10 ວິທີພັດທະນາຕົນເອງກ່ອນອາຍຸ 30

10 ວິທີພັດທະນາຕົນເອງກ່ອນອາຍຸ 30 - advert banner 728 90 728x90 - 10 ວິທີພັດທະນາຕົນເອງກ່ອນອາຍຸ 30

 ເມື່ອອາຍຸ 30 ປີ ຫາກໃຜຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າໂຕເອງມັກຫຍັງ ຫລື ມີຄວາມຮູ້ຄວາມຊ່ຽວຊານເລື່ອງຫຍັງເປັນພິເສດ ຖືວ່າເປັນວິກິດຂອງຊີວິດ ເພາະສ່ວນຫລາຍຄົນທີ່ເປັນແບບນີ້ຈະບໍ່ສາມາດເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ໂຕເອງໄດ້, ບໍ່ໄດ້ເລື່ອນຕຳແໜ່ງ ແລະ ບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດ (ຍົກເວັ້ນວ່າທ່ານຈະພັດທະນາຕົນເອງຫລັງອາຍຸ 30 ປີບາດດຽວ). ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາມາພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ພົ້ນວິກິດກ່ອນເຖິງອາຍຸ 30 ປີກັນຖ້ອນ.

10 ວິທີພັດທະນາຕົນເອງກ່ອນອາຍຸ 30 - new3 - 10 ວິທີພັດທະນາຕົນເອງກ່ອນອາຍຸ 30
10 ວິທີພັດທະນາຕົນເອງກ່ອນອາຍຸ 30 - images - 10 ວິທີພັດທະນາຕົນເອງກ່ອນອາຍຸ 30

     1. ໃນໄວທີ່ກຳລັງຈະອອກມາພະເຊີນໂລກກ້ວາງນອກຮົ້ວມະຫາວິທະຍາໄລ ເຮົາສາມາດກ້າພະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຢ້ານ, ທຳລາຍກອບຂອງໂຕເອງ, ອອກໄປໃຊ້ຊີວິດນອກຂອບເຂດຄວາມສະບາຍ ເຊັ່ນ ເດີນທາງໄປຮຽນ ຫລື ເຮັດວຽກຢູ່ ຕ່າງປະເທດຄົນດຽວ ເພື່ອການຮຽນຮູ້ທີ່ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ.

     2. ປະຢັດ ຫາກທ່ານກຳລັງສຶກສາຢູ່ ຫລື ເລີ່ມເຂົ້າເຮັດວຽກ ຄວນຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຕເອງໃຊ້ຈ່າຍໃນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນ, ຈຳເປັນ ເຊັ່ນ : ທີ່ພັກ, ຄ່າເດີນທາງ ແລະ ຄ່າອາຫານ ເປັນຕົ້ນ.

     3. ເກັບກ່ຽວປະສົບການຈາກການຝຶກງານ ຫລື ຈາກບ່ອນທີ່ເຮັດວຽກ, ຂໍວຽກໃຫ້ຫລາຍທີ່ສຸດ, ລົງມືເຮັດໃຫ້ຫລາຍທີ່ສຸດ ເພື່ອການຮຽນຮູ້ທີ່ຫລາຍທີ່ສຸດເຊັ່ນດຽວກັນ.

10 ວິທີພັດທະນາຕົນເອງກ່ອນອາຍຸ 30 - images 1 - 10 ວິທີພັດທະນາຕົນເອງກ່ອນອາຍຸ 30

     4. ຝຶກການບໍລິການຈັດການເລີ່ມຈາກຊີວິດສ່ວນໂຕ ແລະ ຊີວິດການເຮັດວຽກ ເຮົາຄວນມີເປົ້າໝາຍ, ຂຽນແຜນການ, ລົງມືເຮັດຕາມແຜນ ແລະ ຕິດຕາມແຜນເຫລົ່ານັ້ນຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນເຖິງພັດທະນາການຂອງໂຕເອງ.

    5. ຟັງສຽງຂອງຜູ້ໃຫຍ່ແດ່ ແມ່ນຢູ່ວ່າຍຸກສະໄໝທີ່ອັນໃດກໍທັນສະໄໝ ເຮັດໃຫ້ທຸກໄວສາມາດມີຄວາມຮູ້ທັນກັນ, ແຕ່ປະສົບການບາງຢ່າງທີ່ຜູ້ໃຫຍ່ຜ່ານມາ ກໍອາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຫລຸດຈາກບັນຫາໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ແນວໃດກໍຕາມ, ບໍ່ວ່າຄຳສະເໜີ ຫລື ແນະນຳຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຈະສາມາດເອົາມາປັບໃຊ້ໄດ້ຫລືບໍ່ ສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນເຊື່ອຫລາຍທີ່ສຸດກໍຄືຄວາມຄິດທີ່ຜ່ານການວິເຄາະຂອງເຮົາເອງ.

10 ວິທີພັດທະນາຕົນເອງກ່ອນອາຍຸ 30 - lattana 1 - 10 ວິທີພັດທະນາຕົນເອງກ່ອນອາຍຸ 30

    6. ອ່ານໃຫ້ຫລາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໜັງສື ຫລື ບົດຄວາມໃນອິນເຕີເນັດ ເພາະຄົນເຮົາຈະເກີດການພັດທະນາໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດ, ແຕ່ເຮົາຄວນຮຽນຮູ້ຈາກບົດຮຽນຂອງຄົນອື່ນໃຫ້ຫລາຍ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຜິດພາດດ້ວຍຕົນເອງທັງໝົດ.

     7. ເປັນຜູ້ຟັງທີ່ດີ, ຄົນເກັ່ງທີ່ມີຄວາມສາມາດ, ຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຫລາຍໆ ຫລາຍຄົນອາດຈະມີທັກສະການເວົ້າທີ່ດີ,​ ແຕ່ທຸກຄົນຕ້ອງເລີ່ມຈາກການເປັນຜູ້ຟັງທີ່ດີສາກ່ອນ ຟັງເພື່ອເປີດຮັບໄອເດຍຂອງຜູ້ອື່ນ, ຟັງເພື່ອຄິດວິເຄາະ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນ ການເປັນຜູ້ຟັງທີ່ດີຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ໃຈຜູ້ອື່ນ.

 8. ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ຕົນເອງ, ຮັກໂຕເອງໃຫ້ຫລາຍ, ດູແລໂຕເອງໃຫ້ດີ ເພາະບໍ່ມີຜ້ນຳ ຫລື ຜູ້ທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຄົນໃດຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕເອງ.

 9. ເລືອກໃນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກ ແລະ ວິທີເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດກໍແມ່ນເລືອກທີ່ຈະມີຄວາມສຸກໃນທຸກໆມື້ ແລະ

     10.​ ບໍ່ຢຸດພັດທະນາໂຕເອງ.

error: Content is protected !!