ຈົ່ງສ້າງຂະບວນການປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ

- DSC 1411 - ຈົ່ງສ້າງຂະບວນການປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ
- Untitled design - ຈົ່ງສ້າງຂະບວນການປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ

ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ກໍຄື ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດວັນທີ 1 ມິຖຸນາ ໃຫ້ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ແລະ ໃຫ້ກາຍເປັນພັນທະໜ້າທີ່ຂອງທົ່ວປວງຊົນໃຫ້ຮູ້ຈັກ ຮັກ ແລະ ຫວງແຫນ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ດັ່ງນັ້ນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດນີ້ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈຶ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການແນະນໍາ ໃຫ້ກົມປ່າໄມ້, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈໍາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນເຈົ້າການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ບັນດານະໂຍບາຍ, ກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການປູກໄມ້, ຟື້ນຟູປ່າທໍາມະຊາດ ໂດຍຜ່ານສື່ມວນຊົນໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຊັ້ນຄົນທົ່ວສັງຄົມຮັບຮູ້, ເຊື່ອມຊຶມ ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານປ່າໄມ້ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການປູກໄມ້, ການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ, ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ລາມປ່າ. ພ້ອມທັງປຸກລະດົມຄອບຄົວ, ຜູ້ປະກອບການ, ສູນ ຫຼືສະຖານີຂອງລັດ ຈັດຕັ້ງວາງສະແດງເບ້ຍໄມ້, ໃຫ້ຄວາມຮູ້ຜ່ານກິດຈະກໍາຖາມ-ຕອບ ຕິດພັນກັບ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນດັ່ງກ່າວໃຫ້ຟົດຟື້ນ ແນໃສ່ປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ອະນຸຊົນ, ເຍົາວະຊົນເຂົ້າໃຈເຖິງຄຸນປະໂຫຍດຂອງຕົ້ນໄມ້, ຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ກ່ຽວພັນກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານປູກໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າ ໂດຍມີຂະແຫນງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນໃຈກາງ ແລະ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ອຊີ້ນໍາບັນຊາວຽກງານສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ຟື້ນຟູປ່າ ໂດຍແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານວິຊາການ ລົງຊ່ວຍແນະນໍາເຕັກນິກການປູກ, ບົວລະບັດຮັກສາໃຫ້ແກ່ບັນດາສໍານັກງານ, ອົງການ, ຄອບຄົວ, ບໍລິສັດ, ຜູ້ປະກອບການ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການປູກໄມ້ ແລະ ການຟື້ນຟູປ່າທໍາມະຊາດ ກາຍເປັນຮູບປະທໍາ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ. ພ້ອມທັງຊີ້ນໍາ ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງ, ຂະແໜງປ່າໄມ້, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈໍາເມືອງ, ສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງເມືອງ ກໍານົດເຂດປູກໄມ້ ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງດ້ານທຸລະກິດ, ການປົກປັກ -ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍຄືການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍຍາວນານ ແນໃສ່ສະໜອງໄມ້ຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ, ຮັກສາແຫຼ່ງນໍ້າ, ປ້ອງກັນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ດິນຖະລົ່ມ ຫຼືການເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ປ້ອງກັນໄພທໍາມະຊາດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຕໍ່ຫນ້າ.

-  - ຈົ່ງສ້າງຂະບວນການປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ

ສໍາລັບພັນໄມ້ທີ່ຈະປູກນັ້ນ ໃຫ້ຖືເອົາຊະນິດພັນໄມ້ພື້ນເມືອງ ຫຼືໄມ້ນໍາເຂົ້າ ທີ່ເປັນເສດຖະກິດ, ເບ້ຍໄມ້ທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ທົນທານ ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ; ສ່ວນການປູກໄມ້ ຢູ່ສໍານັກງານຫ້ອງການ ແມ່ນໃຫ້ເນັ້ນໃສ່ຊະນິດພັນໄມ້ປະດັບ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ໄມ້ທີ່ເປັນຮົ່ມ ລໍາຕົ້ນບໍ່ສູງ ແລະ ຊະນິດພັນໄມ້ ທີ່ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ມອບໃຫ້ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈໍາແຂວງ, ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງ, ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດ, ຂະແໜງປ່າໄມ້ປະຈໍາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈໍາເມືອງ ເປັນເຈົ້າການກວດກາ, ເກັບກໍາ ແລະ ສັງລວມສະຖິຕິ ການປູກໄມ້ ໂດຍສົມທຽບ ໃສ່ກັບໂຕເລກແຜນການ ໃນສົກປີທີ່ຜ່ານມາ, ຈໍານວນເບ້ຍໄມ້ ທີ່ຜະລິດໄດ້ ໂດຍແຍກລະອຽດ ແຕ່ລະຊະນິດ ເບ້ຍໄມ້ ເພື່ອຈະປູກໃນແຕ່ລະເຂດ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ລະບຸຢ່າງລະອຽດ (ເຊັ່ນ: ວັນ, ເວລາ, ຊະນິດໄມ້ທີ່ປູກ, ບ້ານ, ເມືອງ, ຈຸດພິກັດ, ຈໍານວນເນື້ອທີ່ປູກ, ເປົ້າໝາຍການປູກ ແລະ ອື່ນໆ) ຊຶ່ງມີແບບຟອມບັນທຶກ ລະອຽດ ຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້, ໃຫ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງການຂຶ້ນທະບຽນສວນປູກໄມ້ຂອງລັດ, ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ, ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງພິທີປູກໄມ້ ເນື່ອງໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2019 ນີ້, ໃຫ້ອີງໃສ່ສະພາບເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມ ຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ເນື້ອໃນປູກລະດົມເປັນຕົ້ນຕໍ ບົນຟື້ນຖານປະຢັດມັດທະຍັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ. ສ່ວນທ້ອງຖິ່ນໃດ ຫຼືບ່ອນໃດທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ແມ່ນໃຫ້ເລີ່ມລົງມືປູກແຕ່ດຽວນີ້ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ລໍຖ້າຮອດວັນທີ 1 ມິຖຸນາ. ຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບຜົນງານຂອງບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ, ລວມຫມູ່, ກົມກອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ປະກອບ ສ່ວນເຮື່ອແຮງ ເຂົ້າໃນການປູກ, ຄຸ້ມຄອງບົວລະບັດຮັກສາປ່າປູກ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າ ເພື່ອນໍາສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາຍ້ອງຍໍ ດ້ວຍກຽດຕິຄຸນ, ວັດຖຸພັນ ແລະ ອື່ນໆ

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ຈົ່ງສ້າງຂະບວນການປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຈົ່ງສ້າງຂະບວນການປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຈົ່ງສ້າງຂະບວນການປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!