ຄວາມຈິງໃນຊີວິດ 7 ປະການທີ່ທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບໃຫ້ໄດ້

ຄວາມຈິງໃນຊີວິດ 7 ປະການທີ່ທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບໃຫ້ໄດ້ - 062803 2019 - ຄວາມຈິງໃນຊີວິດ 7 ປະການທີ່ທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບໃຫ້ໄດ້
ຄວາມຈິງໃນຊີວິດ 7 ປະການທີ່ທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບໃຫ້ໄດ້ - Untitled design - ຄວາມຈິງໃນຊີວິດ 7 ປະການທີ່ທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບໃຫ້ໄດ້


  1. ທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບຂໍ້ບົກພ່ອງ ແລະ ຄວາມຜິດພາດໃນຊີວິດຂອງຕົນເອງໃຫ້ໄດ້ :  ຖ້າທ່ານຄິດວ່າທີ່ຜ່ານມາມີຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດເລື່ອງຜິດພາດໃນຊີວິດເອົາໄວ້ ແລະ ທ່ານບໍ່ກ້າທີ່ຈະພະເຊີນກັບຄວາມຈິງ ແລ່ນໜີຄວາມຜິດພາດທີ່ຕົນເອງສ້າງໄວ້, ແຕ່ ເລື່ອງດັ່ງກ່າວກໍຍັງຄົງນຳຫລອກຫລອນທ່ານ, ນຳກວນໃຈທ່ານຢູ່ຕະຫລອດເວລາ. ວິທີດຽວທີ່ຈະແກ້ໄຂໄດ້ກໍຄື ທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບກ່ອນວ່າຕົນເອງມີຂໍ້ບົກພ່ອງ ແລະ ບໍ່ມີໃຜຊ່ວຍແກ້ໄຂໃຫ້ທ່ານໄດ້ ນອກຈາກໂຕທ່ານເອງ ເມື່ອຍອມຮັບຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງໂຕເອງໄດ້ ທ່ານກໍຈະເຫັນວ່າຕ້ອງແກ້ໄຂຢູ່ບ່ອນໃດ ແລະ ນັ້ນແມ່ນວິທີທີ່ທ່ານຈະກັບໄປແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດໃນອະດີດຂອງທ່ານໄດ້. ຢ່າແລ່ນໜີຈາກຄວາມຈິງ ເພາະຄວາມຈິງນັ້ນຈະຢູ່ກັບທ່ານໄປຈົນຕາຍ.

ຄວາມຈິງໃນຊີວິດ 7 ປະການທີ່ທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບໃຫ້ໄດ້ - 052803 2019 - ຄວາມຈິງໃນຊີວິດ 7 ປະການທີ່ທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບໃຫ້ໄດ້

     2. ຄວາມສົມບູນແບບບໍ່ມີໃນໂລກນີ້ : ຖ້າທ່ານຄິດວ່າຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ຮອດເວລາທີ່ເໝາະສົມເພື່ອທີ່ຈະລົງມືເຮັດຫຍັງບາງຢ່າງ ເຊັ່ນ: ບາງຄົນບອກວ່າລໍຖ້າໃຫ້ພ້ອມຈຶ່ງລົງມືເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຢາກເຮັດ ໂດຍທີ່ໃນຄວາມຈິງແລ້ວບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າ, ແຕ່ສາມາດລົງມືເຮັດໄດ້ເລີຍ ເຊິ່ງຫາກທ່ານບອກວ່າຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ເຖິງເວລາທີ່ເໝາະສົມ ເວລາແບບນັ້ນບໍ່ມີຢູ່ແທ້ ແລະ ທ່ານຕ້ອງລໍຖ້າໄປຈົນກະທັ້ງສວາຍເກີນໄປທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ ເວລາທັງຊີວິດນັ້ນສັ້ນຫລາຍ ໂອກາດຜ່ານມາແລ້ວກໍໄປ ຖ້າທ່ານຍັງຄົງລໍຖ້າທ່ານກໍຈະບໍ່ມີທາງໄດ້ສວຍໂອກາດໄວ້ກັບໂຕເອງໄດ້ເລີຍ. ບາງຄົນບອກວ່າຢ້ານຈະລົ້ມເຫລວ ຄວາມຈິງແລ້ວຄວາມລົ້ມເຫລວແມ່ນປະສົບການ ຊີວິດຢ່າງໜຶ່ງ ແລະ ເຖິງວ່າຈະລົ້ມເຫລວ ພວກເຂົາກໍໄດ້ລົງມືເຮັດແລ້ວ ແລະ ຮູ້ວ່າເທື່ອຕໍ່ໄປຈະຕ້ອງແກ້ໄຂແນວໃດ ດີກ່ວາຄົນທີ່ ບໍ່ລົງມືເຮັດຫຍັງເລີຍ ຍ້ອນຢ້ານວ່າຈະລົ້ມເຫລວ.

     3. ຄວາມລົ້ມເຫລວແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງພົບໃນຊີວິດ : ຖ້າທ່ານມີຊີວິດຢູ່ແລ້ວບອກວ່າຕົນເອງນັ້ນບໍ່ເຄີຍຜິດພາດ ຫລື ລົ້ມເຫລວຫຍັງເລີຍ ສະແດງວ່າ ໝົດຊີວິດຂອງທ່ານນັ້ນບໍ່ເຄີຍເຮັດຫຍັງຢ່າງແທ້ຈິງ ເພາະການມີຊີວິດຢູ່ນັ້ນ ຄວາມລົ້ມເຫລວ ຫລື ຄວາມຜິດພາດເປັນສິ່ງທີ່ມາຄູ່ກັນຫລາຍ ຫລື ໜ້ອຍກໍຂຶ້ນກັບສະຕິປັນຍາ ແລະ ປະສົບການຂອງແຕ່ລະຄົນວ່າຈະຕັ້ງຮັບແນວໃດ ທ່ານອາດຕັດສິນໃຈຜິດພາດ, ທ່ານອາດເລືອກຄູ່ຄອງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ຫລື ທ່ານອາດທຳລາຍໂອກາດ ເພາະຄວາມປະໝາດຂອງຕົນເອງ ທັງໝົດນີ້ແມ່ນສິ່ງປົກກະຕິທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ກັບທຸກຄົນ ບໍ່ຕ້ອງຄິດໄປເອງວ່າໂລກຊຳ້ເຕີມຕົນເອງ ເພາະເລື່ອງລາວເປັນດັ່ງໝູ່ສະໜິດທີ່ຈະຢູ່ກັບພວກເຮົາໄປໃນທຸກຊ່ວງອາຍຸ.

     4. ອັນໃດທີ່ແລ້ວໄປແລ້ວ ກໍປ່ອຍໃຫ້ມັນແລ້ວໄປ : ຫລາຍຄົນທີ່ຢາກກັບໄປແກ້ໄຂອະດີດທີ່ຜ່ານໄປແລ້ວ ແຕ່ຊີວິດມັນບໍ່ໄດ້ມີໂອກາດໃຫ້ເຮົາປານນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ອັນໃດທີ່ແລ້ວໄປແລ້ວກໍໃຫ້ມັນແລ້ວໄປ ບໍ່ມີປະໂຫຍດທີ່ຈະມານັ່ງຄິດຍ້ອນກັບໄປແກ້ໄຂອະດີດ ເອົາປະສົບການບໍ່ດີອອກໄປຈາກຄວາມຊົງຈຳ ແລະ ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ຈາກຄວາມຜິດພາດໃນອະດີດ ຈົ່ງວາງແຜນທີ່ຈະຍ່າງຕໍ່ໄປຂ້າງໜ້າເທົ່ານັ້ນພໍ.

   5. ສິ່ງທີ່ທ່ານມີຢູ່ໃນເວລານີ້ແມ່ນປະຈຸບັນເທົ່ານັ້ນ : ບໍ່ມີປະໂຫຍດທີ່ຈະນັ່ງໂຫຍຫາອະດີດ ແລະ ກັງວົນຕໍ່ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນ ອະນາຄົດ ຂໍໃຫ້ຈົ່ງຄິດເຖິງແຕ່ຊີວິດໃນປະຈຸບັນ ຈົ່ງໃຊ້ຊີວິດໃນທຸກມື້ໃຫ້ຄືກັບເປັນມື້ສຸດທ້າຍຂອງ ທ່ານເອງ ເຮັດສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ກັບຊີວິດ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນເລື່ອງວຽກ ຫລື ເລື່ອງຮຽນ ເຮັດໃຫ້ເຕັມທີ່ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານຈະບໍ່ເສຍໃຈທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຖ້າທ່ານຕາຍໄປໃນມື້ອື່ນ, ຈື່ເອົາໄວ້ສະເໝີວ່າ ຊີວິດແມ່ນການໄດ້ພົບສິ່ງທີ່ເຮົາຄາດບໍ່ເຖິງສະເໝີ.

ຄວາມຈິງໃນຊີວິດ 7 ປະການທີ່ທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບໃຫ້ໄດ້ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ຄວາມຈິງໃນຊີວິດ 7 ປະການທີ່ທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບໃຫ້ໄດ້

     6. ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫ່ວາງຄຳວ່າ ເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງຊານສະຫລາດ : ເຮົາມັກຈະພົບຄົນທີ່ມັກ ເວົ້າເຖິງການເຮັດວຽກຢ່າງໜັກຂົ່ມກັນດ້ວຍຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກວ່າໃຜເໜືອກ່ວາກັນ ເວລາພົບກັບຄົນເຫລົ່ານີ້ ທ່ານລອງຖາມເຂົາໃຫ້ເລິກເຊິ່ງເຖິງເປົ້າໝາຍຂອງວຽກ ທ່ານຈະເຫັນວ່າຫລາຍຄົນທີ່ໃຊ້ເວລາເຮັດວຽກຫລາຍຊົ່ວໂມງນັ້ນ ລ້ວນໃຊ້ເວລາຫລາຍເກີນໄປກ່ວາທີ່ວຽກຈະແລ້ວ ເພາະຖ້າເຂົາໃຊ້ເວລາເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈແທ້ ວຽກຈະແລ້ວໄດ້ໄວກ່ວາທີ່ພວກເຂົາເວົ້າໄວ້ຢ່າງແນ່ນອນ ເມື່ອຄິດຈະເຮັດວຽກຢ່າງຊານສະຫລາດ ຈົ່ງຈັດລະບຽບການເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງ ລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ເປັນວຽກທີ່ໃຊ້ສະໝອງຫລາຍກ່ວາໃຊ້ແຮງງານ.

     7. ທ່ານຫາເວລາໃຫ້ກັບໂຕເອງໄດ້ສະເໝີຖ້າທ່ານຕ້ອງການ : ຍຸກສະໄໝນີ້ເຮົາມັກໄດ້ຍິນຄຳວ່າ ຄາວຽກ ຫາເວລາວ່າງບໍ່ໄດ້ ໂດຍທີ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ທ່ານສາມາດຫາເວລາໃຫ້ກັບຕົນເອງໄດ້ຕະຫລອດເວລາຖ້າທ່ານຕ້ອງການແທ້ໆ ເພາະໃນຄວາມຈິງນັ້ນ ທ່ານເສຍເວລາໜຶ່ງມື້ໃນຊີວິດໄປກັບເລື່ອງທີ່ບໍ່ຄວນເສຍໄປຫລາຍເລື່ອງ ເຊັ່ນ : ທ່ານສາມາດນັ່ງຫລິ້ນໂທລະສັບໄດ້ດົນເກືອບຊົ່ວໂມງ, ແຕ່ທ່ານບອກວ່າທ່ານບໍ່ມີເວລາອອກກຳລັງກາຍ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າໃນມື້ໜຶ່ງນັ້ນທ່ານມີເວລາພຽງພໍທີ່ຈະຈັດສັນໃຫ້ກັບຕົນເອງ ພຽງແຕ່ທ່ານບໍ່ພະຍາຍາມເທົ່ານັ້ນ.

ຄວາມຈິງໃນຊີວິດ 7 ປະການທີ່ທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບໃຫ້ໄດ້ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຄວາມຈິງໃນຊີວິດ 7 ປະການທີ່ທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບໃຫ້ໄດ້
ຄວາມຈິງໃນຊີວິດ 7 ປະການທີ່ທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບໃຫ້ໄດ້ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຄວາມຈິງໃນຊີວິດ 7 ປະການທີ່ທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບໃຫ້ໄດ້
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!