6 ແນວທາງໃນການສ້າງທ່ານໃຫ້ເປັນຄົນຮູ້ຈັກຖ່ອມໂຕ

- 032305 - 6 ແນວທາງໃນການສ້າງທ່ານໃຫ້ເປັນຄົນຮູ້ຈັກຖ່ອມໂຕ
- Untitled design - 6 ແນວທາງໃນການສ້າງທ່ານໃຫ້ເປັນຄົນຮູ້ຈັກຖ່ອມໂຕ
  1. - 032305 300x160 - 6 ແນວທາງໃນການສ້າງທ່ານໃຫ້ເປັນຄົນຮູ້ຈັກຖ່ອມໂຕຖາມຫາຂໍ້ແນະນຳ ຫລື ຄວາມຄິດເຫັນ : ດຣ. ດອນ ເດວິສ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານຈິດຕະວິທະຍາມະຫາວິທະຍາໄລ Georgia State ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖານປະຕິບັດການ Humility and Advancement of Positive Psychology Interventions (HAPPI) ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງນີ້ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ : ຄວາມຖ່ອມໂຕສາມາດແບ່ງໄດ້ເປັນ 2 ຮູບແບບ ນັ້ນຄື ຄວາມຖ່ອມໂຕລະຫ່ວາງບຸກຄົນ ເຊິ່ງຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຫ້ຄວາມສົນໃຈນຳຜູ້ອື່ນຫລາຍກ່ວາຕົນເອງ. ໃນຂະນະທີ່ ຄວາມຖ່ອມໂຕລະດັບບຸກຄົນຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຕົນເອງຢ່າງທ່ອງແທ້ຫລາຍກ່ວາ. ວິທີການກໍຄື ໃຫ້ໝູ່ສະໜິດ ຫລື ຜູ້ທີ່ໃກ້ຊິດກ່າວເຖິງ 3 ສິ່ງໃນໂຕທ່ານທີ່ພວກເຂົາມັກ ແລະ ອີກ 3 ສິ່ງທີ່ທ່ານຍັງຕ້ອງການພັດທະນາ ໂດຍ ດຣ. ດອນ ໄດ້ກ່າວວ່າມັນເປັນເລື່ອງດີທີ່ທ່ານຈະຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈໃນຂໍ້ດີຂອງໂຕເອງ ຕາບໃດທີ່ທ່ານຄຳນຶງເຖິງມັນ ແລະ ພະຍາຍາມທີ່ຈະພັດທະນາຂໍ້ດ້ອຍຂອງໂຕເອງໄປນຳ.
  2. ພະເຊີນໜ້າກັບອັກຄະຕິຂອງຕົນເອງ : ໃນຫ້ອງຮຽນຝຶກຝົນການຖ່ອມໂຕ ດຣ. ໂຈຊົວ ໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນຂອງລາວໄດ້ສຶກສາ ແລະ ຮຽນຮູ້ສິ່ງແປກໃໝ່ທີ່ຫລາກຫລາຍ ຫລືບໍ່ກໍຮຽນຮູ້ວັດທະນະທຳທີ່ພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຫລື ເກືອບຈະບໍ່ຮູ້ຈັກເລີຍ ມີນັກຮຽນຄົນໜຶ່ງໃນຫ້ອງຮູ້ສຶກບໍ່ມັກ ແລະ ມັກຈະມີອັກຄະຕິກັບຜູ້ທີ່ອາຍຸສູງກ່ວາ ນາງໄດ້ຮັບມອບໝາຍວຽກໃຫ້ໄປຢ້ຽມຢາມເຮືອນພັກຄົນຊະລາ ແລະ ສຳຜັດກັບຜູ້ອາໄສກ່ຽວກັບຊີວິດໃນອະດີດ ແລະ ປະຈຸບັນຂອງພວກເຂົາ.

ຈຸດປະສົງແມ່່ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຟັງ ແລະ ຮັບຮູ້. ລາວກ່າວວ່າ : ບໍ່ແມ່ນເພື່ອໂຕ້ຖຽງ ຫລື ຢັ້ງຢືນຂໍ້ສັນນິຖານຂອງຕົນເອງ ສົມມຸດວ່າຫາກທ່ານມີຄວາມຄິດເຫັນໃນແງ່ລົບຕໍ່ສາດສະໜາໃດໜຶ່ງໃຫ້ລອງສອບຖາມ ຫລື ສຳພາດນັກປະຕິບັດຂອງສາດສະໜານັ້ນ ຫລື ລອງເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທາງສາດສະໜາເບິ່ງ ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ລອງພິຈາລະນາຄວາມຄືຫລາຍກ່ວາຄວາມແຕກຕ່າງຈາກໂຕເອງ ເຊິ່ງ ດຣ. ໂຈຊົວ ກ່າວວ່າ ຄວາມຖ່ອມໂຕເປັນເລື່ອງຂອງການເປີດໃຈ.

  1. ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການຖາມ : ທ່ານ ພອລ ຊູມັກເກີ ຜູ້ຂຽນໜັງສືເລື່ອງ  Can’t Not Do: The Compelling Social Drive That Changes Our World ແລະ ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Social Venture Partners ເຊິ່ງເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ນຳທີ່ສະໜັບສະໜູນ ການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມທົ່ວໂລກ ໄດ້ກ່າວວ່າ : ລາວມັກຈະເລີ່ມການປະຊຸມໃດໆກໍຕາມດ້ວຍຄຳຖາມຫລາວກ່ວາທາງອອກ ຂອງບັນຫາ ການເວົ້າເຖິງສິ່ງທີ່ບໍ່ຮູ້ນັ້ນຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຖ່ອມໂຕມາຊ່ວຍ ລາວເຊື່ອວ່າ ຄຳຖາມທີ່ດີຂໍ້ໜຶ່ງມີຄ່າເທົ່າກັບຄຳຕອບທີ່ດີເຖິງ 100 ຄຳຕອບ ແລະ ຄວາມຖ່ອມໂຕຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນໃນຫ້ອງປະຊຸມຮູ້ສຶກຫາຍໃຈໄດ້ໂລ່ງຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກມັນຈະຊ່ວຍເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມາຮ່ວມມືກັນໃນການສ້າງຄວາມປ່ຽນແປງ ຖ້າທ່ານຄິດວ່າໂຕເອງຮູ້ທຸກສິ່ງ ແລ້ວກໍເຮັດໂຕຄືກັບຮູ້ທຸກຢ່າງແທ້ໆ ຜູ້ຄົນກໍຈະເລີ່ມຖອຍຫ່າງ ແລະ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ວຽກບໍ່ສາມາດດຳເນີນໃຫ້ສຳເລັດໄດ້ໄວ ຫລື ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.
  2. ເປັນຜູ້ຟັງຢ່າງຕັ້ງໃຈ : ທ່ານອາດຕັ້ງຄຳຖາມໄດ້ເປັນຮ້ອຍເປັນພັນ ແຕ່ມັນກໍເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຄົງບໍ່ເກີດຜົນດີໃດໆຫາກທ່ານບໍ່ ໄດ້ຕັ້ງໃຈຟັງຄຳຕອບຂອງຜູ້ອື່ນເລີຍ. ການຟັງບໍ່ແມ່ນການບັງຄັບວ່າທ່ານຈະຕ້ອງເຫັນດີຢູ່ສະເໝີ, ແຕ່ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຫລຸດລະດັບຄວາມທໍລະນົງລົງໄດ້ ເພາະຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານກໍບໍ່ໄດ້ຍິ່ງໃຫຍ່ໄປກ່ວາຄວາມຄິດເຫັນຂອງໃຜຄົນໃດ ແລະ ຫລັງຈາກທີ່ໃຜຈັກຄົນໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມຄິດເຫັນ ຫລື ປະສົບການຂອງພວກເຂົາແລ້ວ ກໍໍຂໍໃຫ້ໃຊ້ເວລາໃນການເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເວົ້າໃຫ້ດີກ່ອນ ຈຶ່ງຄ່ອຍເວົ້າສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ໄປ.
  3. ຍອມຮັບຂໍ້ດ້ອຍຂອງຕົນເອງ : ຊູມັກເກີ ໄດ້ແນະນຳໄວ້ວ່າ ຈົ່ງຍອມໃຫ້ໂຕເອງຮູ້ສຶກຖ່ອມໂຕຈາກປະສົບການ ເນື່ອງຈາກ ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ເຄີຍເຮັດຜິດພາດໃນການເຮັດວຽກແດ່ ອາດໝາຍຄວາມວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງຈິງຈັງ ຫລື ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສ້າງສັງສິ່ງໃໝ່ໆດັ່ງທີ່ຄວນເລີຍ ຄວາມຖ່ອມໂຕຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ເປີດຮັບຄວາມທ້າທາຍໂດຍທີ່ບໍ່ມີຄວາມຢ້ານການຜິດພາດມາເປັນອຸປະສັກ ແລະ ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ຄວາມຜິດພາດເຫລົ່ານັ້ນເກີດຂຶ້ນຢ່າງຫລີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້ ໃຫ້ຮຽນຮູ້ຈາກມັນ ແລະ ເອົາໄປປັບປຸງແກ້ໄຂເພື່ອໃຫ້ສິ່ງທີ່ເຮັດອອກມາດີຂຶ້ນໃນເທື່ອຕໍ່ໄປ.
  4. ຄົ້ນພົບຄວາມງົດງາມຂອງສິ່ງຕ່າງໆອ້ອມໂຕ : ລອງຄົ້ນຫາຄວາມງາມ ແລະ ຄວາມອັດສະຈັນໃຈຂອງໂລກໜ່ວຍນີ້ ແລະ ສະແດງຄວາມຊຶ້ງໃຈອອກມາ ເວົ້າງ່າຍໆຄື ການຮູ້ຈັກຖ່ອມໂຕແມ່ນການຄຳນຶງວ່າທ່ານບໍ່ແມ່ນສູນກາງຂອງຈັກກະວານ ເຊິ່ງເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ແຫງນໜ້າຂຶ້ນຟ້າ ສາຍຕາຈັບຈ້ອງເບິ່ງດວງດາວ ຄົນເຮົາຍ່ອມບໍ່ສາມາດຍຶດຕິດຢູ່ກັບຄວາມຄິດທີ່ວ່າໂຕເອງສຳຄັນທີ່ສຸດໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ.
- Wave100S AD to Website 2020 0 - 6 ແນວທາງໃນການສ້າງທ່ານໃຫ້ເປັນຄົນຮູ້ຈັກຖ່ອມໂຕ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 6 ແນວທາງໃນການສ້າງທ່ານໃຫ້ເປັນຄົນຮູ້ຈັກຖ່ອມໂຕ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 6 ແນວທາງໃນການສ້າງທ່ານໃຫ້ເປັນຄົນຮູ້ຈັກຖ່ອມໂຕ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!