ປີ 2019 ການບັນຈຸຄູໃໝ່ຕ້ອງຜ່ານການສອບເສັງຕາມຊັ້ນ-ສາຍ ແລະ ລາຍວິຊາ​ໃຫ້​ລະອຽດ

ປີ 2019 ການບັນຈຸຄູໃໝ່ຕ້ອງຜ່ານການສອບເສັງຕາມຊັ້ນ-ສາຍ ແລະ ລາຍວິຊາ​ໃຫ້​ລະອຽດ - 29213992 2012518435675834 8058345935723298816 n - ປີ 2019 ການບັນຈຸຄູໃໝ່ຕ້ອງຜ່ານການສອບເສັງຕາມຊັ້ນ-ສາຍ ແລະ ລາຍວິຊາ​ໃຫ້​ລະອຽດ
ປີ 2019 ການບັນຈຸຄູໃໝ່ຕ້ອງຜ່ານການສອບເສັງຕາມຊັ້ນ-ສາຍ ແລະ ລາຍວິຊາ​ໃຫ້​ລະອຽດ - Untitled design - ປີ 2019 ການບັນຈຸຄູໃໝ່ຕ້ອງຜ່ານການສອບເສັງຕາມຊັ້ນ-ສາຍ ແລະ ລາຍວິຊາ​ໃຫ້​ລະອຽດ

ໃນປີ 2019ນີ້, ມາດຕະຖານການບັນຈຸຄູໃໝ່ຕ້ອງຜ່ານການຄັດເລືອກຕາມຊັ້ນ-ສາຍ ແລະ ລາຍວິຊາທີ່ຕ້ອງການ ​ໃຫ້​ລະອຽດ​ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກສຶກສາຄູທີ່ຮຽນຈົບໃໝ່, ຄູອາສາສະໝັກທີ່ມີແລ້ວ ຕາມອັດຕາສ່ວນທີ່ເໝາະສົມ, ໂດຍແມ່ນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ເປັນຜູ້ກໍານົດຕາມມາດຕະຖານຂອງການຄັດເລືອກຄູໃໝ່ຂອງແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບນັກຮຽນ ​ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມຕ້ອງການຄູຕົວຈິງ.

ປີ 2019 ການບັນຈຸຄູໃໝ່ຕ້ອງຜ່ານການສອບເສັງຕາມຊັ້ນ-ສາຍ ແລະ ລາຍວິຊາ​ໃຫ້​ລະອຽດ - 49494446 675666612835231 7807975524487135232 n - ປີ 2019 ການບັນຈຸຄູໃໝ່ຕ້ອງຜ່ານການສອບເສັງຕາມຊັ້ນ-ສາຍ ແລະ ລາຍວິຊາ​ໃຫ້​ລະອຽດ

ສ່ວນ​ພະນັກງານ​ຄູ​ທີ່​ເຫລືອ​ຈາກການຊັບຊ້ອນ​ແມ່ນ​ຈະ​ໄດ້ໄປບໍາລຸງຍົກລະ ດັບວິຊາຂອງ​ຕົນ​ໃຫ້​ດີ ​ແລະ ຫລັງຈາກສໍາເລັດການບໍາລຸງຍົກລະດັບເເລ້ວຈຶ່ງຈະພິຈາລະນາຊັບຊ້ອນຕາມ​​ແຕ່ລະວິຊາທີ່ຂາດຄູພາຍໃນໂຮງຮຽນ ຫລື ໄປສອນຢູ່ໂຮງຮຽນໃກ້ຄຽງ, ພາຍໃນກຸ່ມໂຮງຮຽນ ​ແລະ ເມືອງອື່ນໆທີ່ຂາດເຂີນຄູ. ສ່ວນຄູອາສາສະໝັກມາໄດ້ຫລາຍປີ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການບັນຈຸ ແລະ ມີວິຊາສະເພາະບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການແມ່ນໃຫ້ລະດົມໄປບໍາລຸງຍົກລະດັບວິຊາຊີບອື່ນໆ ​ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບວິຊາສະເພາະທີ່ຮຽນຈົບ, ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ສົ່ງເສີມຄູອາສາສະໝັກ ໄປຊ່ວຍສອນໂຮງຮຽນເອກະຊົນພາກສ່ວນອື່ນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຄູ ແລະ ແຕ່ລະເເຂວງໃຫ້ມີໂຄງການຄູສອນຕາມພັນທະສັນຍາໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ເເລະ ບ່ອນທີ່ຂາດເຂີນຄູ ພາຍ​ໃນກໍານົດ 3-5 ປີ ດ້ວຍ​ການ​ຊັບປ່ຽນໝູນວຽນກັນ​ໄປ ພ້ອມທັງກໍານົດນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບແຮງຈູງໃຈບາງດ້ານຄື: ການສະໜອງຫໍພັກຄູ, ການຍົກລະດັບການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຕາມລະບຽບການ ເມື່ອສິ້ນສຸດພັນທະສັນຍາແລ້ວ ການຈັດຕັ້ງຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຊັບຊ້ອນຜູ້ກ່ຽວຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ປີ 2019 ການບັນຈຸຄູໃໝ່ຕ້ອງຜ່ານການສອບເສັງຕາມຊັ້ນ-ສາຍ ແລະ ລາຍວິຊາ​ໃຫ້​ລະອຽດ - 49900420 2450231051715063 8838150115064545280 n - ປີ 2019 ການບັນຈຸຄູໃໝ່ຕ້ອງຜ່ານການສອບເສັງຕາມຊັ້ນ-ສາຍ ແລະ ລາຍວິຊາ​ໃຫ້​ລະອຽດ

ສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາຄູເຫລືອ, ຄູບໍ່ພໍ ແລະ ຄູອາສາສະໝັກໃນໄລຍະສັ້ນ ໂດຍມີວິທີການ ແລະ ມາດຕະການຄື: ໄລຍະສັ້ນທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນໄດ້ບັນຈຸຊັບຊ້ອນຈໍານວນຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່ສົກປີ 2017- 2018 ຈໍານວນ 1.850 ຕົວເລກທີ່ລັດຖະບານອະນຸມັດໃຫ້, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຄູອາສາສະໝັກທີ່ສອນມາໄດ້ຫລາຍປີ, ວິຊາທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຂາດເຂີນຄູ ເເທ້ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ໂດຍຜ່ານການສອບເສັງ ແລະ ການປະເມີນປະຈໍາປີ, ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການບັນຈຸຊັບບຊ້ອນ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ຈັດສັນຄູຂອງຂະແໜງ ການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 5341/ສສກ ໄດ້ປັບປຸງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູປະຈໍາປີ. ສ່ວນຊັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຕໍ່ຄູເປັນຫຼັກ ສໍາລັບຊັ້ນມັດ​ທະ​ຍົມ​ສຶກສາ​ແມ່ນ​ອີງ​ໃສ່​ຈໍານວນ​ນັກຮຽນຕໍ່ຫ້ອງ ​ແລະ ຈໍານວນ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ສອນ​ຕໍ່ອາທິດ.

ປີ 2019 ການບັນຈຸຄູໃໝ່ຕ້ອງຜ່ານການສອບເສັງຕາມຊັ້ນ-ສາຍ ແລະ ລາຍວິຊາ​ໃຫ້​ລະອຽດ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ປີ 2019 ການບັນຈຸຄູໃໝ່ຕ້ອງຜ່ານການສອບເສັງຕາມຊັ້ນ-ສາຍ ແລະ ລາຍວິຊາ​ໃຫ້​ລະອຽດ
ປີ 2019 ການບັນຈຸຄູໃໝ່ຕ້ອງຜ່ານການສອບເສັງຕາມຊັ້ນ-ສາຍ ແລະ ລາຍວິຊາ​ໃຫ້​ລະອຽດ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ປີ 2019 ການບັນຈຸຄູໃໝ່ຕ້ອງຜ່ານການສອບເສັງຕາມຊັ້ນ-ສາຍ ແລະ ລາຍວິຊາ​ໃຫ້​ລະອຽດ
ປີ 2019 ການບັນຈຸຄູໃໝ່ຕ້ອງຜ່ານການສອບເສັງຕາມຊັ້ນ-ສາຍ ແລະ ລາຍວິຊາ​ໃຫ້​ລະອຽດ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ປີ 2019 ການບັນຈຸຄູໃໝ່ຕ້ອງຜ່ານການສອບເສັງຕາມຊັ້ນ-ສາຍ ແລະ ລາຍວິຊາ​ໃຫ້​ລະອຽດ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!