ລາວເພີ່ມທະວີສະກັດກັ້ນການນໍາເຂົ້າໝູ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູທຸກຊະນິດ ຈາກພາຍນອກ

ລາວເພີ່ມທະວີສະກັດກັ້ນການນໍາເຂົ້າໝູ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູທຸກຊະນິດ ຈາກພາຍນອກ - 0a3fb9da91510c6eaac33dc4d1b03a2a - ລາວເພີ່ມທະວີສະກັດກັ້ນການນໍາເຂົ້າໝູ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູທຸກຊະນິດ ຈາກພາຍນອກ
ລາວເພີ່ມທະວີສະກັດກັ້ນການນໍາເຂົ້າໝູ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູທຸກຊະນິດ ຈາກພາຍນອກ - Untitled design - ລາວເພີ່ມທະວີສະກັດກັ້ນການນໍາເຂົ້າໝູ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູທຸກຊະນິດ ຈາກພາຍນອກ

    ພະຍາດອະຫິວາໝູອັບຟຣິກາ ແມ່ນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ແຜ່ລາມໄວສໍາລັບໝູທຸກຊະນິດ, ທຸກເພດ ແລະ ທຸກອາຍຸ. ໃນປັດຈຸບັນ ພະຍາດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການລະບາດຢູ່ ສປ ຈີນ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ເຮັດໃຫ້ມີສັດເຈັບ ແລະ ຕາຍ, ພ້ອມທັງໄດ້ຂ້າທໍາລາຍສັດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ. ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັນກັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ພະຍາດດັ່ງກ່າວແຜ່ລະບາດເຂົ້າສູ່ລາວ, ຫຼີກລ້ຽງຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນການຜະລິດໝູ ແລະ ການສະໜອງຊີ້ນໝູ ເພື່ອບໍລິໂພກຢູ່ພາຍໃນ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ສຸດ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ສະກັດກັ້ນການນໍາເຂົ້າໝູ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູທຸກຊະນິດ ລວມທັງຜະລິດຕະພັນປຸງແຕ່ງເບື້ອງຕົ້ນ ຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ດັ່ງນັ້ນ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈຶ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0259 ລົງວັນທີ 21 ມີນານີ້ ຄື: ໃຫ້ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ທຸກແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ໃນທົ່ວປະເທດ ເອົາໃຈໃສ່ລາຍງານການນໍາເຂົ້າຂອງແຂວງ ແລະ ໃຫ້ຢຸດ ຫຼືໂຈະຊົ່ວຄາວ ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າໝູ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູທຸກຊະນິດ ລວມທັງຜະລິດຕະພັນປຸງແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນຈາກ ສປ ຈີນ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ມາລ້ຽງ ຫຼືເຂົ້າມາບໍລິໂພກພາຍໃນ ຫຼືສົ່ງຜ່ານແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ (ໂດຍສະເພາະແຂວງທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບ ສປ ຈີນ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ). ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ກວດກາຜູ້ໂດຍສານ ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາໃນລາວ, ຫ້າມນໍາມາບໍລິໂພກຢ່າງເດັດຂາດ, ໃນກໍລະນີກວດພົບຜູ້ລະເມີດ ຝ່າຝືນນໍາເຂົ້າ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽນການຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ສໍາລັບໝູ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູທຸກຊະນິດ ລວມທັງຜະລິດຕະພັນປຸງແຕ່ງເບື້ອງຕົ້ນ ໃຫ້ກວດຢຶດແລ້ວນໍາໄປທໍາລາຍຖີ້ມ ດ້ວຍການເຜົາ ຫຼືຝັງ, ສ່ວນຜູ້ລະເມີດໃຫ້ກ່າວເຕື່ອນ, ປັບໃໝ ຫຼືສະເໜີໃຫ້ດໍາເນີນຄະດີທາງອາຍາ ແລະ ແພ່ງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ປ່ອຍປະລະເລີຍ ຫຼືອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການນໍາເຂົ້າ ຖ້າກວດພົບເຫັນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ດໍາເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. ສໍາລັບການເຄື່ອນຍ້າຍໝູພາຍໃນແຂວງຕໍ່ແຂວງ, ເມືອງຕໍ່ເມືອງ ຖ້າສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດບໍ່ມີໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໃຫ້ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ປົກກະຕິ ໂດຍມີຄະນະກໍາມະການກວດສຸຂະພາບ ດີແທ້ໃຫ້ເຈາະເລືອດມາກວດ ເພື່ອຊອກຫາເຊື້ອພະຍາດ ແລ້ວຈຶ່ງສາມາດອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້,​ ຂະແໜງລ້ຽງໝູ ແລະ ການປະມົງແຂວງ ແລະ ຂະຄອນຫຼວງ ສົມທົບກັນພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກຸ່ມຜະລິດ, ສະມາຄົມລ້ຽງສັດ ຫຼືລ້ຽງໝູປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສ້າງແຜນດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຕ້ອງການໃນການຜະລິດໝູພາຍໃນຢ່າງຮອບດ້ານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ, ຖ້າແຂວງໃດເຫັນວ່າການສະໜອງໝູ ຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ, ການບໍລິໂພກພາຍໃນແຂວງຂອງຕົນ ໃຫ້ພົວພັນນໍາກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ຫຼືຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງນະຄອນຫຼວງ ຫຼືແຂວງອື່ນທີ່ຜະລິດໝູເກີນຄວາມຕ້ອງການ ຈະເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຫາໝູ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ພຽງພໍ.

    ໃຫ້ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເປັນໃຈກາງຈັດຕັ້ງຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຫາກມີກໍລະນີເກີດລະບາດພະຍາດສັດດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ມີມາດຕະການ ຕາມຫຼັກການຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ທັງເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ ອອກມາດຕະການທີ່ຈໍາເປັນເພີ່ມເຕີມ ເປັນສະເພາະ ເປັນແຕ່ໄລຍະທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ໄດ້ປະກາດຍົກເລີກການໂຈະການນໍາເຂົ້າໝູ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູທຸກຊະນິດ ລວມທັງຜະລິດຕະພັນປຸງແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນ ຖ້າການລະບາດຂອງພະຍາດຍຸດຕິລົງແລ້ວ.

ລາວເພີ່ມທະວີສະກັດກັ້ນການນໍາເຂົ້າໝູ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູທຸກຊະນິດ ຈາກພາຍນອກ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ລາວເພີ່ມທະວີສະກັດກັ້ນການນໍາເຂົ້າໝູ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູທຸກຊະນິດ ຈາກພາຍນອກ
ລາວເພີ່ມທະວີສະກັດກັ້ນການນໍາເຂົ້າໝູ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູທຸກຊະນິດ ຈາກພາຍນອກ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລາວເພີ່ມທະວີສະກັດກັ້ນການນໍາເຂົ້າໝູ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູທຸກຊະນິດ ຈາກພາຍນອກ
ລາວເພີ່ມທະວີສະກັດກັ້ນການນໍາເຂົ້າໝູ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູທຸກຊະນິດ ຈາກພາຍນອກ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລາວເພີ່ມທະວີສະກັດກັ້ນການນໍາເຂົ້າໝູ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູທຸກຊະນິດ ຈາກພາຍນອກ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!