8 ເຕັກນິກຈັດລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

8 ເຕັກນິກຈັດລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ - 052103 2019 - 8 ເຕັກນິກຈັດລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
8 ເຕັກນິກຈັດລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ - Untitled design - 8 ເຕັກນິກຈັດລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

“ກຸນແຈສຳຄັນບໍ່ໄດ້ຢູ່ບ່ອນ ການຈັດລຳດັບຕາຕະລາງ, ແຕ່ແມ່ນການຈັດສັນເວລາໃຫ້ກັບສິ່ງທີ່ສຳຄັນ” – ສະຕີເຟນ ໂຄວີ.

    ທ່ານໜ້າຈະຮູ້ດີຢູ່ແລ້ວວ່າການຈັດລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນແມ່ນເລື່ອງສຳຄັນຫລາຍ, ແຕ່ພວກເຮົາສ່ວນຫລາຍລ້ວນມີພຶດຕິກຳການຕອບສະໜອງຕໍ່ເລື່ອງຮີບດ່ວນທີ່ຢູ່ໃນ ຫລື ນອກເໜືອຈາກສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ ຫລາຍກ່ວາການທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເລື່ອງສຳຄັນຕ່າງໆ. ກິດຈະກຳທີ່ສຳຄັນຄວນຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນລຳດັບທີ່ສູງທີ່ສຸດ ເພາະສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນມີສ່ວນສຳຄັນກັບເປົ້າໝາຍຂອງເຮົາ ມັນຄວນຈະເປັນສິ່ງທີ່ສົ່ງຜົນໄລຍະຍາວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາໄປເຖິງເປົ້າໝາຍໄດ້.

     ວຽກທີ່ຮີບດ່ວນນັ້ນສ່ວນຫລາຍກິນເວລາສັ້ນໆ ແລະ ອາດບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເປົ້າໝາຍໂດຍລວມຂອງເຮົາກໍໄດ້ ເຊິ່ງສ່ວນ ຫລາຍມັນກໍບໍ່ໄດ້ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ເຮົາພໍເທົ່າໃດ ມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍເວລາຖິ້ມໄປຢ່າງບໍ່ເກີດປະໂຫຍດ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງຈະຕ້ອງ ຮຽນຮູ້ວ່າເຮົາຄວນຈະຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນແນວໃດເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

     ຄົນສ່ວນຫລາຍບໍ່ຄ່ອຍສົນໃຈກັບຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນ, ແຕ່ຈະລໍຖ້າເວລາຕອບສະໜອງເມື່ອໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ຈົ່ງປ່ຽນໂຕເອງໂດຍການເລີ່ມວາງແຜນລົງມືເຮັດກ່ອນລ່ວງໜ້າໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າໂຕກະຕຸ້ນໃດໆ ຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າທ່ານຈະປະຢັດເວລາໄດ້ຫລາຍເທົ່າ ຖ້າປ່ຽນແປງຕົນເອງໂດຍການຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ 8 ເຕັກນິກທີ່ທ່ານສາມາດເອົາໄປປັບໃຊ້ກັບຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານໄດ້.

     1. ເຮັດລາຍການຫລາຍໆ :ການຈົດບັນທຶກ ແລະ ເຮັດລາຍການຈັດລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເນັ້ນໃສ່ເປົ້າໝາຍ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງວຽກຫລາຍໆອັນພ້ອມກັນໄດ້.

     2. ຈັດລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນເມື່ອວາງແຜນປະຈຳວັນ : ຂີດຂ້າສິ່ງທີ່ບໍ່ສຳຄັນໃນແຜນຂອງທ່ານແດ່ ເພື່ອທີ່ຈະເພີ່ມເນື້ອທີ່ໃຫ້ແກ່ເລື່ອງອື່ນໆທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ສຳຄັນຫລາຍກ່ວາ.

      3. ສັງເກດເວລາທີ່ທ່ານມີພະລັງເຮັດວຽກຫລາຍທີ່ສຸດ : ຈັດລຳດັບເລື່ອງທີ່ສຳຄັນໄວ້ສຳລັບເວລາທີ່ທ່ານມີພະລັງງານໃນການເຮັດວຽກຫລາຍທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບຍິ່ງຂຶ້ນ.

     4. ຈັດລະບຽບອີເມລແຕ່ຫົວທີ: ຮີບຈັດໝວດໝູ່ອີເມລແຕ່ລະສະບັບຢ່າງເໝາະສົມ ອັນໃດທີ່ຕ້ອງຟ້າວຕອບຕອນນີ້, ອັນໃດທີ່ ເປັນຂີ້ເຫຍື້ອ ຫາກເຮັດແລ້ວໄວ ທ່ານກໍຈະມີເວລາວ່າງສຳລັບເຮັດເລື່ອງອື່ນໆຕໍ່ໄປ.

8 ເຕັກນິກຈັດລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ - Wave100S AD to Website 2020 0 - 8 ເຕັກນິກຈັດລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

     5. ຂໍອີເມລທີ່ງ່າຍໆ :ຫາກເຮັດໄດ້ ໃຫ້ລອງຂໍໃຫ້ຄົນອື່ນສົ່ງອີເມລອະທິບາຍສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດເປັນຂໍ້ໆໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແທນການຂຽນຍາກໆ ເຊິ່ງທ່ານອາດເລີ່ມເອງໂດຍການຂຽນແຕ່ອີເມລແບບທີ່ແບ່ງເນື້ອໃນອອກເປັນຂໍ້ໆ ແລ້ວໃຫ້ຄົນອື່ນຕອບກັບມາແບບນັ້ນກໍໄດ້.

     6. ຂຽນເລື່ອງທີ່ຈະເວົ້າກ່ອນໂທກັບ : ເພື່ອເປັນການປະຢັດເວລາ ແລະ ຕິດຕໍ່ສື່ສານຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶ້ນ ຈົ່ງວາງ ແຜນ ແລະ ຂຽນລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງເວົ້າໄວ້ນຳ ເພື່ອຈະໄດ້ບໍ່ພາດຂໍ້ມູນສຳຄັນໆໄປ.

     7. ຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການອ່ານ : ລອງຝຶກອ່ານໜັງສືພິມ, ບົດຄວາມ ຫລື ໜັງສືຕ່າງໆທີ່ບໍ່ສຳຄັນພໍປານໃດແບບ ຜ່ານຕາຈາກນັ້ນຈຶ່ງຄ່ອຍຕັ້ງໃຈອ່ານສະເພາະໜັງສືທີ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ທ່ານແທ້ໆ.

     8. ຈັດລຽງລະບຽບວາລະການປະຊຸມ : ຫາກທ່ານບໍ່ແມ່ນນັກຈັດການປະຊຸມທີ່ເກັ່ງປານໃດ ລະບຽບວາລະການປະຊຸມຈະ ຊ່ວຍໃຫ້ການປະຊຸມທີ່ມັກກິນເວລາດົນ ແລະ ກ້ຽວໄປກ້ຽວມາມີປະສິດທິພາບໄດ້. ດັ່ງນັ້ນການທີ່ທ່ານລອງຈັດລະບຽບ ແລະ ວາງແຜນໃຫ້ເລື່ອງຕ່າງໆຂອງການປະຊຸມໄວ້ແຕ່ຫົວທີຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະຢັດເວລາ ທັງຍັງສາມາດສື່ສານກັນຢ່າງກົງຈຸດຫລາຍຂຶ້ນ.

    “ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ແມ່ນຫາກທ່ານບໍ່ຄວບຄຸມເວລາ ແລະ ຊີວິດຂອງທ່ານ ຄົນອື່ນກໍຈະມີອຳນາດເໜືອທ່ານ, ຫາກທ່ານບໍ່ຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນໃຫ້ຊີວິດທ່ານເອງ ທັງທ່ານ ແລະ ຄົນສຳຄັນໃນຊີວິດຂອງທ່ານກໍຈະຖືກລະເລີຍຫລາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ – ມິເຊລ ໂອບາມ່າ (Michelle Obama).

8 ເຕັກນິກຈັດລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 8 ເຕັກນິກຈັດລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
8 ເຕັກນິກຈັດລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 8 ເຕັກນິກຈັດລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!