Google Assistant ຂ້າມໄປໃຊ້ເທິງ iPhone ໄດ້ແລ້ວ

- advert banner 728 90 728x90 - Google Assistant ຂ້າມໄປໃຊ້ເທິງ  iPhone ໄດ້ແລ້ວ

Google Assistant ໃນນີ້ຈະເປັນແອັບແຍກສໍາຫຼັບໃຊ້ງານເຖິງ iPhone ໂດຍສະເພາະ ບໍ່ສາມາດສັ່ງປິດໃຊ້ງານໄດ້ຄືອຸປະກອນ Android ອັນເນື່ອງມາຈາກຂໍ້ຈໍາກັດຂອງ API ເທິງ IOS ສ່ວນການໃຊ້ງານນັ້ນຜູ້ໃຊ້ iPhone ຈະສາມາດສັ່ງງານດ້ວຍສຽງ ຫຼືໃຊ້ການພິມຂໍ້ຄວາມ ເພື່ອເອີ້ນຫາຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການໄດ້ ການສັ່ງໃຫ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຜ່ານ iMessages, ເປີດເພງຈາກໃນແອັບ Spotify ເປັນຕົ້ນ.

 

ເປີດຕົວ Android Go ລະບົບທີ່ເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ອຸປະກອນລາຄາຖືກ

- 1 1 - Google Assistant ຂ້າມໄປໃຊ້ເທິງ  iPhone ໄດ້ແລ້ວ
- Tiger Head 728x90 - Google Assistant ຂ້າມໄປໃຊ້ເທິງ  iPhone ໄດ້ແລ້ວ

ນອກຈາກນີ້ Google Assistant ສາມາດກໍານົດໃຫ້ສະແດງເປັນວິດເຈ ສໍາຫຼັບເອີ້ນໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວດ້ວຍ ທັ້ງນີ້ Google Assistant ເປີດໃຫ້ດາວໂຫຼດແລ້ວເທິງ App Store ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍທີ່ຕອນນີ້ ມີໃຫ້ບໍລິການສະເພາະໃນອາເມລິກາ ເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນຈະມີການຂະຫຍາຍໄປຍັງປະທດຕ່າງໆ ຫຼືບໍ່ ຄົງຕ້ອງຕິດຕາມກັນຕໍ່ໄປ.

error: Content is protected !!