6ວິທີງ່າຍໆຫລີກລ້ຽງອາຫານເປັນພິດ

6ວິທີງ່າຍໆຫລີກລ້ຽງອາຫານເປັນພິດ - advert banner 728 90 728x90 - 6ວິທີງ່າຍໆຫລີກລ້ຽງອາຫານເປັນພິດ


     ການກີນເປັນສິ່ງສຳຄັນຫລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບແຕ່ຕ້ອງຮູ້ສັງເກດເບິ່ງໃຫ້ລະອຽດ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງອາຫານເປັນພິດ, ດ້ວຍ 6 ວິທີງ່າຍໆຄື:

6ວິທີງ່າຍໆຫລີກລ້ຽງອາຫານເປັນພິດ - new3 - 6ວິທີງ່າຍໆຫລີກລ້ຽງອາຫານເປັນພິດ
  1. ລ້າງມືກ່ອນກິນເຂົ້າ ຫລື ຢິບຈັບອາຫານ ແລະ ເຂົ້າໜົມຕ່າງໆເຂົ້າປາກ, ໃນເວລາກຽມອາຫານຕ້ອງລ້າງອຸປະກອນເຮັດອາຫານໃຫ້ສະອາດ ແລະ ຫລັງເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳທຸກຄັ້ງທາງທີດີຄວນລ້າງມືກ່ອນ ແລະ ທຸກຄັ້ງທີ່ກັບມາຈາກການເດີນທາງນອກບ້ານຕ້ອງລ້າງມືກ່ອນຈະກິນອາຫານ ຫລື ເຄື່ອງດື່ມ ເພາະອາດໄດ້ຈັບສິ່ງທີ່ເປັນພິດຕາມມາ
  2. ຕ້ອງແຍກອາຫານສົດທີ່ຍັງບໍ່ຜ່ານຄວາມຮ້ອນ ອອກຈາກອາຫານທີ່ປຸງສຸກແລ້ວສະເໝີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂັ້ນຕອນການກຽມອາຫານ ການແບ່ງອາຫານໃສພາຊະນະ ແລະ ການໃຊ້ມີດ-ໃຊ້ຂຽງເພື່ອຊອຍນັ້ນຕ້ອງທຳຄວາມສະອາດກ່ອນ ເພາະອາດມີການຖ່າຍເທເຊື້ອຈຸລິນຊີຈາກອາຫານດິບໄປສູ່ອາຫານສຸກໃນຂະນະປຸງອາຫານ ຫລື ເກັບອາຫານກໍເປັນໄດ້.
  3. ປຸງອາຫານໃຫ້ສຸກທົ່ວເຖິງທຸກຄັ້ງໃຊ້ຄວາມຮ້ອນບໍ່ຕ່ຳກ່ວາ 70 ອົງສາຂຶ້ນໄປ ເພື່ອຂ້າເຊື້ອພະຍາດທີ່ຢູ່ໃນອາຫານໃຫ້ຕາຍເສຍກ່ອນຈຶ່ງນຳມາຮັບປະທານ.
  4. ເກັບຮັກສາອາຫານເອົາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມ, ອາຫານທີ່ປຸງສຸກແລ້ວ ທ່ານຕ້ອງການເກັບເອົາໄວ້ກິນຕໍ່ເພື່ອອຸ່ນກິນໃໝ່ໃນມື້ຕໍ່ໄປ ຄວນເກັບເອົາໄວ້ໃນພາຊະນະທີ່ປິດສະນິດ ແລະ ເກັບເອົາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມໜ້ອຍກ່ວາ 5 ອົງສາ, ບໍ່ຄວນຖີ້ມອາຫານປຸງສຸກເອົາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງເກີນ 2 ຊົວໂມງ, ສ່ວນອາຫານສົດເຊັ່ນ: ຜັກ, ໝາກໄມ້, ແລະ ອຶ່ນໆ ຄວນເກັບເອົາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມບໍ່ເກີນ 10 ອົງສາ, ຊີ້ນສັດດິບຄວນເກັບເອົາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມບໍ່ເກີນ 4 ອົງສາ,
  5. ໃຊ້ນ້ຳສະອາດລ້າງໃນການປຸງອາຫານ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດອຸປະກອນໃນການປຸງແຕ່ງ ແລະ ຕ້ອງເລືອກກິນອາຫານທີ່ສົດ, ໃໝ່ມີຄຸນນະພາບຢູ່ສະເໝີ.
  6. ຫາກຈຳເປັນຕ້ອງຊື້ອາຫານສຸກ ຄວນເລືອກຊື້ອາຫານຢູ່ໃນພາຊະຍນະທີ່ມີຝາປິດ ຫລື ມີອຸປະກອນທີ່ປົກປ້ອງອາຫານຈາກຝຸ່ນລະອອງຕ່າງໆ ຄວນມີອຸປະກອນທີ່ປ້ອງກັນສິ່ງສົກກະປົກທີ່ຕົກລົງໄປໃນອາຫານເຊັ່ນ: ຜ້າກັນເປື້ອນ, ຜ້າກັນຜົມເປັນຕົ້ນ ແລະ ທຸກຄັ້ງຫລັງຊື້ອາຫານສຸກຈາກນອກບ້ານເຂົ້າມາກິນຄວນອຸ່ນອາຫານໃຫ້ຮ້ອນກ່ອນທຸກຄັ້ງທີ່ຮັບປະທານ.
error: Content is protected !!