ຫົວໜ້າທີມທີ່ມີປະສິດທິພາບມີທັກສະແນວໃດແດ່

ຫົວໜ້າທີມທີ່ມີປະສິດທິພາບມີທັກສະແນວໃດແດ່ - advert banner 728 90 728x90 - ຫົວໜ້າທີມທີ່ມີປະສິດທິພາບມີທັກສະແນວໃດແດ່

   ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນນັ້ນມີບັນຫາຫລວງຫລາຍ ໜຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ເກີດຫລາຍແມ່ນການບໍ່ມີ ຄວາມເຄົາລົບກັນ ບັນຫານີ້ແກ້ໄຂໄດ້ເລີ່ມຈາກໂຕທ່ານເອງກ່ອນ.

ຫົວໜ້າທີມທີ່ມີປະສິດທິພາບມີທັກສະແນວໃດແດ່ - new3 - ຫົວໜ້າທີມທີ່ມີປະສິດທິພາບມີທັກສະແນວໃດແດ່

     1. ສ້າງຄວາມສຳຄັນໃຫ້ກັບຄວາມເປັນທີມ ແລະ ຮັກສາບັນຍາກາດເຫລົ່ານັ້ນໄວ້ຕະຫລອດ :ລູກທີມຈະຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມເປັນທີມໄດ້ກໍຕ້ອງເລີ່ມຈາກຫົວໜ້າກ່ອນ ຫາກທ່ານເອງຍັງບໍ່ເຫັນວ່າທີມງານນີ້ເຂັ້ມແຂງ ຫາກທ່ານຍັງບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຈະເປັນບ່ອນຍຶດຈັບໃຫ້ກັບທຸກຄົນໄດ້ ແລ້ວໃຜຈະສັດທາກັບໂຄງການນີ້.

     2. ເຊື່ອຖືສະມາຊິກໃນທີມຂອງທ່ານ : ໂດຍການມອບໝາຍໃຫ້ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະຄົນ ຫາກທ່ານໄວ້ວາງໃຈພວກເຂົາໃຫ້ຮັບໜ້າທີ່ໆສຳຄັນ ພວກເຂົາຈະເກີດຄວາມພູມໃຈ ເປັນແຮງຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຮັດໜ້າທີ່ນັ້ນໄດ້ດີ ແລະ ເມື່ອວຽກສຳເລັດລຸລ່ວງໄປ ພວກເຂົາຈະບໍ່ລືມໂອກາດທີ່ໄດ້ຮັບມາຈາກທ່ານ  ແຕ່ທັງນີ້ກໍຕ້ອງເຮັດໃຫ້ກະຈ່າງແຈ້ງກັບຄົນອື່ນໆນຳກ່ຽວກັບເຫດຜົນໃນການຕັດສິນໃຈນີ້.

3. ສື່ສານກັບທຸກຄົນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ : ຖ້າສະມາຊິກໃນທີມຄົນໃດຄົນໜຶ່ງທີ່ຮູ້ສຶກວ່າຖືກກີດ ກັນອອກຈາກວົງ, ຖືກເບິ່ງຂ້າມນັ້ນອາດຈະເປັນຍ້ອນການສື່ສານທີ່ບໍ່ທົ່ວເຖິງ ທ່ານອາດຄິດວ່າການ ເວົ້າໃນມູມກ້ວາງທຸກຄົນຈະເຂົ້າໃຈນັ້ນ ທ່ານຄິດບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທ່ານຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ທີ່ຈະຖາມລູກທີມ ແຕ່ລະຄົນວ່າພວກເຂົາຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈຫຍັງຫລືບໍ່ ຫລື ຖາມເຖິງທຸກສຸກທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນມາ ເປັນຕົ້ນ.

4. ຈັດການບັນຫາດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ :ບໍ່ວ່າບັນຫາຈະຮ້າຍແຮງປານໃດ ການໂມໂຫໃຈ ຮ້າຍໃຊ້ຄຳເວົ້າຮຸນແຮງບໍ່ຊ່ວຍຫຍັງ ໂດຍສະເພາະການເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກຄົນໃດຄົນໜຶ່ງອັບອາຍຕໍ່ ໜ້າຄົນອື່ນໆ ມັນອາດຈະສະແດງຄວາມເດັດຂາດ, ແຕ່ຫລີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະມີຄົນຕໍ່ຕ້ານ ໂດຍສະເພາະ ໄວໜຸ່ມຮຸ່ນໃໝ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຫຍ່ມາກັບໄມ້ແສ້ຈະຮັບເລື່ອງແບບນີ້ບໍ່ໄດ້.

error: Content is protected !!