5 ພະຍາດຮ້າຍອັນຕະລາຍຈາກຫ້ອງແອຂອງຄົນໃນເມືອງ

5 ພະຍາດຮ້າຍອັນຕະລາຍຈາກຫ້ອງແອຂອງຄົນໃນເມືອງ - advert banner 728 90 728x90 - 5 ພະຍາດຮ້າຍອັນຕະລາຍຈາກຫ້ອງແອຂອງຄົນໃນເມືອງ


    1. ພະຍາດພູມແພ້ : ແອເປັນອຸປະກອນໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງມີການດູແລ ເຮັດຄວາມສະອາດຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ຫາກຂາດການດູແລທີ່ດີອາດເປັນສ່ວນແຜ່ເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ເປັນສູນກາງເກັບເອົາຂີ້ຝຸ່ນມາກອງໂຮມກັນໄວ້ໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ ໃຜທີ່ແພ້ຂີ້ຝຸ່ນຢູ່ແລ້ວອາດ ຍິ່ງມີອາການຮຸນແຮງຂຶ້ນ ສະນັ້ນ ຄວນໝັ່ນກວດສະພາບກອງອາກາດໃນແອຢູ່ເປັນປະຈຳ ຫລື ຢ່າງໜ້ອຍທຸກໆ 3 – 6 ເດືອນ.

5 ພະຍາດຮ້າຍອັນຕະລາຍຈາກຫ້ອງແອຂອງຄົນໃນເມືອງ - lattana 1 - 5 ພະຍາດຮ້າຍອັນຕະລາຍຈາກຫ້ອງແອຂອງຄົນໃນເມືອງ
5 ພະຍາດຮ້າຍອັນຕະລາຍຈາກຫ້ອງແອຂອງຄົນໃນເມືອງ - new3 - 5 ພະຍາດຮ້າຍອັນຕະລາຍຈາກຫ້ອງແອຂອງຄົນໃນເມືອງ
5 ພະຍາດຮ້າຍອັນຕະລາຍຈາກຫ້ອງແອຂອງຄົນໃນເມືອງ - 042803 2019 1024x708 - 5 ພະຍາດຮ້າຍອັນຕະລາຍຈາກຫ້ອງແອຂອງຄົນໃນເມືອງ

     2. ພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈ : ນອກຈາກຂີ້ຝຸ່ນແລ້ວ ກອງອາກາດໃນແອອາດໂຮມເອົາເຊື້ອພະຍາດ, ແບັກທີເຣຍ ແລະ ເຊື້ອລາໄວ້ນຳກັນ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທາງເດີນຫາຍໃຈທັງໝົດ ເຊັ່ນ : ປອດອັກເສບ, ວັນນະໂລກ, ຫອບຫືດ, ປອດບວມ ຫລື ໄຂ້ຫັດເຢຍລະມັນ.

     3. ຜື່ນຜິວໜັງ : ນອກຈາກເຊື້ອພະຍາດທີ່ມາພ້ອມກັບກິ່ນອັບຂອງກອງອາກາດໃນແອທີ່ເປັນສັນຍານບອກວ່າ ທ່ານຄວນເຮັດ ຄວາມສະອາດແອຂອງທ່ານໄດ້ແລ້ວນັ້ນ ຍັງມີອາກາດທີ່ທັງແຫ້ງທັງເຢັນ ທີ່ອາດເປັນໂຕເລັ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນປ່ວຍພະຍາດຜື່ນຜິວໜັງມີອາການຮຸນແຮງຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍໆຄືກັນ ເພາະສະນັ້ນ ນອກຈາກເຮັດຄວາມສະອາດແອແລ້ວ ລອງປັບອາກາດບໍ່ໃຫ້ເຢັນຈົນເກີນໄປແລະ ທາຄຣີມເພື່ອຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງຜິວໜັງໄວ້ແດ່ ຈະຊ່ວຍຫລຸດອາການຜື່ນຜິວໜັງໄດ້ໃນທາງໜຶ່ງ.

     4. ອາກາດເປັນພິດ : ອາການວິນຫົວປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ, ລາຍຕາ ພຽງເພາະບັນຍາກາດໃນຕຶກອາຄານ ຫລື ໃນຫ້ອງການ ເຊິ່ງຄວາມຈິງແລ້ວອາກາດທີ່ບໍ່ຖ່າຍເທໃນຫ້ອງການກໍເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຫລົ່ານີ້ຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນ ອາກາດເຢັນໆທີ່ອອກມາຈາກສານລະເຫີຍຂອງສີທາຝາຫ້ອງ, ເຄື່ອງຖ່າຍເອກະສານ ຫລື ຂີ້ຝຸ່ນໃນແອແລະ ຜ້າພົມ ກໍເປັນໂຕເລັ່ງອາການຂອງພະຍາດນີ້ໄດ້ຄືກັນ.

     5. ຕຸ້ຍ : ບໍ່ເຊື່ອກໍຕ້ອງເຊື່ອ ເພາະອາກາດເຢັນໆທີ່ມາຈາກແອເຮັດໃຫ້ເຮົາມີໂອກາດທີ່ຈະມີອາການງ່ວງຊຶງ, ກຽດຄ້ານ ບໍ່ຢາກລຸກໄປເຮັດຫຍັງ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງແມ່ນການກິນອາຫານສຳເລັດຮູບແລ້ວກໍນັ່ງແຊ່ຢູ່ໂຊຟາ ຫລື ເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍໄປນອນຢູ່ເທິງຕຽງທັນທີ ຂາດການເຮັດກິດຈະກຳທີ່ຊ່ວຍເຜົາຜານພະລັງງານ ເຊັ່ນ : ການເຮັດວຽກເຮືອນ ຫລື ການອອກກຳລັງກາຍ.

     ແນ່ນອນວ່າ ແອເປັນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ຈຳເປັນໃນເຮືອນ ແຕ່ກໍຄວນຮັກສາຄວາມສະອາດຢູ່ສະເໝີ ຢ່າໃຫ້ເປັນບ່ອນໝັກໝົມເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆ, ຢ່າເປີດອຸນຫະພູມຕໍ່າກ່ວາຈຳເປັນ ອາດຈະເປີດ – ປິດເປັນເວລາ ອາກາດບໍ່ຮ້ອນປານໃດກໍໃຊ້ພັດລົມແທນ (ລ້າງໃບພັດເປັນປະຈຳ) ແລະ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນໝັ່ນລຸກຂຶ້ນມາອອກກຳລັງກາຍແດ່ ຢ່າໃຫ້ຄວາມສະບາຍເຮັດໃຫ້ທ່ານກຽດຄ້ານຈົນນຳ້ໜັກເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ.

error: Content is protected !!