8 ປະນິທານເຕືອນໃຈເມື່ອຈະເຂົ້າສູ່ໄວຜູ້ເຖົ້າ

8 ປະນິທານເຕືອນໃຈເມື່ອຈະເຂົ້າສູ່ໄວຜູ້ເຖົ້າ - advert banner 728 90 728x90 - 8 ປະນິທານເຕືອນໃຈເມື່ອຈະເຂົ້າສູ່ໄວຜູ້ເຖົ້າ

    ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ 8 ປະນິທານທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນຜູ້ເຖົ້າທີ່ມີຄວາມສຸກໄດ້ ເພາະໄວຜູ້ເຖົ້າເປັນໄວທີ່ອ່ອນໄຫວງ່າຍທັງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ.

8 ປະນິທານເຕືອນໃຈເມື່ອຈະເຂົ້າສູ່ໄວຜູ້ເຖົ້າ - new3 - 8 ປະນິທານເຕືອນໃຈເມື່ອຈະເຂົ້າສູ່ໄວຜູ້ເຖົ້າ

      1. ເມື່ອຂ້ອຍເຂົ້າສູ່ໄວຜູ້ເຖົ້າ ຂ້ອຍຈະຄິດໄວ້ສະເໝີວ່າ ຂ້ອຍຕ້ອງເຂົ້າຫາໃຫ້ໄດ້ກັບໝົດທຸກຄົນ.

     2. ເມື່ອຂ້ອຍເຂົ້າສູ່ໄວຜູ້ເຖົ້າ ເງິນທີ່ຂ້ອຍສະສົມມາຕະຫຼອດ ຂ້ອຍຈະໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອຄວາມສຸກຂອງຂ້ອຍ.

     3. ເມື່ອຂ້ອຍເຂົ້າສູ່ໄວຜູ້ເຖົ້າ ຂ້ອຍຈະເຕືອນໂຕເອງສະເໝີວ່າ ຢ່າເກັບໂຕຢູ່ງຽບໆຄົນດຽວ.

     4. ເມື່ອຂ້ອຍເຂົ້າສູ່ໄວຜູ້ເຖົ້າ ຂ້ອຍຈະເຕືອນໂຕເອງໄວ້ສະເໝີວ່າ ຂ້ອຍຈະບໍ່ເອົາແຕ່ໃຈໂຕເອງ.

     5. ເມື່ອຂ້ອຍເຂົ້າສູ່ໄວຜູ້ເຖົ້າ ຂ້ອຍຈະຄິດວ່າ ພວກລູກໆຫລານໆອາດບໍ່ຢູ່ໃກ້ຊິດ ຫລື ຢູ່ຮ່ວມເຮືອນກັບຂ້ອຍຄືແຕ່ກ່ອນກໍໄດ້.

8 ປະນິທານເຕືອນໃຈເມື່ອຈະເຂົ້າສູ່ໄວຜູ້ເຖົ້າ - lattana 1 - 8 ປະນິທານເຕືອນໃຈເມື່ອຈະເຂົ້າສູ່ໄວຜູ້ເຖົ້າ

     6. ເມື່ອຂ້ອຍເຂົ້າສູ່ໄວຜູ້ເຖົ້າ ເວລາທີ່ຂ້ອຍສະແດງອາລົມຫງຸດຫງິດໃຈຮ້າຍອອກມາ ຂ້ອຍກໍຂໍໃຫ້ລູກຫລານ ແລະ ພວກເດັກນ້ອຍໃຫ້ອະໄພຂ້ອຍແດ່.

     7. ເມື່ອຂ້ອຍເຂົ້າສູ່ໄວຜູ້ເຖົ້າ ຂ້ອຍຈະຫາເວລາພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈແດ່.

     8. ເມື່ອຂ້ອຍເຂົ້າສູ່ໄວຜູ້ເຖົ້າ ຂ້ອຍຈະຍຶດໝັ້ນຕໍ່ຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ : ຄົນເຮົາບໍ່ແກ່ເກີນຮຽນ.

error: Content is protected !!