ວິທີສະຫງົບສະຕິອາລົມຍາມໃຈຮ້າຍຢ່າງໄດ້ຜົນ

ວິທີສະຫງົບສະຕິອາລົມຍາມໃຈຮ້າຍຢ່າງໄດ້ຜົນ - 022201 2019 - ວິທີສະຫງົບສະຕິອາລົມຍາມໃຈຮ້າຍຢ່າງໄດ້ຜົນ
ວິທີສະຫງົບສະຕິອາລົມຍາມໃຈຮ້າຍຢ່າງໄດ້ຜົນ - AGL - ວິທີສະຫງົບສະຕິອາລົມຍາມໃຈຮ້າຍຢ່າງໄດ້ຜົນ


  – ຂໍ້ທຳອິດ ພະຍາຍາມບອກໂຕເອງໃຫ້ຮູ້ໂຕວ່າເຮົາກຳລັງໃຈຮ້າຍຢູ່ : ມີຫລາຍຄົນທີ່ມັກຈະໃຈຮ້າຍໃສ່ໃຜຕໍ່ໃຜໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ໂຕ ເມື່ອບໍ່ຮູ້ໂຕວ່າໂຕເອງກຳລັງໃຈຮ້າຍ ຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ຈັກທີ່ຈະລະງັບອາລົມຕົນເອງ, ເຜີຂຶ້ນສຽງ ຫລື ຮ້ອງໃສ່ຄົນອ້ອມຂ້າງໂດຍທີ່ບໍ່ທັນລະວັງ ຈົນກາຍເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ຂຶ້ນມາໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ເວລາທີ່ເຮົາປະສົບກັບບັນຫາແລ້ວເກີດອາລົມຫງຸດຫງິດຂຶ້ນມາ ພະຍາຍາມບອກໂຕເອງວ່າ ຕອນນີ້ເຮົາກຳລັງໃຈຮ້າຍຢູ່ເດີ້,  ເຮົາກຳລັງຫງຸດຫງິດ, ອາລົມບໍ່ດີ ຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ຟ້າວເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປທັນທີ.

     – ຂໍໍ້ທີສອງ ຫາຍໃຈເຂົ້າເລິກໆ: ບອກໂຕເອງວ່າເຮົາກຳລັງໃຈຮ້າຍໃຫ້ໃຜຢູ່ ແລະ ໃຈຮ້າຍເລື່ອງຫຍັງ ເຊິ່ງມີຫລາຍຄົນທີ່ໃຈຮ້າຍໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ ເລື່ອງນ້ອຍໆກໍເອົາມາຫງຸດຫງິດ, ໃຈຮ້າຍຢ່າງດຽວບໍ່ພໍ ຍັງເຮັດໜ້າບູດໜ້າບຶ້ງໃສ່ຄົນອ້ອມຂ້າງໃຫ້ຕ້ອງອາລົມບໍ່ດີໄປນຳ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອຮູ້ໂຕແລ້ວວ່າກຳລັງໃຈຮ້າຍກໍໃຫ້ບອກໂຕເອງອີກວ່າ ເຮົາໃຈຮ້າຍໃຫ້ໃຜ, ໃຈຮ້າຍເລື່ອງຫຍັງ ເຊິ່ງວິທີນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີໂອກາດໄດ້ຄິດທົບທວນເລື່ອງລາວທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເປັນການຕັ້ງສະຕິກ່ອນເກີດບັນຫາອື່ນຕາມມາ. ໂຕຢ່າງ : ເຮົາເບິ່ງໂທລະພາບ ເຊິ່ງໂຄສະນາໂທລະສັບເຄື່ອງໃໝ່ ເຊິ່ງມີຮູບຮ່າງລັກສະນະ ແລະ ຮູບແບບການໃຊ້ງານທີ່ດີຫລາຍ ເຮົາເກີດຄວາມຮູ້ສຶກຢາກໄດ້ ຈຶ່ງລອງຂໍໍເງິນແມ່ເພື່ອຈະໄປຊື້, ແຕ່ແມ່ບອກວ່າຊື້ໃຫ້ບໍ່ໄດ້ ເຮົາຈຶ່ງເລີ່ມຮູ້ສຶກໃຈຮ້າຍໃຫ້ແມ່ຂຶ້ນມາ ວ່າເປັນຫຍັງແມ່ຈຶ່ງບໍ່ຍອມຊື້ໂທລະສັບໜ່ວຍໃໝ່ໃຫ້.

     ໃຫ້ລອງຄິດເບິ່ງວ່າ ເຮົາກຳລັງໃຈຮ້າຍໃຫ້ໃຜ, ຄົນທີ່ເຮົາໃຈຮ້າຍໃຫ້ນັ້ນກໍແມ່ນແມ່ຂອງເຮົາເອງ. ສ່ວນເລື່ອງທີ່ໃຈຮ້າຍນັ້ນກໍ ເປັນພຽງແຕ່ເລື່ອງໂທລະສັບໃໝ່.ລອງພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າແມ່ກໍບໍ່ຄ່ອຍມີເງິນ, ຕ້ອງເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມລຳບາກ ທັງຍັງຕ້ອງຫາເງິນສົ່ງເຮົາຮຽນອີກ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຈະຕ້ອງໃຈຮ້າຍໃຫ້ແມ່ຍ້ອນເລື່ອງເທົ່ານີ້ ເປັນຕົ້ນ.

     – ຂໍ້ສາມ ຫາທາງສະຫງົບຈິດໃຈໂດຍໄວ : ໃນເມື່ອຮູ້ແລ້ວວ່າຄວາມໃຈຮ້າຍນັ້ນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ສິ່ງໃດດີຂຶ້ນມາ ແລະ ລະຫວ່າງທີ່ເຮົາໃຈຮ້າຍນັ້ນຍ່ອມເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ສຳເລັດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງຟ້າວລະງັບຄວາມໃຈຮ້າຍນັ້ນໃຫ້ໝົດໄປໂດຍໄວທີ່ສຸດ ເຊິ່ງແຕ່ລະຄົນຍ່ອມມີວິທີການລະງັບອາລົມທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ໂຕຢ່າງເຊັ່ນ :

     – ອອກໄປຢູ່ຄົນດຽວງຽບໆຈັກບຶດ : ໃຫ້ອາລົມເຢັນລົງກ່ອນ ລະຫວ່າງນັ້ນຢ່າຟ້າວຟັງຄຳເວົ້າຂອງຄົນອື່ນ ໃຫ້ໂຕເອງເປັນຄົນທົບທວນເລື່ອງລາວຕ່າງໆເອງ.

     – ເປີດເພງມ່ວນໆຟັງ : ສຽງເພງທີ່ເຮົາມັກອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສະຫງົບສະຕິອາລົມໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

     – ດື່ມນຳ້ເຢັນໆຈັກຈອກ : ກິນອາຫານວ່າງ ຫລື ເຂົ້າໜົມ. ໃນຕອນທີ່ເຮົາໃຈຮ້າຍນັ້ນ ເຮົາອາດຈະກຳລັງຫິວຢູ່ກໍເປັນໄດ້ ຄວາມຫິວນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ອາລົມໃຈຮ້າຍຮຸນແຮງຍິ່ງຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ ລອງຫາຫຍັງກິນກ່ອນເຜື່ອຈະລະງັບອາລົມໄດ້.

     – ຮ້ອງອອກໄປດັງໆ : ວິທີນີ້ຈະຕ້ອງເຮັດໃນບ່ອນທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຄົນ ຫລື ໃນບ່ອນສາທາລະນະ, ຫ້າມໄປຮ້ອງຢູ່ກາງໂຮງໝໍ ຫລື ກາງຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ ຖ້າບໍ່ຢາກຖືກຫາວ່າເປັນຄົນບ້າ. ບາງເທື່ອທ່ານອາດຈະໄປຮ້ອງສຽງດັງຢູ່ແຄມແມ່ນຳ້ຂອງກໍໄດ້.

     – ຮ້ອງໄຫ້ອອກມາ : ສຳລັບບາງຄົນ ນຳ້ຕາແມ່ນຄຳຕອບ ໃນເມື່ອໃຈຮ້າຍຈົນເວົ້າຫຍັງບໍ່ໄດ້, ຄິດຫຍັງບໍ່ອອກ, ເຮັດຫຍັງບໍ່ຖືກ ກໍໃຫ້ຮ້ອງໄຫ້ອອກມາໃຫ້ໝົດ, ລະບາຍຄວາມໃຈຮ້າຍນັ້ນຜ່ານນຳ້ຕາ ຫລັງຈາກຮ້ອງໄຫ້ແລ້ວຮັບຮອງວ່າຄວາມໃຈຮ້າຍ, ຄວາມກົດດັນນັ້ນຈະຕ້ອງຖືກລະບາຍອອກໄປແນ່ນອນ.

     – ກຳນົດລົມຫາຍໃຈເຂົ້າ – ອອກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ : ເພາະເວລາໃຈຮ້າຍ ເຮົາຈະຫາຍໃຈໄວ ແລະ ແຮງກ່ວາປົກກະຕິ, ພະຍາ ຍາມສະຫງົບສະຕິອາລົມໂດຍການຫາຍໃຈໃຫ້ໄດ້.

     – ສວດມົນ : ລອງສວດມົນຈັກບົດໜຶ່ງໃນຂະນະທີ່ກຳລັງໃຈຮ້າຍຢູ່ ສວດມົນໃຫ້ຈົບບົດ ຖ້າຈົບຮອບທຳອິດແລ້ວຍັງບໍ່ເຊົາໃຈ ຮ້າຍ ກໍໃຫ້ສວດຊຳ້ເລື້ອຍໆຈົນກ່ວາຈະເຊົາ.

ວິທີສະຫງົບສະຕິອາລົມຍາມໃຈຮ້າຍຢ່າງໄດ້ຜົນ -    AD conten website - ວິທີສະຫງົບສະຕິອາລົມຍາມໃຈຮ້າຍຢ່າງໄດ້ຜົນ
ວິທີສະຫງົບສະຕິອາລົມຍາມໃຈຮ້າຍຢ່າງໄດ້ຜົນ - lattana banner - ວິທີສະຫງົບສະຕິອາລົມຍາມໃຈຮ້າຍຢ່າງໄດ້ຜົນ
ວິທີສະຫງົບສະຕິອາລົມຍາມໃຈຮ້າຍຢ່າງໄດ້ຜົນ - lattana banner 1 - ວິທີສະຫງົບສະຕິອາລົມຍາມໃຈຮ້າຍຢ່າງໄດ້ຜົນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!