IFC ສະໜອງເງິນ 10 ລ້ານໂດລາແກ່ BFL ເພື່ອປ່ອຍກູ້ໃຫ້ SME ໃນລາວ

- advert banner 728 90 728x90 - IFC ສະໜອງເງິນ 10 ລ້ານໂດລາແກ່ BFL ເພື່ອປ່ອຍກູ້ໃຫ້ SME ໃນລາວ

 

- new3 - IFC ສະໜອງເງິນ 10 ລ້ານໂດລາແກ່ BFL ເພື່ອປ່ອຍກູ້ໃຫ້ SME ໃນລາວ

- IFC - IFC ສະໜອງເງິນ 10 ລ້ານໂດລາແກ່ BFL ເພື່ອປ່ອຍກູ້ໃຫ້ SME ໃນລາວ  ເມື່ອທ້າຍອາທິດຜ່ານມານີ້, ຢູ່ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີພິທີລົງນາມສະໜອງສີນເຊື່ອໃນວົງເງິນ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ລະຫວ່າງອົງການການເງິນສາກົນ (ໄອເອຟຊີ IFC) ແລະ ທະນາຄານລາວ-ຝລັ່ງ (ບີເອຟແອລ BFL) ເພື່ອສະໜອງການປ່ອຍກູ້ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ເອັສເອັມອີ SME) ຢູ່ລາວ ແລະ ເປັນຄັ້ງທີ 2 ທີ່ IFC ໄດ້ສະໜອງທຶນໃຫ້ທະນາຄານດັ່ງກ່າວ.

 

ຜູ້ລາຍງານຂ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກວມເອົາການຈ້າງງານຫລາຍກວ່າ 70% ຂອງຕະຫລາດແຮງງານໃນລາວ, ແຕ່ວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (GDP) ມີພຽງ 16% ເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງເປັນອັດຕາທີ່ຕໍ່າເມື່ອທຽບໃສ່ປະເທດອື່ນໆ, ຍ້ອນວ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນນັ້ນຖືເປັນອຸປະສັກຕົ້ນຕໍໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ຕໍ່າກວ່າ 20%ຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອໄລຍະຍາວ, ເຊິ່ງສິ່ງດັ່ງກ່າວກໍເປັນໜຶ່ງໃນຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ການພັດທະນາ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັບ SMEs ປະເທດອື່ນໆໃນພາກພື້ນ.

 

- lattana 1 - IFC ສະໜອງເງິນ 10 ລ້ານໂດລາແກ່ BFL ເພື່ອປ່ອຍກູ້ໃຫ້ SME ໃນລາວ

ທ່ານ ບຸນມີ ແສງພະຈັນ ຮອງປະທານຜູ້ບໍລິຫານຝ່າຍການຄ້າທະນາຄານລາວ-ຝລັ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເມື່ອເຈາະເລິກໃນພາກສ່ວນ SME ນັ້ນເຫັນວ່າຍັງມີທ່າແຮງ ແລະ ກາລະໂອກາດຫລວງຫລາຍໃຫ້ຜູ້ປະກອບການເພດຍິງສາມາດພັດທະນາທຸລະກິດຂອງຕົນຕື່ມອີກ, ຖ້າພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນໃນລະບົບທະນາຄານ. ທ່າອ່ຽງສ່ວນຫລາຍເຂົາເຈົ້າຈະໃຊ້ເງິນອອມ ຫລື ເງິນກູ້ແບບນອກລະບົບ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນໃຫ້ຕົນເອງ, ເຊິ່ງມັນເປັນການກີດຂວາງສັກກະຍະພາບໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດ. ສະນັ້ນ, ການສະໜອງເງິນກູ້ຄັ້ງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ BFL ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ SMEs ຫລາຍຂື້ນໂດຍສະເພາະແມ່ນທຸລະກິດທີ່ແມ່ຍິງເປັນເຈົ້າຂອງ, ຍ້ອນທະນາຄານພວກເຮົາໄດ້ມີການສົ່ງເສີມຢ່າງແຂງແຮງໃຫ້ຜູ້ປະກອບການເພດຍິງໃນລາວ ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ ແລະ ສະເໜີທາງເລືອກດ້ານການເງິນທີ່ເໝາະສົມ ລວມເຖິງການສົ່ງເສີມ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປືກສາດ້ານການເງິນອີກດ້ວຍ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ມີກາລະໂອກາດຫລວງຫລາຍສຳລັບນັກທຸລະກິດຍິງໃນລາວ ແລະ ພວກເຮົາເຫັນຜູ້ປະກອບການເພດຍິງຫລາຍຄົນໄດ້ພັດທະນາຫລາຍໆບໍລິສັດຈົນປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ໃນດ້ານທຸລະກິດ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນວ່າຍັງມີຜູ້ປະກອບການເພດຍິງອີກຈຳນວນຫລາຍຍັງຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ ແລະ ຄຳແນະນຳທີ່ເໝາະສົມເພື່ອສາມາດພັດທະນາທຸລະກິດໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້, ຂະນະທີ່ທະນາຄານພວກເຮົາມີເປົ້າໝາຍຈະບັນລຸການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ຂະແໜງ SME ເປັນສອງເທົ່າຕົວ ຫລື ປະມານ 100 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດຮອດປີ 2020.

 

ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ພົມກອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການອົງການ IFC ປະຈຳລາວ ກ່າວວ່າ: IFC ສະໜັບສະໜູນໃນວິໄສທັດອັນແຮງກ້າ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງທະນາຄານລາວ-ຝລັ່ງ ທີ່ຈະສະໜອງແຫລ່ງທຶນໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວ ມີການຂະຫຍາຍດີ, ມີການປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກນຳດ້ວຍ.

error: Content is protected !!