​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ​ຮ່ວມກັບ​ອົງການ ຢູນິ​ເຊັບ ຊ່ວຍ​ປັບປຸງ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ເດັກ​ທີ່​ດ້ອຍ​ໂອກາດ​ຢູ່​ບັນດາ ​ແຂວງ​ພາກ​ໃຕ້​ລາວ

​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ​ຮ່ວມກັບ​ອົງການ ຢູນິ​ເຊັບ ຊ່ວຍ​ປັບປຸງ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ເດັກ​ທີ່​ດ້ອຍ​ໂອກາດ​ຢູ່​ບັນດາ ​ແຂວງ​ພາກ​ໃຕ້​ລາວ - 69 - ​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ​ຮ່ວມກັບ​ອົງການ ຢູນິ​ເຊັບ ຊ່ວຍ​ປັບປຸງ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ເດັກ​ທີ່​ດ້ອຍ​ໂອກາດ​ຢູ່​ບັນດາ ​ແຂວງ​ພາກ​ໃຕ້​ລາວ
​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ​ຮ່ວມກັບ​ອົງການ ຢູນິ​ເຊັບ ຊ່ວຍ​ປັບປຸງ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ເດັກ​ທີ່​ດ້ອຍ​ໂອກາດ​ຢູ່​ບັນດາ ​ແຂວງ​ພາກ​ໃຕ້​ລາວ - Untitled design - ​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ​ຮ່ວມກັບ​ອົງການ ຢູນິ​ເຊັບ ຊ່ວຍ​ປັບປຸງ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ເດັກ​ທີ່​ດ້ອຍ​ໂອກາດ​ຢູ່​ບັນດາ ​ແຂວງ​ພາກ​ໃຕ້​ລາວ

ໃນວັນທີ 24 ເມສານີ້ ຢູ່ຫ້ອງ  ວ່າການປົກຄອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສູນ ກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບປະຈຳ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາ   ລື ກ່ຽວກັບການປັບປຸງສະ ພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງ ເດັກທີ່ດ້ອຍ ໂອກາດເພື່ອ  ຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເດັກ ໃນເຂດ ຫ່າງໄກສອກຫລີກ ກຳລັງ ປະເຊີນຢູ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເດັກຊົນເຜົ່າ ແລະ ປຶກສາຫາ ລືຄວາມຄືບໜ້າຂອງການ ປະຕິບັດສົນ ທິສັນຍາວ່າ ດ້ວຍສິດທິເດັກ, ບັນດາສິ່ງ ທ້າທາຍ ໃນໄລຍະທົດສະ ວັດທີ 1 ແລະ ທົດສະວັດທີ      2 ຂອງຊີວິດເດັກ ຈາກນີ້ ກໍໄດ້ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າວຽກ ງານການຕ້ານການຄ້າມະ ນຸດ ແລະ ວຽກງານສັກຢາ ກັນພະຍາດ ໃນນີ້ຈະໄດ້ມີ ການປຶກສາຫາລືບົດບາດ   ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ     ໃນການຊ່ວຍເຫລືອແກ້ໄຂ ວຽກງານຕ່າງໆ.

ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມ ວິຫານ ປະທານສູນກາງ ແນວລາວສ້າງຊາດມີຄຳ ເຫັນວ່າ: ໃນປີຜ່ານມາລັດ ຖະບານໄດ້ມີຜົນສຳເລັດ ຫລາຍຢ່າງໃນການແກ້ໄຂ ສະພາບຊີວິດການເປັນ ຢູ່ ຂອງເດັກ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດ ກໍຕາມກໍຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍ ຫລາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາ ໃຈໃສ່ສຳຄັນແມ່ນຈະຕ້ອງ ປັບປຸງວຽກງານການສົ່ງ   ເສີມ ສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ, ເຊິ່ງລວມມີວຽກງານ ການສັກຢາກັນພະຍາດ, ໂພຊະນາການ,  ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ຂົງເຂດ ການສຶກສາ, ການປົກປ້ອງ ເດັກ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະ ນຸດກໍຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມ.

ເຊິ່ງແນວລາວສ້າງຊາດແມ່ນສ່ວນຮ່ວມໃນການ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເດັກກຳລັງ ປະເຊີນຢູ່ ໂດຍແນວລາວ ສ້າງຊາດຈະໄດ້ລົງເຄື່ອນ ໄຫວປຸກລະດົມຊຸມຊົນຊາວ ຊົນນະບົດເຂດຫ່າງໄກສອກ ຫລີກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ດູແລ  ເບິ່ງແຍງລູກຫລານ ໂດຍ ການປ່ຽນປ່ຽນ ທັດສະນະຄະຕິ, ພຶດຕິກຳ ແລະ ຄວາມຊິນ ເຄີຍຕ່າງໆ ທີ່ມີຜົນກະທົບ ຕໍ່ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ  ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ ແມ່ ແລະ ເດັກທັງນີ້ກໍເພື່ອ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ້ບັນດາພະນັກງານແນວລາວສ້າງ ຊາດ ແຂວງ-ເມືອງກ່ຽວກັບ ບັນຫາທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງແມ່ ແລະ  ເດັກ ແລະ ເປັນການເສີມຂະຫາຍຄວາມສາມາດ ໃນການລົງປຸກລະດົມຊຸມຊົນຢູ່ບ້ານ ຫ່າງໄກສອກຫລີກ.

ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານອົກ ຕາວຽນປີໂວນຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ ຢູນິເຊັບ ປະຈຳລາວ ໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ: ເພື່ອແກ້ ໄຂ ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຮັບປະກັນການຢູ່ລອດ ແລະ ການ ເຕີບໂຕຂອງເດັກ, ພວກເຮົາ ຕ້ອງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວັດຖຸ, ອຸປະກອນຮັບ ໃຊ້ວຽກງານຕ່າງໆ ພ້ອມ ດຽວກັນນີ້ກໍຕ້ອງປຸກລະດົມ ປະຊາຊົນ ໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳ ຄັນ ແລະ  ມີຄວາມຕ້ອງການ ຢາກມາຮັບບໍລິການດ້ານ ສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ ແລະ ດ້ານອື່ນໆ… ຕ້ອງມີ ການໂຄສະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ ແລະ ຄວາມຊິນເຄີຍຂອງ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງເດັກ, ຊຸມຊົນລວມທັງເດັກເອງ, ໜຶ່ງ ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ສຳຄັນທີ່ແນວ ລາວສ້າງຊາດຈະຊ່ວຍໂຄສະນາແມ່ນຄວາມສຳຄັນ ຂອງວຽກງານສັກຢາກັນ ພະຍາດ ແລະ ສາມາດປ້ອງ ກັນພະຍາດໄດ້ລວມທັງພະ ຍາດໝາກແດງພວກເຮົາ ຈະຕ້ອງຊ່ວຍກັນໃຫ້ຄວາມ ຮູ້ກ່ຽວກັບ ວັກຊິນໃຫ້ປະຊາ ຊົນທົ່ວທຸກ ບ້ານໃນ ສປປ ລາວໂດຍສະເພາະແມ່ນໄລ ຍະການສະເຫລີມສະຫລອງ ສັບປະດາຂອງການສັກຢາ ກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີ ຜົນສຳເລັດສູງ./.

​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ​ຮ່ວມກັບ​ອົງການ ຢູນິ​ເຊັບ ຊ່ວຍ​ປັບປຸງ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ເດັກ​ທີ່​ດ້ອຍ​ໂອກາດ​ຢູ່​ບັນດາ ​ແຂວງ​ພາກ​ໃຕ້​ລາວ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ​ຮ່ວມກັບ​ອົງການ ຢູນິ​ເຊັບ ຊ່ວຍ​ປັບປຸງ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ເດັກ​ທີ່​ດ້ອຍ​ໂອກາດ​ຢູ່​ບັນດາ ​ແຂວງ​ພາກ​ໃຕ້​ລາວ

​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ​ຮ່ວມກັບ​ອົງການ ຢູນິ​ເຊັບ ຊ່ວຍ​ປັບປຸງ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ເດັກ​ທີ່​ດ້ອຍ​ໂອກາດ​ຢູ່​ບັນດາ ​ແຂວງ​ພາກ​ໃຕ້​ລາວ - 69 - ​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ​ຮ່ວມກັບ​ອົງການ ຢູນິ​ເຊັບ ຊ່ວຍ​ປັບປຸງ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ເດັກ​ທີ່​ດ້ອຍ​ໂອກາດ​ຢູ່​ບັນດາ ​ແຂວງ​ພາກ​ໃຕ້​ລາວ
​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ​ຮ່ວມກັບ​ອົງການ ຢູນິ​ເຊັບ ຊ່ວຍ​ປັບປຸງ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ເດັກ​ທີ່​ດ້ອຍ​ໂອກາດ​ຢູ່​ບັນດາ ​ແຂວງ​ພາກ​ໃຕ້​ລາວ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ​ຮ່ວມກັບ​ອົງການ ຢູນິ​ເຊັບ ຊ່ວຍ​ປັບປຸງ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ເດັກ​ທີ່​ດ້ອຍ​ໂອກາດ​ຢູ່​ບັນດາ ​ແຂວງ​ພາກ​ໃຕ້​ລາວ
​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ​ຮ່ວມກັບ​ອົງການ ຢູນິ​ເຊັບ ຊ່ວຍ​ປັບປຸງ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ເດັກ​ທີ່​ດ້ອຍ​ໂອກາດ​ຢູ່​ບັນດາ ​ແຂວງ​ພາກ​ໃຕ້​ລາວ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ​ຮ່ວມກັບ​ອົງການ ຢູນິ​ເຊັບ ຊ່ວຍ​ປັບປຸງ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ເດັກ​ທີ່​ດ້ອຍ​ໂອກາດ​ຢູ່​ບັນດາ ​ແຂວງ​ພາກ​ໃຕ້​ລາວ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!