ຄວນເອົາໃຈໃສ່ອາການຕິດເຊື້ອໃນລຳໄສ້

ຄວນເອົາໃຈໃສ່ອາການຕິດເຊື້ອໃນລຳໄສ້ - advert banner 728 90 728x90 - ຄວນເອົາໃຈໃສ່ອາການຕິດເຊື້ອໃນລຳໄສ້

   ການຕິດເຊື້ອໃນລຳໄສ້ກະທັນຫັນຈາກອາການຖອກທ້ອງຊຳ້ເຮື້ອ ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ງ່າຍໃນປະຈຸບັນ ຈຶ່ງຢາກເຕືອນໃຫ້ບໍລິໂພກອາຫານໃຫ້ຖືກສຸຂະລັກສະນະ, ປຸງແຕ່ງໃຫ້ສຸກດີ, ກິນຮ້ອນ, ໃຊ້ບ່ວງກາງ, ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດຢູ່ສະເໝີ ແລະ ໃສ່ໃຈສຸຂະພາບ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ.

ຄວນເອົາໃຈໃສ່ອາການຕິດເຊື້ອໃນລຳໄສ້ - new3 - ຄວນເອົາໃຈໃສ່ອາການຕິດເຊື້ອໃນລຳໄສ້

     ພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເດີນອາຫານ ໝາຍເຖິງ ການຕິດເຊື້ອຂອງອະໄວຍະວະໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານ ເຊິ່ງສ່ວນຫລາຍເປັນຈາກແບັກທີເຣຍ ຮອງລົງມາແມ່ນເຊື້ອໄວຣັສ ແລະ ແມ່ທ້ອງ ໂດຍມີອາການຕົ້ນຕໍຄື ການເຈັບທ້ອງທີ່ອາດເກີດໄດ້ກະທັນຫັນຢູ່ບໍລິເວນທ້ອງ, ບໍ່ມີອາການສະເພາະຈຸດ ຮ່ວມກັບອາການຖອກທ້ອງ, ຖ່າຍແຫລວ, ມີໄຂ້ ໂດຍລັກສະນະອາການມັກເກີດຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນທັນທີ ເອີ້ນວ່າ ການຕິດເຊື້ອກະທັນຫັນ.

     ພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເດີນອາຫານເປັນພະຍາດທີ່ພົບໄດ້ງ່າຍທຸກມື້ ເກືອບທຸກຄົນເຄີຍຜ່ານການຕິດເຊື້ອລະບົບທາງເດີນອາຫານມາແລ້ວ ເຊັ່ນ : ອາຫານເປັນພິດ, ຕິດຕໍ່ໄດ້ງ່າຍ, ລະບາດໄດ້ງ່າຍໃນເຂດຊຸມຊົນຕ່າງໆ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີປັດໄຈສ່ຽງຈາກການຮັບເຊື້ອ ເຊັ່ນ : ເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ເຖົ້າ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳໂຕ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຮຸນແຮງ ເປັນສາເຫດຂອງການເສຍຊີວິດໄດ້.

ຄວນເອົາໃຈໃສ່ອາການຕິດເຊື້ອໃນລຳໄສ້ - lattana 1 - ຄວນເອົາໃຈໃສ່ອາການຕິດເຊື້ອໃນລຳໄສ້

     ການຮັບເຊື້ອມັກເກີດຈາກການບໍລິໂພກອາຫານ ແລະ ນຳ້ດື່ມທີ່ບໍ່ສະອາດ ໂດຍເຊື້ອພະຍາດທີ່ຢູ່ໃນໂຕຄົນປ່ວຍປົນເປື້ອນຢູ່ໃນນຳ້, ອາຫານ ແລະ ມື ເຂົ້າສູ່ປາກ ໂດຍເຊື້ອອາດຕິດຢູ່ນຳເຄື່ອງມືເຄື່ອງໃຊ້ໃນການອຸປະໂພກ – ບໍລິໂພກ ເຊັ່ນ : ບ່ວງ, ຈອກນຳ້, ຖ້ວຍ, ຈານ ເປັນຕົ້ນ.

     ດັ່ງນັ້ນ ການປ້ອງກັນໂດຍການຮັກສາສຸຂະອະນາໄມພື້ນຖານ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ ແລະ ການມີອາການຂອງພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເດີນອາຫານ ຕ້ອງເບິ່ງແຍງປະຄັບປະຄອງ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດອາການຂາດນຳ້, ການຂາດຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງເກືອແຮ່ ໂດຍການດື່ມນຳ້ສະອາດ, ການໃຊ້ຢາຝຸ່ນເກືອແຮ່ ແລະ ການປິ່ນປົວຕາມສາເຫດ ເຊັ່ນ : ການຕິດເຊື້ອບາງຊະນິດທີ່ອາດຈະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຢາຂ້າເຊື້ອ ລວມເຖິງການເບິ່ງແຍງດູແລໂຕເອງ ປ້ອງກັນການຮັບເຊື້ອຊຳ້ໆ ແລະ ປ້ອງກັນການລະບາດສູ່ຊຸມຊົນ.

error: Content is protected !!