ແຕ່ລະ​ປີ​ມີ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ໜັກ​ຕ້ອງ​ຈົບ​ຊີວິດ​ລົງ​ເປັນ​ລ້ານ

- 675 1 - ແຕ່ລະ​ປີ​ມີ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ໜັກ​ຕ້ອງ​ຈົບ​ຊີວິດ​ລົງ​ເປັນ​ລ້ານ
- Untitled design - ແຕ່ລະ​ປີ​ມີ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ໜັກ​ຕ້ອງ​ຈົບ​ຊີວິດ​ລົງ​ເປັນ​ລ້ານ

​(ລະນຶກ​ວັນ​ກຳມະກອນ​ສາກົນ​ຄົບຮອບ 133 ປີ)

ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ ນີ້, ເປັນວັນກຳມະກອນສາກົນ ຄົບຮອບ 133 ປີ (1 ພຶດສະພາ1886-1 ພຶດສະພາ 2019) ທີ່ໄດ້ໝູນວຽນມາ ອີກວາລະໜຶ່ງ, ມັນເປັນວັນ ປະຫວັດສາດວັນທີ່ມີຄວາມ ໝາຍສຳຄັນ, ຍິ່ງຕໍ່ກັບຊາວ ຜູ້ອອກແຮງງານ, ໂດຍຜ່ານ ຂະບວນວິວັດແຫ່ງການຕໍ່ ສູ້ຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ ສາກົນຕ້ານກັບການກົດຂີ່ຂູດ ຮີດຂອງຊົນຊັ້ນນາຍທຶນຢ່າງ ໜັກໜ່ວງ, ກຳມະກອນຖືກ ບັງຄັບເຮັດວຽກໃນມື້ໜຶ່ງແຕ່ 12-15 ຊົ່ວໂມງໃນເງື່ອນໄຂ ການອອກແຮງງານສຸດທີ່ລຳ ບາກຍາກເຂັນ ແລະ ມີຄວາມ ສ່ຽງສູງຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຂະບວນ ການຕໍ່ສູ້ເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ມີການ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວແຜ່ ລາມອອກໄປໃນຫລາຍປະ ເທດເປັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່ປະເທດ ອັງກິດ. ອາເມລິກາ… ແລະ ມາ ໃນວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 1886 ເປັນເທື່ອທຳອິດ ຢູ່ ປະເທດອາເມລິກາຊົນຊັ້ນ ກຳມະກອນ ແລະ ຊາວຜູ້ອອກ ແຮງງານ, ໄດ້ມີການລຸກຂຶ້ນ ຕໍ່ສູ້ສົມທົບກັບຄໍາຮຽກຮ້ອງ ຢ່າງແຂງແຮງ, ບໍ່ໃຫ້ກຳມະ ກອນເຮັດວຽກເກີນ 8 ຊົ່ວ ໂມງຕໍ່ມື້, ໂດຍໄດ້ຕໍ່ສູ້ຮຽກ ຮ້ອງເອົາສິດສາມຢ່າງຄື : ” 8 ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ, 8 ຊົ່ວໂມງ ພັກຜ່ອນ ແລະ 8 ຊົ່ວໂມງຮ່ຳຮຽນ ” ພ້ອມກັນ ນີ້ຍັງບັງຄັບໃຫ້ນາຍທຶນຮັບຮອງເອົາສິດທິເຮັດວຽກ ຂອງກໍາມະກອນ ໃນມື້ໜຶ່ງ  8 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ໄດ້ຖືກຮັບ ຮອງປະຕິບັດເທົ່າທຸກວັນນີ້ ແລະ ຜ່ານຂະບວນວິວັດດັ່ງ ກ່າວເຮັດໃຫ້ກຳມະກອນຊາວ ຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ມີສິດ ໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ອອກ ແຮງງານຕາມກຳນົດທີ່ວ່າ ຈ້າງ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍມີສິດໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆ ອີກດ້ວຍ.

ແນວໃດກໍດີຕະຫລອດທົດສະວັດຜ່ານມາ, ອົງການ ແຮງງານສາກົນ ໂດຍການຢັ້ງຢືນຈາກຫລາຍໜ່ວຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດທີ່ ເກີດຈາກການເຮັດວຽກໜັກໜ່ວງໄດ້ທຳລາຍຊີວິດຜູ້ອອກແຮງງານນັບລ້ານ      ຄົນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ໃນປີ 2018 ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກ ອຸປະຕິເຫດແຮງງານ 2,4 ລ້ານຄົນ, ສາເຫດສ່ວນໜຶ່ງ ກໍມາຈາກການຂາດການ ກວດກາສຸຂະພາບແຮງງານຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ. ເຊິ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວທຳລາຍຄວາມ ມັ່ງຄັ່ງຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອັນຕາການ ຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ທາງເສດຖະກິດໂລກ, ຂອງຫລາຍປະເທດບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ຄາດໄວ້ ເຖິງ 4%. ແຕ່ພວກເຮົາຮູ້ ບໍ່ວ່າ ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ ນັ້ນແມ່ນ ປະມານ 60%     ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້, ສາມາດຫລຸດຜ່ອນ ຫລື ສາມາດເຮັດໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນໜ້ອຍລົງໄດ້ໂດຍການສ້າງ ແລະ ບັງຄັບ ໃຊ້ນະໂຍບາຍ, ມາດຕະຖານ ຫລື ກົດໝາຍທີ່ເໝາະສົມຂອງລັດຖະບານ.

ໃນຜ່ານມາ, ບົດຮຽນ ຂອງຫລາຍປະເທດ ໂດຍສະ ເພາະໃນບັນດາປະເທດອາ ຊຽນ, ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານເປັນບັນຫາສຳຄັນ ເຊິ່ງລັດຖະບານ ຕ້ອງໄດ້ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ມີເຄືອຂ່າຍ ການ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພທາງດ້ານແຮງງານຮ່ວມກັນ, ແຕ່ກໍຍັງມີປາກົດ ການຜູ້ອອກແຮງງານຕາຍ ຍ້ອນອາຊີບ ກໍຄື: ພະຍາດແຮງງານຂອງຕົນເອງ ສູງຂຶ້ນ.

ສຳລັບ ສປປ ລາວ ພາຍ ໃຕ້ແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ ຂອງພັກ, ຍຸດທະສາດການ ພັດທະນາປະເທດໄປສູ່ການ ຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝນັ້ນ, ໄດ້ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ມີການລົງທຶນຈາກຫລາຍ ພາກສ່ວນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການລົງທຶນ ເຮັດໃຫ້ປະເທດພວກເຮົາໄດ້ຮັບການພັດທະນາ  ແລະ ມີ ລາຍໄດ້ສູງຂຶ້ນ, ພົນລະເມືອງ ລາວ ມີວຽກເຮັດງານທຳໃນ ຂະແຫນງເສດຖະກິດ ແລະ ສາຂາອາຊີບຕ່າງໆ ເປັນຈຳ ນວນຫລາຍ, ເພາະສະນັ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຍຸດຕິທຳໃນການເຮັດວຽກລະ ຫວ່າງຜູ້ອອກແຮງງານ  ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານລັດຖະບານ  ໄດ້ສ້າງກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍ ແຮງງານສຳລັບພາກວິສາ ຫະກິດຂຶ້ນນັບແຕ່ປີ 1994 ເປັນຕົ້ນມາ, ໃນນັ້ນກໍກວມ ເອົາວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ເຂົ້າຢູ່ນຳ, ກົດໝາຍແຮງ ງານໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງ ຜູ້ໃຊ້ ແຮງງານ ແລະ ຄວາມຮັບ ຮູ້ເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ອອກແຮງງານເຫັນວ່າຍັງມີລັກສະນະເບົາບາງ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດມີ ຄວາມສູນເສຍຄື:ໃນປີ   2016 ມີຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຈາກ ອຸປະຕິເຫດແຮງງານເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດ 105 ຄົນ, ພິ ການ ແລະ ເສຍອົງຄະ 30 ຄົນ(ຕາມຂໍ້ມູນກອງທຶນ ປະກັນສັງຄົມ, ການກວດກາແຮງງານໃນ 3.000 ຫົວ ໜ່ວຍແຮງງານ).

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ແຕ່ລະ​ປີ​ມີ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ໜັກ​ຕ້ອງ​ຈົບ​ຊີວິດ​ລົງ​ເປັນ​ລ້ານ

ສະນັ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນ ສະພາບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ລັດ ຖະບານໄດ້ປະກາດໃຊ້ດຳ ລັດວ່າດ້ວຍວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາຍແຮງງານ ໃນຕົ້ນປີ 2019, ເພື່ອເຮັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່  ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ, ທັງສ້າງສູນກວດສຸ ຂະພາບແຮງງານຂຶ້ນເພື່ອ ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບການກວດ ແລະ ຮັກສາສຸຂະ ພາບຂອງຕົນດີຂຶ້ນສາມາດ ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ມາດຕະຖານ ຂອງພາກພຶ້ນ ແລະ ສາກົນໄດ້ເທື່ອລະກ້າວ.

- 675 1 - ແຕ່ລະ​ປີ​ມີ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ໜັກ​ຕ້ອງ​ຈົບ​ຊີວິດ​ລົງ​ເປັນ​ລ້ານ
(ພາບປະກອບ)
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ແຕ່ລະ​ປີ​ມີ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ໜັກ​ຕ້ອງ​ຈົບ​ຊີວິດ​ລົງ​ເປັນ​ລ້ານ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ແຕ່ລະ​ປີ​ມີ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ໜັກ​ຕ້ອງ​ຈົບ​ຊີວິດ​ລົງ​ເປັນ​ລ້ານ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!