ວິທີເຮັດວຽກໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ຫາກຈິດໃຈສະຫງົບ ວຽກກໍກ້າວໜ້າ

- 051305 2019 - ວິທີເຮັດວຽກໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ຫາກຈິດໃຈສະຫງົບ ວຽກກໍກ້າວໜ້າ
- Untitled design - ວິທີເຮັດວຽກໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ຫາກຈິດໃຈສະຫງົບ ວຽກກໍກ້າວໜ້າ

     – ປ່ຽນວິທີການຄິດ : ຄົນເຮົານີ້ຕ້ອງການໃຫ້ຊີວິດມີຄວາມສຸກ ແລະ ໃນການທີ່ຈະໃຫ້ຊີວິດມີຄວາມສຸກນັ້ນ ວຽກເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດມີຄວາມສຸກໄດ້, ແຕ່ໃນເວລາທີ່ເຮົາເບິ່ງວ່າວຽກເຮັດໃຫ້ຊີວິດມີຄວາມສຸກໄດ້ນັ້ນ ເຮົາເບິ່ງກັນແນວໃດ ? ເຮົາມັກຈະເບິ່ງໄປໃສ່ຜົນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຫລັງຈາກເຮັດວຽກແລ້ວ ຄື ເບິ່ງດ້ວຍຄວາມຫວັງວ່າຫລັງຈາກເຮັດວຽກແລ້ວເຮົາຈະໄດ້ເງິນ ແລ້ວຈະໄດ້ເອົາໄປຊື້ສິ່ງຂອງຕ່າງໆທີ່ເຮົາມັກ ຫລື ໄປທ່ອງທ່ຽວບ່ອນນັ້ນບ່ອນນີ້, ກິນໃຊ້ທ່ຽວຫລິ້ນ ແລ້ວເຮົາກໍຈະມີຄວາມສຸກ ເປັນການຄິດໝາຍໄປຂ້າງໜ້າໃນອະນາຄົດວ່າ ຫລັງຈາກເຮັດວຽກໄປແລ້ວຈະໄດ້ຜົນຂອງວຽກເປັນເງິນເປັນຄຳ ທີ່ຈະເອົາໄປໃຊ້ຈ່າຍ ແລ້ວກໍຈະມີຄວາມສຸກຈາກການກະທຳໃນອະນາຄົດນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ເບິ່ງຢູ່ຄວາມສຸກຈາກວຽກ ຄື ບໍ່ໄດ້ເບິ່ງວ່າວຽກນັ້ນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ບາງເທື່ອເຖິງຂັ້ນເບິ່ງວ່າວຽກງານນັ້ນເປັນຄວາມທຸກໄປກໍມີ. ບາງຄົນໄປເບິ່ງວ່າເວລາເຮັດວຽກເຮົາຕ້ອງ ອົດທົນ ອົດເຮັດມັນໄປ ເຮັດໃຫ້ມັນແລ້ວ ແລ້ວເຮົາກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນ ຜົນຕອບແທນນັ້ນຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກ ເຮົາຈະໄປມີຄວາມສຸກໃນອະນາຄົດຕອນນັ້ນ ຖ້າແບບນີ້ກໍສະແດງວ່າ ເວລາທີ່ເຮົາຈະມີຄວາມສຸກນີ້ມັນເຫລືອໜ້ອຍ ເພາະເວລາສ່ວນຫລາຍຂອງຊີວິດເປັນເວລາທີ່ມີຄວາມທຸກຕ້ອງອົດທົນ ຕ້ອງລໍຄອຍຄວາມສຸກທີ່ຍັງມາບໍ່ເຖິງ.

    ສະນັ້ນແລ້ວ ຈຸດສຳຄັນທີ່ຈະໃຫ້ຊີວິດມີຄວາມສຸກກໍຢູ່ບ່ອນວ່າເຮົາຈະຕ້ອງຈັດການກັບວຽກ ຫລື ປະຕິບັດຕໍ່ວຽກຂອງເຮົາໃຫ້ຖືກຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສຸກໃນຕອນທີ່ເຮັດວຽກນັ້ນຢູ່ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວຊີວິດຂອງເຮົາສ່ວນຫລາຍຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກຈະມີສ່ວນທີ່ເປັນສຸກໜ້ອຍກ່ວາສ່ວນທີ່ເປັນທຸກ ຫລື ທີ່ຕ້ອງທຸກຕ້ອງທົນ  ແລ້ວຫັນມາເຮັດວຽກກັນໃຫ້ມີຄວາມສຸກ.

     – ຮັກໃນວຽກ : ເຫດຜົນງ່າຍໆທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເຮັດວຽກໄດ້ຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກໄປນຳ ກໍແມ່ນເຮົາຕ້ອງມີຄວາມພໍໃຈໃນວຽກ ຮັກວຽກນັນ ຖ້າໃຈເຮົາຮັກ ເຮົາພໍໃຈໃນວຽກແລ້ວ ເຮົາກໍຢາກຈະເຮັດວຽກນັ້ນ. ໃຜມາຫ້າມກໍບໍ່ຢາກຈະຢຸດ, ບໍ່ຍອມ, ໃຈເຮົາຈະເຮັດ ລວມຄວາມວ່າ ຖ້າໃຈເຮົາພໍໃຈຈະເຮັດ, ເຮັດດ້ວຍໃຈຮັກ, ມັນກໍຕັ້ງໃຈເຮັດ ເມື່ອເຮັດແລ້ວນອກຈາກໄດ້ຜົນດີກໍມີຄວາມສຸກໃນຂະນະເຮັດວຽກນັ້ນໄປພ້ອມ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງອົດທົນ. ເຮັດແນວໃດເຮົາຈະມີໃຈຮັກວຽກ ເຮົາຈະພໍໃຈເຮັດວຽກ ? ຄຳຕອບຄື ຈະຕ້ອງເຫັນຄຸນຄ່າຂອງວຽກ ໃນເລື່ອງນີ້ແຕ່ລະຢ່າງເປັນເຫດເປັນຜົນແກ່ກັນ ແລະ ກັນ ຈຸດໝາຍຕອນນີ້ຄືເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ຄົນພໍໃຈວຽກຢາກເຮັດວຽກ ເທື່ອນີ້ເຮັດແນວໃດຈະໃຫ້ຄົນຢາກເຮັດວຽກ ກໍຕ້ອງເຫັນຄຸນຄ່າຂອງວຽກ.

     – ໃຊ້ວຽກເປັນເຄື່ອງພັດທະນາໂຕເອງ : ຈະຕ້ອງພັດທະນາໂຕເອງໃຫ້ມີສະຕິປັນຍາ, ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ ຫລື ມີຄວາມຊຳນານໃນເລື່ອງຕ່າງໆທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງດີຂຶ້ນ, ມີຄວາມສຳເລັດຫລາຍຂຶ້ນ ຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ ແລະ ຄວາມຊຳນານຂອງຄົນຜູ້ນັ້ນມີຈຸດສະແດງອອກທີ່ສຳຄັນກໍແມ່ນວຽກຂອງເຂົານັ້ນເອງ ສະນັ້ນເຮົາຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງໃນດ້ານການເຮັດວຽກຢູ່ສະເໝີ ເພາະການເຮັດວຽກເປັນການພັດທະນາຕົນເອງ ເປັນການຝຶກຝົນຕົນເອງໃນທຸກດ້ານ ຖ້າເຮົາຢາກຈະເປັນຄົນກ້າວໜ້າ ເປັນຄົນມີຄຸນນະພາບ ເຮົາຕ້ອງພັດທະນາໂຕເອງຈາກການເຮັດວຽກ ໃຊ້ວຽກເປັນເຄື່ອງພັດທະນາໂຕເອງ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ວິທີເຮັດວຽກໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ຫາກຈິດໃຈສະຫງົບ ວຽກກໍກ້າວໜ້າ

     – ການເຮັດວຽກໃຫ້ເປັນການພັດທະນາຕົນເອງນີ້ສຳຄັນຫລາຍ : ຄວາມສາມາດສ່ວນຫລາຍໃນຊີວິດຂອງເຮົານີ້ເກີດຈາກການເຮັດວຽກ, ແຕ່ຕ້ອງຕັ້ງໃຈເຮັດ, ເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ດີຍິ່ງໆຂຶ້ນໄປ ໝັ່ນສັງເກດ, ໝັ່ນເບິ່ງໝັ່ນສຶກສາ, ໝັ່ນສອບຖາມ, ຫາຄວາມຮູ້ຢູ່ສະເໝີ ກໍຈະເປັນການພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂຶ້ນມາ.

     ການພັດທະນາໂຕເອງໃຫ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດໃນການເຮັດວຽກນີ້ ນອກຈາກຈະເກີດຜົນພາຍນອກ ເຊັ່ນ : ອາດຈະໄດ້ຜົນຕອບແທນຫລືໄດ້ຮັບການເລື່ອນຂັ້ນ – ເລື່ອນລະດັບວຽກແລ້ວ ກໍມີຜົນທີ່ແນ່ນອນພາຍໃນໂຕເອງ ບໍ່ວ່າພາຍນອກເຮຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຫລືບໍ່ກໍຕາມ, ແຕ່ໃນໂຕເຮົາ ເຮົາຮູ້ ກໍຄືການທີ່ເຮົາມີຄວາມຊຳນິຊຳນານຫລາຍຂຶ້ນ, ເຮັດຫຍັງໄດ້ດີຂຶ້ນ ເຂົາຈະມີຜົນຕອບແທນໃຫ້ຫລືຈະບໍ່ມີກໍແລ້ວແຕ່ ແຕ່ເຮົາຮູ້ສຶກໃນໂຕເຮົາເອງ ເຮົາເຮັດໄປແລ້ວເຮົາກໍສະບາຍໃຈ ອີ່ມໃຈຂອງເຮົາ ຖ້າຮູ້ສຶກວ່າເວລາເຮັດຫຍັງແລ້ວເຮົາເຮັດໄດ້ດີຂຶ້ນ ນີ້ແມ່ນການພັດທະນາຕົນເອງ ຂໍໃຫ້ເຮົາມີຄວາມພູມໃຈ ສະບາຍໃຈໃນໂຕໄດ້ທັນທີເລີຍ ບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົາມາໃຫ້ຜົນຕອບແທນ.

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ວິທີເຮັດວຽກໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ຫາກຈິດໃຈສະຫງົບ ວຽກກໍກ້າວໜ້າ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ວິທີເຮັດວຽກໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ຫາກຈິດໃຈສະຫງົບ ວຽກກໍກ້າວໜ້າ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!