລ້ວ, ການຕິດຕາມກວດກາການ ນຳໃຊ້ສານເຄມີ ທີ່ເປັນອັນ ຕະລາຍພາຍໃນແຂວງ ແມ່ນ  ຍັງພົບບັນຫາຫລາຍດ້ານ ແລະ ຍັງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຄວບ ຄຸມໄດ້ຕາມຄ່າມາດຕະຖານ  ທີ່ລັດຖະບານວາງອອກ ເນື່ອງຈາກຍັງຂາດອຸປະກອນ   ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການຕິດ ຕາມກວດກາ, ການປະສານ ງານລະຫວ່າງໜ່ວຍງານທີ່  ມີສ່ວນໃນການອະນຸຍາດ ແລະ ນຳເຂົ້າວັດຖຸດິບຍັງເຮັດ ບໍ່ໄດ້ດີ ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ການໂຄສະນາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກໃນການນຳ ໃຊ້ສານເຄມີທີ່ອັນຕະລາຍ ກໍຍັງເຮັດບໍ່ທັນກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ./.

ຍັງພົບການນຳໃຊ້ສານເຄມີເກີນຄ່າມາດຕະຖານ ໃນຫລາຍເຂດຂອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ຍັງພົບການນຳໃຊ້ສານເຄມີເກີນຄ່າມາດຕະຖານ ໃນຫລາຍເຂດຂອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ຍັງພົບການນຳໃຊ້ສານເຄມີເກີນຄ່າມາດຕະຖານ ໃນຫລາຍເຂດຂອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ - DSC 0150 - ຍັງພົບການນຳໃຊ້ສານເຄມີເກີນຄ່າມາດຕະຖານ ໃນຫລາຍເຂດຂອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
( ທ່ານ ພູທອນ ຍອດບຸນເຮືອງ )
ຍັງພົບການນຳໃຊ້ສານເຄມີເກີນຄ່າມາດຕະຖານ ໃນຫລາຍເຂດຂອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຍັງພົບການນຳໃຊ້ສານເຄມີເກີນຄ່າມາດຕະຖານ ໃນຫລາຍເຂດຂອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ຍັງພົບການນຳໃຊ້ສານເຄມີເກີນຄ່າມາດຕະຖານ ໃນຫລາຍເຂດຂອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຍັງພົບການນຳໃຊ້ສານເຄມີເກີນຄ່າມາດຕະຖານ ໃນຫລາຍເຂດຂອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!