ຢູ່ແນວໃດໃນມື້ທີ່ເຈັບປວດກັບຄວາມຮັກ

ຢູ່ແນວໃດໃນມື້ທີ່ເຈັບປວດກັບຄວາມຮັກ - 030403 2019 - ຢູ່ແນວໃດໃນມື້ທີ່ເຈັບປວດກັບຄວາມຮັກ
ຢູ່ແນວໃດໃນມື້ທີ່ເຈັບປວດກັບຄວາມຮັກ - Untitled design - ຢູ່ແນວໃດໃນມື້ທີ່ເຈັບປວດກັບຄວາມຮັກ

   ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຍອມຮັບເປັນອັນດັບທຳອິດແມ່ນ ຄວາມຈິງ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງທີ່ວ່າເຮົາອົກຫັກ ຫລື ເລີກກັບແຟນ, ແຕ່ເປັນຄວາມຈິງຄື ເຮົາອ່ອນແອ, ເຮົາເສຍໃຈ, ເຮົາບໍ່ເຂັ້ມແຂງ ເພາະການທີ່ເຮົາພະຍາຍາມເຂັ້ມແຂງຜິດເວລາ, ເຂັ້ມແຂງໃນມື້ທີ່ກຳລັງອ່ອນແອ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ບາດແຜເຮົາຂະຫຍາຍກ້ວາງຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ. ຕ້ອງຍອມຮັບຄວາມຈິງວ່າເສຍໃຈ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫລາຍ, ໃຫ້ນຳ້ຕາເປັນໂຕຊ່ວຍບຳບັດ ແລະ ລ້າງພິດບາດແຜໃນໃຈ ຢ່າຄິດວ່າບໍ່ຢາກເສຍໃຈ ເພາະຫາກເຖິງເວລາທີ່ຈະຕ້ອງເສຍໃຈກໍຕ້ອງເສຍໃຈ ເມື່ອຄວາມຮັກບໍ່ສົມຫວັງ ມັນແມ່ນເລື່ອງເສຍໃຈ ຫາກເຮົາຝືນ ແລະ ພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂັ້ມແຂງໃນມື້ທີ່ອ່ອນແອ ເຮົາຈະຮູ້ສຶກບໍ່ດີກັບໂຕເອງ. ເມື່ອທ່ານຜິດຫວັງໃນຄວາມຮັກ ທ່ານສາມາດຮ້ອງໄຫ້ໄດ້ ເພາະການຍອມຮັບຄວາມອ່ອນແອຂອງໂຕເອງເທົ່າກັບວ່າເຮົາໄດ້ເຂັ້ມແຂງໄປແລ້ວເຄິ່ງໜຶ່ງ ການໃຊ້ວິທີທາງທຳມະຊາດບຳບັດຈິດໃຈ, ໃຫ້ເວລາກັບຫົວໃຈ, ຍອມຮັບຄວາມເສຍໃຈ ໃຫ້ຢູ່ລອດໄປວັນໆ ບໍ່ດົນກໍຢູ່ລອດໄປທຸກວັນ ມື້ອື່ນຄ່ອຍເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ບໍ່ແນ່ວ່າຕອນແລງຂອງມື້ໃໝ່ ເຮົາອາດຈະບໍ່ຮູ້ສຶກເຈັບປວດອີກແລ້ວກໍເປັນໄດ້. ເສຍໃຈ ແລະ ຮ້ອງໄຫ້ຈົນກະທັ້ງເຮົາຕັ້ງຄຳຖາມໃນໃຈວ່າ ຂະນະທີ່ເຮົາຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ ເຂົາກຳລັງເຮັດຫຍັງຢູ່ ? ຫາກເຮົາຮ້ອງໄຫ້ໃນມື້ທີ່ເຂົາຍິ້ມຫົວມີຄວາມສຸກ ມັນເລີ່ມຈະບໍ່ຍຸດຕິທຳຕໍ່ໂຕເຮົາເອງ ແລະ ເຮົາຈະກັບມາໃຊ້ຊີວິດໄປຕາມປົກກະຕິໄດ້ໄວຂຶ້ນ. ໂຕຊ່ວຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາກັບມາເຂັ້ມແຂງໄດ້ອີກເທື່ອໜຶ່ງໃນເວລາທີ່ເຮົາອົກຫັກນັ້ນ ຫລາຍຄົນອາດບໍ່ສົນໂລກ, ບໍ່ສົນໃຈໃຜ ລວມເຖິງບໍ່ສົນໃຈແມ່ນແຕ່ສາຍເລືອດຂອງໂຕເອງກໍມີ. ສຳລັບພໍ່ແມ່ທີ່ໄດ້ຍິນລູກຮ້ອງໄຫ້ພຽງໜ້ອຍດຽວກໍຈະຟ້າວເຂົ້າມາປອບໃຈ, ແຕ່ເມື່ອໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ເຮົາຊຳ້ພັດຍອມໃຫ້ຄົນອື່ນມາເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍໃຈໃນເລື່ອງເກົ່າຊຳ້ໆ ເທົ່າກັບວ່າເຮົາຍອມໃຫ້ຄົນອື່ນມາເຮັດໃຫ້ແກ້ວຕາດວງໃຈຂອງພໍ່ແມ່ພັງທະລາຍ. ໃນຂະນະທີ່ເຮົາຍອມໃຫ້ຄົນອື່ນເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍໃຈໃນເລື່ອງເກົ່າຊຳ້ໆ ເຮົາຊຳ້ພັດບໍ່ຍອມໃຫ້ພໍ່ແມ່ຮູ້ຍ້ອນຢ້ານວ່າເພິ່ນຈະກຽດຊັງຄົນທີ່ເຮົາຮັກ, ເຮົາຍອມເຈັບປວດ ແລະ ອົດທົນ ເຊິ່ງຫາກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າສູ້ຢູ່ຄົນດຽວ ເຮົາຈະຍອມອົດທົນ, ແຕ່ຖ້າເມື່ອໃດທີ່ເຮົາຮູ້ວ່າກຳລັງແບກຄວາມເຈັບປວດທໍລະມານຂອງພໍ່ແມ່ໄປນຳ ເຮົາຈະມີສະຕິ ແລະ ກັບມາເຂັ້ມແຂງໄດ້ໄວຫລາຍຂຶ້ນ.

  ຢ່າຍອມໃຫ້ໃຜມາເຮັດຫຍັງບໍ່ດີຕໍ່ເຮົາ ເພາະຫົວໃຈຂອງພໍ່ແມ່ເຈັບທີ່ສຸດ. ສຳລັບຄົນທີ່ມີແຟນ ຫລັງຈາກໂສດມາດົນມີຈຸດຜິດພາດຈຸດໃຫຍ່ທີ່ຫລາຍຄົນມັກກະທຳ ກໍຄື ການນຳເອົາຄວາມສຸກຂອງໂຕເອງໄປຝາກໄວ້ກັບຄົນຮັກ ແລະ ເບິ່ງວ່ານັ້ນແມ່ນ ສູນລວມຂອງຄວາມສຸກທຸກຢ່າງ ເຊິ່ງການກະທຳແບບນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຝ່າຍກົງຂ້າມເມື່ອຍກັບການແບກຄວາມຄາດຫວັງ.​ ດັ່ງນັ້ນ ຫາກເຮົາມີຄົນຮັກ ແລ້ວຍັງຢູ່ເແບບເປັນໂສດໄດ້ ເຮົາຈະດູແລຄວາມສຳພັນລະຫ່ວາງຄູ່ຂອງເຮົາໄດ້ດີ, ສາມາດຕື່ມເຕັມຄວາມສຸກໃຫ້ກັນໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖ້າໃຫ້ຝ່າຍໃດຕື່ມເຕັມກ່ອນ.

 ເຖິງວ່າມື້ນີ້ເຮົາຈະມີຄົນໃຫ້ຮັກຫລືບໍ່ ເຮົາກໍຕ້ອງຮັກໂຕເອງໃຫ້ໄດ້, ຕ້ອງຫັວງດີໃນໂຕເອງ, ເມດຕາໂຕເອງ, ແຕ່ບໍ່ເຫັນແກ່ໂຕ. ການຮັກໂຕເອງກັບການເຫັນແກ່ໂຕຕ່າງກັນພຽງໜ້ອຍດຽວ ຄື ເຮົາກຳລັງເຮັດຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ຄົນອື່ນຢູ່ຫລືບໍ່ ຫາກຄວາມຮັກຂອງເຮົາເລີ່ມເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເດືອດຮ້ອນ ຈະກາຍເປັນຄວາມເຫັນແກ່ໂຕທັນທີ, ແຕ່ຫາກຄວາມຮັກໂຕເອງຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການບໍ່ສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ໃຜ  ການຢາກດູແລໂຕເອງໃຫ້ດີ, ການຢາກເປັນຄົນມີຄວາມສຸກໃນມຸມຂອງໂຕເອງ ນັ້ນແມ່ນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກທີ່ແທ້ຈິງ.

    ຫາກເຮົາກຳດອກກຸຫລາບໄວ້ດ້ວຍກຳມື ສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ກັບມາແມ່ນບາດແຜທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດຈາກໜາມ ຫາກເຮົາຮຽນຮູ້ທ່ີຈະລະວັງ ດອກກຸຫລາບທີ່ມີໜາມກໍບໍ່ສາມາດແທງເຮົາໃຫ້ເຈັບປວດໄດ້ ກໍຄືກັນກັບເມື່ອໃດທີ່ເຮົາມີຄວາມຮັກໂຕເອງຫລາຍພໍ ເຮົາຈະເຮັດທຸກຢ່າງແລ້ວມີຄວາມສຸກ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະແບ່ງປັນຄວາມຮັກໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ, ເມື່ອໃດທີ່ຈິດໃຈເຮົາເຂັ້ມແຂງ ເຮົາກໍຈະດູແລຄົນໃກ້ຊິດ ແລະ ຄອບຄົວເຮົາໄດ້ ລວມໄປເຖິງການດູແລຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນໃນຄອບຄົວເຊັ່ນກັນ.

ຢູ່ແນວໃດໃນມື້ທີ່ເຈັບປວດກັບຄວາມຮັກ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ຢູ່ແນວໃດໃນມື້ທີ່ເຈັບປວດກັບຄວາມຮັກ

   ຊີວິດເຮົາຕ້ອງເຂັ້ມແຂງພໍ ກ່ອນທີ່ຈະດູແລຄົນອື່ນ, ການດູແລສຸຂະພາບຈິດຕົນເອງໃຫ້ພ້ອມທີ່ຈະແບ່ງປັນແກ່ຜູ້ອື່ນ ຈະສົ່ງຜົນໃນທາງບວກໃຫ້ແກ່ຊີວິດທ່ານຫລາຍທີ່ສຸດ. ສະນັ້ນ, ຂໍໃຫ້ຄົນໂສດ, ຄົນມີຄູ່ ລວມເຖິງຄົນທີ່ຫາກໍອົກຫັກຜິດຫວັງໃນຄວາມຮັກ ຈົ່ງເຂັ້ມແຂງກັບທຸກສິ່ງທີ່ພະເຊີນ, ອ່ອນແອແດ່ໃນບາງເທື່ອ ແລະ ຮັກໂຕເອງໃຫ້ຫລາຍໆ ເພາະຄວາມຮັກບໍ່ໄດ້ມອບໃຫ້ແຕ່ຄວາມ ສວຍງາມສະເໝີໄປ.

ຢູ່ແນວໃດໃນມື້ທີ່ເຈັບປວດກັບຄວາມຮັກ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຢູ່ແນວໃດໃນມື້ທີ່ເຈັບປວດກັບຄວາມຮັກ
ຢູ່ແນວໃດໃນມື້ທີ່ເຈັບປວດກັບຄວາມຮັກ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຢູ່ແນວໃດໃນມື້ທີ່ເຈັບປວດກັບຄວາມຮັກ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!