ມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜົນ ຮ້າຍ ຕາມມາ

- 030905 2019 - ມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜົນ ຮ້າຍ ຕາມມາ
- Untitled design - ມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜົນ ຮ້າຍ ຕາມມາ

ສະພາບມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມໃນທຸກມື້ນີ້ ມັນໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາຂອງໂລກ ໄປແລ້ວ, ບໍ່ແມ່ນສະເພາະຂອງລັດໃດລັດໜຶ່ງ. ຄຳວ່າ: “ ມົນລະພິດ ” ນັ້ນມັນແມ່ນຫຍັງ?

- 020905 2019 - ມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜົນ ຮ້າຍ ຕາມມາ

ຢາກເຂົ້າໃຈວ່າ “ມົນລະພິດສະພາບແວດລ້ອມແມ່ນຫຍັງ?”, ກ່ອນອື່ນໝົດເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ “ສະພາບແວດລ້ອມ” ແມ່ນຫຍັງສາກ່ອນ. ສະພາບແວດລ້ອມໝາຍເຖິງປັດໃຈທາງທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງຂອງທີ່ຜະລິດຂຶ້ນຈາກຄົນເຮົາ.  ສອງປັດໃຈດັ່ງກ່າວ ມີການພົວພັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນນຳກັນ ແລະ ຢູ່ອ້ອມຕົວຂອງຄົນເຮົາ, ມັນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ, ການຄົງຕົວ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຄົນເຮົາ ກໍຄືທຳມະຊາດ.

ມົນລະພິດສະພາບແວດລ້ອມແມ່ນຫຍັງ? ແມ່ນປະກົດການ ສະພາບແວດລ້ອມຖືກປ່ຽນແປງ. ບັນດາປັດໄຈທາງດ້ານວັດຖຸ, ເຄມີ, ຊີວະ ຂອງສະພາບແວດລ້ອມຖືກປ່ຽນແປງ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ “ ສະພາບແວດລ້ອມຖືກເປິະເປື້ອນ ”. ການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ ກໍຄືສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນໆ.

ຮູບຮ່າງການຄົງ​ຕົວຂອງມົນລະພິດສະພາບແວດລ້ອມ: ມີ 3 ຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:

1.ມົນລະພິດທາງນໍ້າ: ແມ່ນການປ່ຽນແປງທາງລົບ, ຊຶ່ງຢູ່ໃນນໍ້າຈະປະກົດມີທາດແປກຜິດປົກກະຕິ ຄົງຕົວຢູ່ໃນພາວະແຫຼວ ຫຼື ໃນພາວະ ແຂງ. ການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າເກີດມີທາດເບື່ອ ຕໍ່ຄົນ ແລະ ສັດ.

2.ມົນລະພິດທາງພື້ນດິນ: ແມ່ນການປ່ຽນແປງ ກາຍຂີດຂັ້ນຂອງປັດໃຈນິເວດໃນພື້ນດິນ

3.ມົນລະພິດທາງອາກາດ: ແມ່ນການເກີດມີທາດແປກຜິດປົກະຕິ ຫຼື ແມ່ນການປ່ຽນແປງພາກສ່ວນຂອງອາກາດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ອາກາດມີກິ່ນບໍ່ດີ, ບໍ່ສະອາດ, ການແນມເຫັນລຸດລົງ.

ສາຍເຫດພາໃຫ້ເກີດມົນລະພິດສະພາບແວດລ້ອມ:

1.ເກີດມາຈາກໂຮງຈັກໂຮງງານ:

ໂຮງຈັກໂຮງງານຈະຖ່າຍເທທາດຕ່າງໆອອກມາສູ່ສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ກຳຈັດ ຫຼື ບຳບັດກ່ອນ. ນໍ້າຈາກໂຮງຈັກໂຮງງານທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການບຳບັດໄຫຼອອກມາ ຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມທາງນໍ້າ ເປັນມົນລະພິດຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນ, ບັນດາໂຮງຈັກໂຮງງານທີ່ໃຊ້ສານເຄມີເຊັ່ນ: CO2, CO NOx, SO2…ທາດເຫຼົ່ານີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ອາກາດເກີດເປັນພິດຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນຈະສ້າງປະກົດການເຮືອນແກ້ວເກີດຂຶ້ນ.

ສາຍເຫດພາໃຫ້ເກີດມົນລະພິດສະພາບແວດລ້ອມ

1.ເກີດມາຈາກ ທາດເປັນພິດ ແລະ ຢາປ້ອງກັນພືດ.

ຢາດັ່ງກ່າວແມ່ນຢາຂ້າສັດຕູພືດ, ປຸຍເຄມີທີ່ໃຊ້ບໍ່ໝົດ. ທາດດັ່ງກ່າວຈະຄ່ອຍໆຊຶມເຂົ້າໃນພື້ນດິນ ແລະ ຫ້ວຍນໍ້າລຳເຊ ບາງເທື່ອກໍຈະໄຫຼອອກໄປສູ່ມະຫາສະໝຸດ ເຮັດໃຫ້ເກີດປະກົດການນໍ້າທະເລມີສີແດງ.

2.ເກີດມາຈາກເສດວັດຖຸຂອງແຂງ

ໃນຂະບວນວິວັດ ແຫ່ງການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດນັ້ນ ພາໃຫ້ເກີດເສດວັດຖຸຂອງແຂງເຊັ່ນ: ​​ເສດເຫຼັກ, ​ເສດໄມ້, ​ເສດປະລາສະຕິກ, ​ເສດແກ້ວ ​ແລະ ອື່ນໆ. ວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທາງອາກາດ, ທາງນໍ້າ, ທາງພື້ນດິນ, ທາງນິເວດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ.

3.ເກີດມາຈາກຄວັນ

ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ, ນີ້ແມ່ນສາຍເຫດຕົ້ນຕໍນຳໄປສູ່ມົນລະພິດທາງອາກາດ ​ເຊິ່ງມັກຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃຫ່ຍໆ ບ່ອນທີ່ມີລົດລາງພາຫະນະອັດແອ.

4.ເກີດມາຈາກການຄຸ້ມຄອງບໍ່ດີ

ການເກີດມີມົນລະພິດສະພາບແວດລ້ອມ ເຫດຜົນໜຶ່ງອີກກໍແມ່ນຍ້ອນຄວາມບໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງອົງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີດ້ານສະພາບແວດລ້ອມບໍ່ທັນສູງ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜົນ ຮ້າຍ ຕາມມາ

ຜົນກະທົບຂອງມົນລະພິດສະພາບແວດລ້ອມ

ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ:

ຜົນກະທົບຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ:

ມີຜົນກະທົບຮ້ານແຮງຕໍ່ລະບົບຫາຍໃຈຂອງຄົນເຮົາ, ມົນລະພິດທີ່ອອກມາຈາກພາຫະນະທາງຄົມມະນາຄົມໄດ້ສ້າງຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ປອດຂອງຄົນເຮົາ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ, ຂີ້ມຸນ(ຂີ້ຝຸ່ນ)ກໍເປັນປັດໃຈໜຶ່ງພາໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທີ່ອັນຕະລາຍ ເພາະມັນຄົງຕົວຢູ່ໃນອາກາດໄດ້ດົນ ແລະ ສາມາດປິວອອກໄປໄກໄດ້. ຍ້ອນເມັດຂີ້ຝຸ່ນເປັນເມັດນ້ອຍໆ ເມື່ອມັນເຂົ້າໄປຢູ່ໃນປອດແລ້ວ ຈະພາໃຫ້ເກີດພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈ.

ມົນລະພິດທາງອາກາດ ຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາເກີດອາການ ມືດໜ້າລາຍຕາ, ເຈັບຫົວ, ການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ…ເປົ້າໝາຍທີ່ເກີດພະຍາດດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຜູ້ອາຍຸສູງ, ຜູ້ຍິງຖືພາ, ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດຕິດຕົວຢູ່ແລ້ວ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 15 ປີ.

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ສຽງດັງ ກໍມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນເຮົາເຊັ່ນດຽວກັນ, ສຽງດັງເກີນຂອບເຂດສາມາດເຮັດໃຫ້ຫູຂອງຄົນເຮົາເກີດພະຍາດ, ເຈັບເສັ້ນ, ແຄ່ງ-ຂາປັ້ນ ອາດເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດກໍເປັນໄດ້.

ຜົນກະທົບຈາກມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມ

• ມົນລະພິດທາງນໍ້າ ຕໍ່ກັບສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາຜ່ານ 2 ເສັ້ນທາງຄື:

 • ເສັ້ນທາງທີໜຶ່ງ: ແມ່ນການດື່ມນໍ້າທີ່ເປັນພິດ, ກິນພືດ ຫຼື ຊີ້ນສັດ ທີ່ລ້ຽງຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງມົນລະພິດ.
 • ເສັ້ນທາງທີສອງ: ແມ່ນການຮັບຜົນກະທົບຈາກມົນລະພິດສະພາບແວດລ້ອມໂດຍກົງ. ພະຍາດທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນຈາກມົນລະພິດທາງນໍ້າ ແມ່ນພະຍາດຍ່ຽວຢອດ, ອະຫິວາ, ປອດອັກເສບ, ອັກເສບສະໝອງ, ຂາດເລືອດ…

• ຜົນກະທົບຂອງມົນລະພິດທາງດິນ ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ.

ການໃຊ້ປຸຍເຄມີ ເຂົ້າໃນການຜະລິດໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ແມ່ນບັນຫາທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້. ແຕ່ການໃຊ້ສານເຄມີເຂົ້າໃນການຜະລິດນັ້ນ ຖ້າຫາກນຳໃຊ້ບໍ່ເປັນ ຫຼື ບໍ່ຖືກກັບປະລິມານຂອງມັນ ກໍຈະສົ່ງຜົນກະທົບກັບຄືນຕໍ່ຄົນເຮົາ. ສານເຄມີທີ່ໃຊ້ໃສ່ພືດຜັກນັ້ນຈະຄ່ອຍໆຊຶມເຂົ້າໄປໃນພື້ນດິນ. ເມື່ອຊຶມເຂົ້າໄປໃນພື້ນດິນ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຂາດຄວາມສົມດຸນທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາ ລະຫ່ວາງດິນກັບພືດ ແລະ ສານເຄມີເຫຼົ່ານັ້ນຈະຕົກຄ້າງຢູ່ໃນພືດ. ຖ້າຄົນເຮົາຮັບປະທານອາຫານເຂົ້າໄປກໍຈະພາໃຫ້ເສຍສຸຂະພາບ ແລະ ພາໃຫ້ເກີດພະຍາດເຊັ່ນ: ຕັບໃຫ່ຍ, ລະບົບປະສາດອ່ອນເພຍ, ຕົວຊີ້ວັດຄວາມສະຫຼາດລຸດລົງ…

ຕໍ່ກັບລະບົບນິເວດວິທະຍາ

ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແມ່ນປະຊາກອນທີ່ມີຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນ ແລະ ມີຜົນກະທົບຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ຖ້າສະພາບແວດລ້ອມຫາກເກີດມົນລະພິດ ກໍຈະພາໃຫ້ຄວາມສົມຂອງລະບົບນິເວດວິທະຍາມີການປ່ຽນແປງ. ຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແມ່ນອາກາດເກີດມົນລະພິດ. ອາກາດເກີດມົນລະພິດ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ ຝົນ ອາສິດ, ປ່າໄມ້ຈະຫ່ຽວແຫ້ງ ແລະ ຕາຍໄປໃນທີ່ສຸດ.

ມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມ ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບລ້ອມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເຊັ່ນ:

 • ສ້າງຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດ ຍ້ອນ ມີພະຍາດຫຼາຍຢ່າງເກີດຂຶ້ນ
 • ສ້າງຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດ ຍ້ອນ ມົນລະພິດມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜະລິດຕະພັນດ້ານກະສິກຳ ແລະ ສິນທາງທະເລ
 • ສ້າງຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ ການທ່ອງທ່ຽວ
 • ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດ ຍ້ອນ ຈະໄດ້ປັບປຸງຄືນສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ລົງທຶນຢ່າງມະຫາສານ.

ບາງວິທີການ ປັບປຸງມົນລະພິດສະພາບແວດລ້ອມ

• ກ່ອນອື່ນໝົດ ແມ່ນສະຕິເປັນເຈົ້າການຂອງປະຊາຊົນ: ຖ້າປະຊາຊົນຫາກມີສະຕິເປັນເຈົ້າການໃນການຖີິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ຢ່າງເປັນລະບຽບ, ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອໄວ້ບ່ອນທີ່ກຳນົດໃຫ້, ບໍ່ຖິ້ມຊະຊາຍ ການເກີດມົນລະພິດສະພາບແວດລ້ອມກໍຈະລຸດລົງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວນມີໂຄງການສຶກສາ ເພື່ອຍົກສູງສະຕິເປັນເຈົ້າການໃຫ້ແກ່ເດັກ.

• ລຸດຜ່ອນຖິ້ມເສດເຫຼືອ ລົງທໍ່ລະບາຍນໍ້າ.

 • ສ້າງລະບົບກົດໝາຍປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານມົນລະພິດສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ມີມາດຕະການລົງໂທດທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ຜູ້ທີ່ລ່ວງລະເມີດ.
 • ສ້າງລະບົບການຄຸ້ມຄອງສະພາບແວດລ້ອມຕາມມາດຕະຖານສາກົນ
 • ດຳເນີນການຕິດຕາມ, ກວດກາ ສະພາບແວດລ້ອມເປັນປະຈຳ
 • ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຖັນແຖວພະນັກງານເຮັດວຽກງານໃນຂົງເຂດສະພາບແວດລ້ອມ
 • ລົງທຶນປະກອບພາຫະນະເຕັກນິກທີ່ທັນສະໄໝ ໃຫ້ແກ່ການຮັກສາສິ່ງແລດລ້ອມ.
 • ປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ເປັນປ່າ
 • ຈູດ ແລະ ຝັງເສດຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ຖືກວິທີ
 • ນຳໃຊ້ພະລັງງານທຳມະຊາດເຊັ່ນ: ພະລັງງານລົມ, ພະລັງງານແສງຕາເວັນ

ສະພາບແວດລ້ອມ ແມ່ນປັດໃຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ. ຖ້າສະພາບແວດລ້ອມເກີດມົນລະພິດ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບບໍ່ໜ້ອຍຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມເສດຖະກິດ, ລະບົບນິເວດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ. ຍ້ອນສະນັ້ນ, ການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແມ່ນການປົກປ້ອງຕົນເອງ.

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ລູກເມືອງພວນ

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜົນ ຮ້າຍ ຕາມມາ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜົນ ຮ້າຍ ຕາມມາ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!