ເປັນຜູ້ນຳຄວນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄົນ

ເປັນຜູ້ນຳຄວນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄົນ - Untitled design - ເປັນຜູ້ນຳຄວນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄົນ

ໂດຍ: ລູກເມືອງພວນ

     ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັຍຄົນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນການນຳ ເພາະ ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ນໍາພາແມ່ນການບັງຄັບບັນຊາຄົນ, ແມ່ນການເຮັດນຳຄົນໂດຍກົງ, ແມ່ນການຊີ້ນຳນຳພາຄົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ນໍາຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນໃນການຮຽນຮູ້ກ່ຽວ ກັບຄົນ. ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄົນຢູ່ມນທີ່ນີ້ ແມ່ນໝາຍເຖິງການຮຽນຮູ້ທາງດ້ານ ຈິດວິດທະຍາ, ກຳໄດ້ກົດເກນການກຳເນີດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈິດໃຈ, ກໍາໄດ້ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການກຳເນີດຈິດໃຈ, ກຳໄດ້ແນວຄິດຈິດຕະສາດ ຂອງຄົນ, ກໍາໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຄົນ, ກຳໄດ້ຄວາມມຸ່ງມາດປາດ ຖະໜາຂອງຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃຕ້ການບັງຄັບບັນຊາຂອງຕົນ…. ຖ້າ ຜູ້ນຳພາຫາກກຳໄດ້ດ້ານຕ່າງໆທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ການບັງຄັບບັນຊາຄົນກໍຈະມີ ຄວາມສະດວກຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ຜູ້ນຳພາຫາກກຳບໍ່ໄດ້ແນວຄິດຈິດໃຈ ຂອງຜູ້ຢູ່ໃຕ້ການບັງຄັບບັນຊາຂອງຕົນແລ້ວກໍຈະກາຍເປັນມີດສອງຄົມໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ.

      ຜູ້ນຳພາໝາຍເຖິງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍສິດຈາກຂັ້ນເທິງເພື່ອບັງຄັບ ບັນຊາຄົນໃຫ້ປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ໃນຂົງເຂດໃດຂົງເຂດໜຶ່ງ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບມອບ ໝາຍວຽກງານຄືແນວນັ້ນ ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂັ້ນເທິງໃນການປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ວຽກງານໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ. ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ຜູ້ນຳພາຕ້ອງເຮັດວຽກ ໜັກຂຶ້ນ ແລະ ເຂັ້ມງວດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສີ້ນຜົນງານລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງເປັນປະຈຳ. ແຕ່ການເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ ແລະ ເຂັ້ມງວດນັ້ນ ຂອງຜູ້ນຳພາແຕ່ລະຄົນບໍ່ຄືກັນ. ບາງຄົນຄິດວ່າຢາກໃຫ້ການເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ ແລະ ເຂັ້ມງວດນັ້ນ ຈຳເປັນຕ້ອງ ໄດ້ໃຊ້ສິດອຳນາດຂອງຕົນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ຖ້າຫາກຄິດແບບນັ້ນຈະມີຄວາມຫຼົ້ມ ເຫຼວໃນໜ້າທີ່ວຽກງານຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ ເພາະແນວຄວາມຄິດແບບນັ້ນ ມັນ ແມ່ນແນວຄວາມຄິດຂອງພວກສັກດິນນາ, ນາຍທຶນອາດຍາສິດສັ່ງການ. ເຮັດ ວຽກແມ່ນເພື່ອເຫັນແກ່ໜ້, ເຮັດວຽກແມ່ນເພື່ອຊີງດີຊີງເດັ່ນ, ເຮັດວຽກແມ່ນເພື່ອ ໃຫ້ໄດ້ກຽດສັກສີ ແລະ ຊື່ສຽງຂອງຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ. ອັນນີ້ແມ່ນແນວຄວາມຄິດ ທີ່ພົ້ນສະໄໝໄປແລ້ວ.

ເປັນຜູ້ນຳຄວນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄົນ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ເປັນຜູ້ນຳຄວນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄົນ

      ຜູ້ນຳພາຍຸກປັດຈຸບັນລ້ວນແຕ່ມີການຫັນປ່ຽນຍຸດທະສາດຍຸດທະວິທີການ ນຳພາຂອງຕົນໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບແວດລ້ອມຄວາມເປັນຈິງ. ໃນນີ້, ສິ່ງ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງການຫັນປ່ຽນນັ້ນຍາມໃດກໍຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງປັດໃຈຄົນເປັນຫຼັກ ແລະ ຕົ້ນຕໍ ເພາະຄົນເປັນປັດໃຈສຳຄັນກ່ວາໝູ່ ເຊີ່ງຈະນໍາເອົາຜົນສຳເລັດ ຫຼື ບໍ່ສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຜູ້ນຳພາ. ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, ຜູ້ນຳພາຍຸກໃໝ່ຈຶ່ງ ໄດ້ໃສ່ໃຈຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄົນຫຼາຍຂຶ້ນ. ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄົນກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງ ຮຽນຮູ້ທາງດ້ານຈິດຕະວິທະຍາ, ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບແນວທາງການສຶກສາ, ປັດຊະ ຍາ….. ແຕ່ເມື່ອສັງລວມແລ້ວ, ຄວນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບດ້ານຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ຮຽນ ຮູ້ກ່ຽວກັບກົດເກນການກຳເນີດ ແລະ ວິວັດທະນາການຂອງຈິດໃຈ, ຮຽນຮູ້ກ່ຽວ ກັບເງື່ອນໄຂ, ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການກຳເນີດຈິດໃຈ, ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສາລິ ລະສາດຂອງຄົນ, ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບປັດຊະຍາມາກ-ເລນິນ, ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມ ສາມາດ ແລະພອນສະຫວັນຂອງຄົນ ແລະ ເງື່ອນໄຂອື່ນໆ. ທັງໝົດນີ້ລ້ວນແຕ່ ເປັນພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ຜົນສຳເລັດຂອງການຊີ້ນຳນຳພາ, ຈຶ່ງມີຄຳເຕືອນ ວ່າ:  ເປັນຜູ້ນຳຕ້ອງມີຄວາມພໍດີ

 • ມີຄວາມພໍດີດ້ານປະພຶດກະທຳ
 • ມີຄວາມພໍດີດ້ານຄວາມຝັນຢາກໃຫ່ຍ
 • ມີຄວາມພໍດີການຝັກໄຝ່ຢາກລວຍ
 • ມີຄວາມພໍດີການຊ່ວຍເຫຼືອພີ່ນ້ອງ
 • ມີຄວາມພໍດີການປົກປ້ອງເພື່ອນຝຸງ
 • ມີຄວາມພໍດີການຈູນເຈືອບົກຜ່ອງ
 • ມີຄວາມພໍດີການກືກກ້ອງພະລັງ
 • ມີຄວາມພໍດີການຟັງ ແລະ ການເວົ້າ
 • ມີຄວາມພໍດີການເຂົ້າຫາການນຳ
 • ມີຄວາມພໍດີການກະໜໍ່າຂັ້ນລຸ່ມ
 • ມີຄວາມພໍດີການສຸຂຸມທາງກາຍ
 • ມີຄວາມພໍດີການກະຈ່າຍອຳນາດ
 • ມີຄວາມພໍດີວາດເວົ້າສຽງຫົວ
 • ມີຄວາມພໍດີດ້ານສ່ວນຕົວປະໂຫຍດ
 • ມີຄວາມພໍດີດ້ານໂກດຮ້າຍອາລົມ
 • ມີຄວາມພໍດີສາມະຄົມກັບໝູ່
 • ມີຄວາມພໍດີຄູ່ສູ້ອັນນັ້ນທ້ອນ.
ເປັນຜູ້ນຳຄວນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄົນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ເປັນຜູ້ນຳຄວນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄົນ
ເປັນຜູ້ນຳຄວນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄົນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ເປັນຜູ້ນຳຄວນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄົນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!