8 ປະນິທານເຕືອນໃຈເມື່ອຈະເຂົ້າສູ່ໄວຜູ້ເຖົ້າ

- advert banner 728 90 728x90 - 8 ປະນິທານເຕືອນໃຈເມື່ອຈະເຂົ້າສູ່ໄວຜູ້ເຖົ້າ

    ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ 8 ປະນິທານທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນຜູ້ເຖົ້າທີ່ມີຄວາມສຸກໄດ້ ເພາະໄວຜູ້ເຖົ້າເປັນໄວທີ່ອ່ອນໄຫວງ່າຍທັງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ.

- lattana 1 - 8 ປະນິທານເຕືອນໃຈເມື່ອຈະເຂົ້າສູ່ໄວຜູ້ເຖົ້າ

      1. ເມື່ອຂ້ອຍເຂົ້າສູ່ໄວຜູ້ເຖົ້າ ຂ້ອຍຈະຄິດໄວ້ສະເໝີວ່າ ຂ້ອຍຕ້ອງເຂົ້າຫາໃຫ້ໄດ້ກັບໝົດທຸກຄົນ.

     2. ເມື່ອຂ້ອຍເຂົ້າສູ່ໄວຜູ້ເຖົ້າ ເງິນທີ່ຂ້ອຍສະສົມມາຕະຫຼອດ ຂ້ອຍຈະໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອຄວາມສຸກຂອງຂ້ອຍ.

     3. ເມື່ອຂ້ອຍເຂົ້າສູ່ໄວຜູ້ເຖົ້າ ຂ້ອຍຈະເຕືອນໂຕເອງສະເໝີວ່າ ຢ່າເກັບໂຕຢູ່ງຽບໆຄົນດຽວ.

     4. ເມື່ອຂ້ອຍເຂົ້າສູ່ໄວຜູ້ເຖົ້າ ຂ້ອຍຈະເຕືອນໂຕເອງໄວ້ສະເໝີວ່າ ຂ້ອຍຈະບໍ່ເອົາແຕ່ໃຈໂຕເອງ.

     5. ເມື່ອຂ້ອຍເຂົ້າສູ່ໄວຜູ້ເຖົ້າ ຂ້ອຍຈະຄິດວ່າ ພວກລູກໆຫລານໆອາດບໍ່ຢູ່ໃກ້ຊິດ ຫລື ຢູ່ຮ່ວມເຮືອນກັບຂ້ອຍຄືແຕ່ກ່ອນກໍໄດ້.

     6. ເມື່ອຂ້ອຍເຂົ້າສູ່ໄວຜູ້ເຖົ້າ ເວລາທີ່ຂ້ອຍສະແດງອາລົມຫງຸດຫງິດໃຈຮ້າຍອອກມາ ຂ້ອຍກໍຂໍໃຫ້ລູກຫລານ ແລະ ພວກເດັກນ້ອຍໃຫ້ອະໄພຂ້ອຍແດ່.

     7. ເມື່ອຂ້ອຍເຂົ້າສູ່ໄວຜູ້ເຖົ້າ ຂ້ອຍຈະຫາເວລາພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈແດ່.

     8. ເມື່ອຂ້ອຍເຂົ້າສູ່ໄວຜູ້ເຖົ້າ ຂ້ອຍຈະຍຶດໝັ້ນຕໍ່ຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ : ຄົນເຮົາບໍ່ແກ່ເກີນຮຽນ.