ຍຸກ Digital Marketing ແມ່ນທ່າອ່ຽງລວມຂອງຍຸກສະໄໝ

- Chapter0 - ຍຸກ Digital  Marketing ແມ່ນທ່າອ່ຽງລວມຂອງຍຸກສະໄໝ
- Untitled design - ຍຸກ Digital  Marketing ແມ່ນທ່າອ່ຽງລວມຂອງຍຸກສະໄໝ

ການລະເບີດຂອງເສດຖະກິດຕະຫຼາດ,ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາທຸລະກິດຕ່າງໆມີໂອກາດໄດ້ໂຄສະນາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງຕົນໄດ້ໄວກວ່າ, ສິນຄ້າກໍມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ອຸດົມສົມບູນຍິ່ງຂຶ້ນ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຕະຫຼາດຜູ້ຊົມໃຊ້ກໍນັບມື້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເພີ່ມແຫຼ່ງກຳໄລສູງຂຶ້ນ. ໃນນັ້ນ, Digital Marketing ແມ່ນຂໍ້ມູນຂ່າວສານໂຄສະນາທີ່ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດຂອງ ການຂະຫຍາຍຕົວຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄລຍະໃໝ່ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ອຸດສາຫະກຳ 4.0. ຍ້ອນແນວນັ້ນ Digital Marketing ຈຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຮູ້ໃໝ່ທີ່ສຳຄັນຂອງນັກສຶກສາໃນການຮັບຮູ້ ແລະ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນທຸລະກິດໃນປັດຈຸບັນ.

  1. Digital Marketing ແມ່ນຫຍັງ?  ແມ່ນການໂຄສະນາສິນຄ້າ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໂດຍຜ່ານສື່ສານອີເລັກໂຕຣນິກ. Digital Marketing ຕ່າງກັບ Marketing ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຢູ່ບ່ອນວ່າ, ມັນກະທົບໃສ່ລູກຄ້າໂດຍຜ່ານ ດິຈິຕອນ: ອິນເຕີເນັດ, ໂທລະສັບ, ໂທລະພາບ…ທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢູ່ໃນທຸກເວລາແລະທຸກສະຖານທີ່. ທາດແທ້ຂອງມັນກໍຍັງແມ່ນ ການຕະຫຼາດ,ຕ່າງແຕ່ວ່າ ການ

ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ການໂຄສະນາແຕກຕ່າງກັນເທົ່ານັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຕ້ອງໄດເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຄວາມຊຳນິຊຳນານດ້ານ Marketing ເຊັ່ນ: ການຄົ້ນຄ້ວາການຕະຫຼາດ, ການສ້າງແຜນການ, ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ອື່ນໆ.

ໃນຍຸກສະໄໝ ອິນເຕີເນັດ ແລະ ດີຈິຕອນ ທີ່ກຳລັງຄວບຄຸມໂລກຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນ, Digital Marketing ໄດ້ກາຍເປັນໝາກຫົວໃຈຂອງ Marketing ທັນສະໄໝ. Digital Marketing ນັບມື້ນັບເປີດກວ້າງ ແລະ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນຍຸດທະສາດໂຄສະນາສິນຄ້າ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງເອກະຊົນ ແລະ ທຸລະກິດຕ່າງໆດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ:

-ລັກສະນະປະສົມປະສານ: ຕ້ອງສ້າງການປະສານສົມທົບສອງສົ້ນລະຫ່ວາງຜູ້ຂາຍ ກັບ ຜູ້ຊົມໃຊ້ໃຫ້ໄດ້ ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຂາຍສາມາດກຳໄດ້ສະພາບ ແລະ ແກ້ໄຂການສະທ້ອນຂອງລູກຄ້າເປົ້າໝາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໄວ, ປະຢັດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງການທຸລະກິດລົງ. ການນຳໃຊ້ ອິນເຕີເນັດ ແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ຢູ່ທຸກສະຖານທີ່ ທຸກເວລາຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.

-ການຈັດປະເພດລູກຄ້າ: ຢາກຈັດປະເພດລູກຄ້າໄດ້ຕ້ອງອີງໃສ່ລັກສະນະຂອງແຕ່ລະກຸ່ມລູກຄ້າ ເພື່ອຈະເລືອກເຟັ້ນເຄື່ອງມືໃຫ້ເໝາະສົມ. ຜູ້ຂາຍອາດນຳໃຊ້ ເຄື່ອງມືທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕໍ່ກັບລູກຄ້າແຕ່ລະປະເພດເຊັ່ນ: ເວບໄຊ, ອີເມວການຕະຫຼາດ, ໂຊເຊວມີເດຍການຕະຫຼາດ, ໂມບາຍ ການຕະຫຼາດ,SMS…

2.ບັນດາຮູບການນຳໃຊ້ Digital Marketing, ໂດຍລວມແລ້ວ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານອຸປະກອນ banner ໃນ website, ການສົ່ງ email marketing, SMS marketing…ແມ່ນເພື່ອດືງລູກຄ້າເຂົ້າມາຫາທຸລະກິດຂອງເຮົາ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງຕົນ. ຢາກເຮັດໄດ້ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຕ້ອງນຳໃຊ້ຫຼາຍຮູບການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຮູບການຂອງ Digital Marketing ແມ່ນມີຫຼາຍ ແຕ່ໃນຕົວຈິງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນນຳໃຊ້ບັນດາຮູບການລຸ່ມນີ້ເປັນຕົ້ນຕໍ:ກຸ່ມລູກຄ້າທີ່ຮັບຮູ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຈະນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມຄື:

-Displayads(ໂຄສະນາດ້ວຍການປະຈັກຕາ)
-PR ອອນລາຍ
– Blog & Forum

ກຸ່ມລູກຄ້າທີ່ຖືກໃຈຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຈະໃຊ້ສື່ສັງຄົ:

-Web-based marketing
-Social Media marketing
-PR  ອອນລາຍ
-Blog & Forum
– SEO (ເພີ່ມປະສິດທິພາບເຄື່ອງມືການຊອກຫາ)

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ຍຸກ Digital  Marketing ແມ່ນທ່າອ່ຽງລວມຂອງຍຸກສະໄໝ

ກຸ່ມລູກຄ້າຂາຍ ແລະ ດູແລລູກຄ້າຈະໃຊ້ສື່ສັງຄົມເຊັ່ນ:

– PPC:  Google Adwords, Facebooks Ads
– Social Media Marketing
-Email Marketing
-Mobile Marketing: Message(SMS&MMS)
– SE ເຄື່ອງມື Marketing ແຕ່ລະຢ່າງລ້ວນແຕ່ມີຈຸດອ່ອນ ບໍ່ມີເຄື່ອງມືໃດຈະດີເລີດ. ສົງຄາມ Digital Marketing ຢາກມີຜົນສຳເລັດຕ້ອງມີ 4 ປັດໄຈພື້ນຖານເຊັ່ນ: ມີຂໍ້ມູນດ້ານລູກຄ້າ, ສ້າງຄວາມສຳພັນທີ່ດີ, ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື Digital ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ…

Digital Marketing ແມ່ນທ່າອ່ຽງລວມຂອງສັງຄົມທັນສະໄໝ. ຖ້າພວກເຮົາຫາກເບີ່ງທ່າອ່ຽງລວມຂອງໂລກໃສ່ກັບລາວເຮົາ ຈະເຫັນວ່າຢູ່ລາວເຮົາຍັງບໍ່ທັນຂະຫຍາຍຕົວພຽງເທົ່າໃດ ຊື່ງຍັງມີອານາຄົດກວ້າງໄກຢູ່. ດັ່ງນັ້ນ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການຄ້າຈຶ່ງແມ່ນທ່າອ່ຽງລວມຂອງລາວເຮົາເຊັ່ນດຽວກັນ.

ລູກເມືອງພວນ, ຈາກ vnexpress, 22/4

Bottom of Form

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຍຸກ Digital  Marketing ແມ່ນທ່າອ່ຽງລວມຂອງຍຸກສະໄໝ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຍຸກ Digital  Marketing ແມ່ນທ່າອ່ຽງລວມຂອງຍຸກສະໄໝ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!