ລັດຈະສຸມແກ້ບັນຫາທີ່ດິນ

ລັດຈະສຸມແກ້ບັນຫາທີ່ດິນ - VILASAI 33 - ລັດຈະສຸມແກ້ບັນຫາທີ່ດິນ
ລັດຈະສຸມແກ້ບັນຫາທີ່ດິນ - Untitled design - ລັດຈະສຸມແກ້ບັນຫາທີ່ດິນ

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນປະຈໍາເດືອນ ກຸມພາ 2019  (ວັນທີ 19-20 ກຸມພາ 2019) ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊຶ່ງໄດ້ພ້ອມກັນສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ 7 ເອກະສານ ແລະ ວຽກງານສໍາຄັນອື່ນໆອີກຈໍານວນໜຶ່ງ ຊຶ່ງກອງປະຊຸມເຫັນດີປະຕິບັດ 5 ຂໍ້ສະເໜີວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດິນ ຄື: ພິຈາລະນາຍົກເລີກສັນຍາ ຫຼື ປັບໃໝຕໍ່ຜູ້ເຊົ່າ-ສໍາປະທານ ຫຼື ເຊົ່າດິນທີ່ບໍ່ເຄື່ອນໄຫວມີ 200 ກວ່າໂຄງການ ກວມເນື້ອທີ່ຫລາຍ​ເຖິງ 81.879 ເຮັກຕາ; ໃຫ້ບັນດາກະຊວງອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນເອກະພາບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມລົງສໍາຫຼວດວັດແທກຕົວຈິງ ເພື່ອອອກແຜນທີ່ດິນລັດກ່ອນເຊັນສັນຍາສໍາປະທານ ເພື່ອເປັນເອກະສານໃຫ້ກະຊວງການເງິນສາມາດເກັບຄ່າເຊົ່າ-ສໍາປະທານດິນໄດ້; ຂໍ້ມູນການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນລັດມີການປ່ຽນແປງເລື້ອຍໆ ແລະ ມີຄວາມສະຫຼັບສັບຊ້ອນ ຍ້ອນຫຼາຍຂະແໜງການ (ນັບທັງສູນກາງ-ທ້ອງຖິ່ນ) ມີພາລະບົດບາດໃນການອະນຸມັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ. ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຕ້ອງປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຕ້ອງມີກົນໄກແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ; ການເຊົ່າ-ສໍາປະທານທີ່ດິນເຫັນວ່າມີ 240 ໂຄງການທີ່ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ກວມເອົາ 3 ປະເພດປ່າໄມ້ ຈຶ່ງເຫັນວ່າການວາງແຜນໃນການພັດທະນາໂດຍລວມ ກໍຄືຂົງເຂດການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນໃນຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຈະຕ້ອງເຮັດແບບປະສົມປະສານລະຫວ່າງຂະແໜງການຢ່າງໃກ້ສິດ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບັນຫາການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປ່າໄມ້ ແລະ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດໂຄງການລົງທຶນທີ່ພົວພັນເຖິງບັນດາຂະແໜງການຄວນກຳນົດໄວ້ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຕ້ອງອີງຕາມແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນແຂວງ ພ້ອມທັງປະສານສົມທົບຢ່າງໃກ້ສິດລະຫວ່າງຂະແໜງການທີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ, ຂະແໜງການເງິນ,​ ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ ໂດຍມີຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດ ແລະ ຈະແຈ້ງ.

ກອງປະຊຸມຍັງລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 10 ຕົວຊີ້ວັດໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ເປັນຕົ້ນການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ; ການຂໍອະນຸຍາດກໍ່ສ້າງ; ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ; ການຂຶ້ນທະບຽນຊັບສິນ; ການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ; ການປົກປ້ອງຜູ້ລົງທຶນ; ການຊໍາລະອາກອນ; ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ; ການບັງຄັບໃຊ້ສັນຍາ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາລົ້ມລະລາຍ ເຊິ່ງຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ມີຫຼາຍຕົວຊີ້ວັດຍັງປະຕິບັດບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ. ຜ່ານການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນດ້ານຫຼັກການ ແລະ ໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ.

ສຳລັບການຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບງົບປະມານ; ລາຍຮັບຈາກພາສີ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການນໍາໃຊ້ລະບົບການແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດແບບອັດຕະໂນມັດ; ລະບົບສະມາດແທັກ; ລະບົບສະມາດວັດ; ລະບົບສະແກນເນີ; ລະບົບຄຸ້ມຄອງຫັກລົບແຜນການນໍາເຂົ້າຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຍົກເວັ້ນຂອງໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆ; ລະບົບອີເມັດເຕີ ແລະ ລະບົບຄຸ້ມຄອງພາຫະນະເຂົ້າ-ອອກ, ຢ້ຽມຢາມຊົ່ວຄາວ (ບ 53); ສໍາລັບ ລາຍຮັບຈາກການເກັບສ່ວຍສາອາກອນ ກໍໄດ້ນໍາໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງການແຈ້ງ-ມອບອາກອນທີ່ນໍາໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນລະບົບ ທີເອັມໄອເອສ ແລະ ອີຊີແທັກ; ລະບົບຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນແທັກລິດ; ລະບົບສະໜັບສະໜູນອື່ນທີ່ພວມກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ກໍາລັງກະກຽມນໍາໃຊ້. ນອກຈາກລະບົບຫຼັກນີ້, ກະຊວງການເງິນ ຍັງພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບສະໜັບສະໜູນອື່ນຕື່ມອີກ ໂດຍສະເພາະລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນການຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ; ລະບົບຊໍາລະຄ່າທໍານຽມທາງຜ່ານທະນາຄານ; ລະບົບຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນເກັບລາຍຮັບຈາກທີ່ດິນ ແລະ ລະບົບຕິດຕາມສະຖິຕິຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດດ້ວຍລະບົບ ຈີພີເອັສ. ຜ່ານການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນຜ່ານມາ ເຫັນວ່າການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານມີການຫັນປ່ຽນທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ກອງປະຊຸມຈຶ່ງເຫັນດີໃຫ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງ, ນໍາໃຊ້ລະບົບທັນສະໄໝໃນການເກັບລາຍຮັບ,​ ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ສູ້ຊົນແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້.

ຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ກ່າວມານັ້ນ ກໍຍັງມີບາງວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ຫຼື ຍັງປະຕິບັດໄດ້ຊ້າ ໂດຍສະເພາະການແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທາງສັງຄົມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອງທຶນ SME, ການປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ, ການຫັນການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງລ້ວນແຕ່ແມ່ນວຽກຈຸດສຸມທີ່ກໍານົດໃນມະຕິກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈໍາເດືອນມັງກອນຜ່ານມາ.

ລັດຈະສຸມແກ້ບັນຫາທີ່ດິນ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ລັດຈະສຸມແກ້ບັນຫາທີ່ດິນ

 ລັດຖະບານຍັງຈະສຸມໃສ່ປະຕິບັດ 6 ວຽກຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍໃນເດືອນມີນາ 2019 ນີ້ ໂດຍຍັງສືບຕໍ່ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ສູ້ຊົນໃຫ້ຫຼຸດລົງ ເປັນຕົ້ນອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ, ການຄ້າຂາຍຜິດກົດໝາຍ, ການປຸ້ນຈີ້ຊິງຊັບ ແລະ ອື່ນໆ; ສຸມໃສ່ການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນແຕ່ຕົ້ນປີ ແລະ ໃນທ້າຍເດືອນມີນາຕ້ອງສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸ 25% ຫຼື ຢ່າງໜ້ອຍກໍບໍ່ຄວນຫຼຸດ 20% ຂອງແຜນການປີ; ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເປັນຂອດອຸດຕັນ ແລະ ທ່ວງດຶງຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃນນີ້ກໍມີບັນດາຕົວຊີ້ວັດທີ່ປະເທດເຮົາບໍ່ເປັນຕົວເລກທີ່ດີ; ເລັ່ງຟື້ນຟູເຂດຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດຢູ່ເມືຶອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປືໃຫ້ໄວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ ໂດຍສຸມໃສ່ສ້າງແຜນວຽກຟື້ນຟູເຂດຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ… ; ກະກຽມຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງປະເທດທີ່ສໍາຄັນຂອງລັດຖະບານ;  ພ້ອມທັງຕິດຕາມ, ວິເຄາະ, ວິໄຈ, ລາຍງານສະພາບການພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ບັນຫາການກະກຽມເນື້ອໃນກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈໍາເດືອນມີນາ ເຊິ່ງຈະມີທັງກອງປະຊຸມວິສາມັນ ເພື່ອພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ກອງປະຊຸມສາມັນ ເພື່ອພິຈາລະນາບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 2019 ແລະ ນໍາເອົາບັນດາກົດໝາຍທີ່ຜ່ານ ເພື່ອທັນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2019.

ໃນໂອກາດນີ້, ລັດຖະບານເຮົາ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ, ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ກໍາມະກອນ, ນັກທຸລະກິດ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ບັນດາຊັ້ນຄົນ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ຈົ່ງຍົກສູງນໍ້າໃຈເປັນເຈົ້າປະເທດຊາດ, ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດສິດ, ພັນທະຂອງຕົນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜ່ນໃນທົ່ວວົງຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດ, ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດຕາມແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຮອບດ້ານທີ່ມີຫຼັກການຂອງພັກເຮົາ, ຍົກສູງສະຕິລະວັງຕົວ, ເດັດດ່ຽວສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານກົນອຸບາຍແບ່ງແຍກ, ການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຂອງພວກຄົນທີ່ບໍ່ຫວັງດີຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;​ ທັງໝົດທີ່ກ່າວມານີ້ ແມ່ນບາງຕອນທີ່ຖອດອອກຈາກການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງໂຄສົກລັດຖະບານ.

#ໂດຍ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

ລັດຈະສຸມແກ້ບັນຫາທີ່ດິນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລັດຈະສຸມແກ້ບັນຫາທີ່ດິນ
ລັດຈະສຸມແກ້ບັນຫາທີ່ດິນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລັດຈະສຸມແກ້ບັນຫາທີ່ດິນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!