6 ວິທີ​ສອນ​ໃຫ້​ເດັກ​ຮູ້ມ້ຽນ​ມັດ​ເຄື່ອງ​ຫລິ້ນຂອງ​ຕົນ​ຕາມ​ແບບ Montessori

- advert banner 728 90 728x90 - 6 ວິທີ​ສອນ​ໃຫ້​ເດັກ​ຮູ້ມ້ຽນ​ມັດ​ເຄື່ອງ​ຫລິ້ນຂອງ​ຕົນ​ຕາມ​ແບບ Montessori

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ລູກເມືອງພວນ

- lattana 1 - 6 ວິທີ​ສອນ​ໃຫ້​ເດັກ​ຮູ້ມ້ຽນ​ມັດ​ເຄື່ອງ​ຫລິ້ນຂອງ​ຕົນ​ຕາມ​ແບບ Montessori

(​ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອກາດ ວັນ​ເດັກນ້ອຍ​ສາກົນ 1 ມິຖຸນາ)

ວິທີຂອງ Montessori ແມ່ນປັດຊະຍາການສຶກສາ ໂດຍອີງໃສ່ບົດຮຽນປະສົບການຂອງທ່ານໝໍ ແລະ ນັກສຶກສາສາດຊາວອີຕາລີ Maria Montessori (1870-1952). ວິທີດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກພັດທະນາຕາມຄວາມສາມາດສະເພາະຂອງເຂົາ. ວິທີຕ່າງໆ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແມ່ນວິທີການ Montessori ສອນໃຫ້ເດັກຮູ້ມ້ຽນມັດເຄື່ອງຫຼິ້ນຂອງຕົນເອງ:

1.ມ້ຽນເຄື່ອງຫຼິ້ນໄວ້ ບ່ອນເກົ່າ (ບໍ່ຍ້າຍບ່ອນ)

ຜູ້ປົກຄອງຄິດວ່າ, ຖ້າຫາກຖອກເຄື່ອງຫຼິ້ນຂອງ ເດັກເຂົ້າໄວ້ໃນກະຕ່າດຽວກັນເດັກຈະຊອກເຄື່ອງຫຼິ້ນຂອງຕົນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ແນວຄວາມຄິດແບບນີ້ແມ່ນຜິດ ພາດບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເດັກມີຄວາມຈຳແບບຕາຍໂຕ, ເດັກຈະມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ຖ້າເຄື່ອງຫຼິ້ນ ຂອງພວກເຂົາຫາກຖືກປະ ໄວ້ບ່ອນເກົ່າຂອງມັນ ແລະ ເຂົາກໍມັກຈະມ້ຽນມັດເອົາ ເອງໄດ້ງ່າຍກວ່າ.

ເວລາເດັກຫຼີ້ນຜູ້ປົກຄອງ ຈົ່ງຕິດຕາມເບິ່ງວ່າ ເຄື່ອງຫຼິ້ນອັນໃດທີ່ເດັກບໍ່ມັກຫຼິ້ນ  ແລະ ບໍ່ແຕະຕ້ອງເຖິງຈັກເທື່ອເຮົາກໍເອົາມັນໄປມ້ຽນໄວ້ ບ່ອນໜຶ່ງຕ່າງຫາກ.

ເຄື່ອງຫຼິ້ນອັນໃດທີ່ເດັກ ມັກຫຼີ້ນເປັນປະຈຳ ກໍໃຫ້ຈັດໄວ້ເປັນລະບຽບບ່ອນໃຜບ່ອນ ມັນຢູ່ເທິງຮ້ານໄວ້ເຄື່ອງຫຼິ້ນ, ເດັກຈະບໍ່ສັບສົນ, ປົນເປ…

2.ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ ເດັກ.

ຖ້າຜູ້ປົກຄອງຢາກໃຫ້ ເດັກມ້ຽນມັດເຄື່ອງຫຼິ້ນເອົາເອງ, ຜູ້ໃຫ່ຍຕ້ອງເປັນແບບ ຢ່າງໃຫ້ແກ່ເດັກ. ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດຕ້ອງພ້ອມກັບເດັກມ້ຽນມັດເຄື່ອງຫຼິ້ນຂອງເຂົາ. ເບື້ອງຕົ້ນພໍ່ແມ່ ອາດຈະເປັນຜູ້ເຮັດ ເອົາເອງເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ເດັກກ່ອນ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ ຄ່ອຍໆ ປະໃຫ້ເດັກເຮັດເອົາເອງ. ເດັກມັກມ້ຽນເຄື່ອງຫຼິ້ນ ຂອງຕົນກັບຜູ້ໃຫ່ຍທີ່ພາເຂົາເຮັດ, ເຂົາບໍ່ມັກຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດເອົາເອງຜູ້ດຽວ.

3.ວາງລະບຽບການ ຄັກແນ່

ຜູ້ປົກຄອງຕ້ອງວາງລະບຽບການໃນການມ້ຽນ ເຄື່ອງຫຼິ້ນໃຫ້ເດັກຄັກແນ່. ເມື່ອວາງລະບຽບການແລ້ວ ກໍແນະນຳໃຫ້ເດັກເຮັດເອົາເອງເປັນປະຈຳ ແລະ ເຂັ້ມງວດຕໍ່ເດັກ ຫຼິ້ນແລ້ວຕ້ອງຮູ້ ມ້ຽນມັດເອົາເອງບໍ່ໃຫ້ເດັກປະໄວ້ຊະຊາຍ, ຖ້າຫຼິ້ນແລ້ວ ເຂົາບໍ່ມ້ຽນກໍບອກໃຫ້ເຂົາມາມ້ຽນທັນທີ, ບໍ່ໃຫ້ເຂົາລະເຫຼີງການມ້ຽນມັດຫຼັງຈາກຫຼິ້ນແລ້ວ.

- Tiger Head 728x90 - 6 ວິທີ​ສອນ​ໃຫ້​ເດັກ​ຮູ້ມ້ຽນ​ມັດ​ເຄື່ອງ​ຫລິ້ນຂອງ​ຕົນ​ຕາມ​ແບບ Montessori
- 1 1 - 6 ວິທີ​ສອນ​ໃຫ້​ເດັກ​ຮູ້ມ້ຽນ​ມັດ​ເຄື່ອງ​ຫລິ້ນຂອງ​ຕົນ​ຕາມ​ແບບ Montessori

4.ເຮັດໃຫ້ການມ້ຽນມັດກາຍມາເປັນການຫຼິ້ນ.

ເວົ້າແບບນີ້ກໍບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ມ້ຽນມັດເຄື່ອງຫຼິ້ນ ເທື່ອໃດກໍຕ້ອງໃຫ້ກາຍເປັນ ການຫຼິ້ນສະເໝີໄປ. ຖ້າຫາກ ມີເວລາກໍຄວນຊວນເດັກມ້ຽນມັດເຄື່ອງຫຼິ້ນນຳກັນ, ເມື່ອໄດ້ມ້ຽນມັດກັບຜູ້ໃຫຍ່  ເຂົາຈະມີຄວາມສຸກ, ມີຄວາມ ຫ້າວຫັນ ແລະ ຕັ້ງໃຈດີກ່ວາ ແລະ ສຸດທ້າຍກໍຈະກາຍ ເປັນ ຄວາມຊິ້ນເຄີຍໃຫ້ແກ່ເດັກ. ເວລາມ້ຽນເຄື່ອງຫຼິ້ນກັບເດັກ ຜູ້ປົກຄອງອາດຈະເຮັດເປັນ ການແຂ່ງຂັນກັນວ່າ: ຜູ້ໃດຈະເກັບໄດ້ຫຼາຍ ແລະ ໄວກ່ວາ ກັນ, ຖ້າເຮົາເກັບໝົດໄວກວ່າ ເຂົາເຮົາອາດຍົກສອງມືຂຶ້ນ ແລ້ວຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ: ໝົດແລ້ວ, ຊະນະແລ້ວ ຫຼື ບາງເທື່ອເຮົາ ກໍຕາງຕິເກັບຊ້າກວ່າເດັກເພື່ອໃຫ້ເຂົາຊະນະ.

5.ເຮັດໃຫ້ເດັກເຫັນໄດ້ຜົນຂອງການມ້ຽນມັດ.

ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ຕ້ອງວາງ ຄາດໝາຍຄັກແນ່ໃນເວລາ ເກັບມ້ຽນເຄື່ອງຫຼິ້ນ ເພື່ອໃຫ້ ເດັກມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ເພື່ອສ້າງ ຄວາມຊີ້ນເຄີຍໃຫ້ເດັກ ແລະ ສ້າງເປັນນິໄສໃຫ້ເຂົາມີສະຕິໃນການມ້ຽນມັດເຄື່ອງຫຼິ້ນພາຍຫຼັງຫຼິ້ນແລ້ວແຕ່ລະເທື່ອ ແລະ ຫ້າມເວົ້າເດັດ ຂາດວ່າ: “ບໍ່ຕ້ອງກິນເຂົ້າ ຖ້າມ້ຽນເຄື່ອງບໍ່ທັນແລ້ວ”  ເຮົາອາດຈະເວົ້າ: “ລູກມ້ຽນ ເຄື່ອງແລ້ວໆ ເຮົາກິນເຂົ້າ ນຳກັນເນາະ”

6.  ໃຫ້ເດັກຫຼິ້ນແລ້ວໆ ຈຶ່ງບອກໃຫ້ເດັກມ້ຽນເຄື່ອງຫຼິ້ນ.

ເຮົາບໍຄວນຈິງຈັງເມື່ອ ເດັກກຳລັງຫຼິ້ນມ່ວນ ແລະ ກຳລັງມຸກມຸ່ຍຢູ່ກັບເຄື່ອງຫຼິ້ນແລ້ວບອກໃຫ້ເດັກມ້ຽນ ເຄື່ອງ, ຕ້ອງຖ້າໃຫ້ເດັກຫຼິ້ນ ສຳເລັດແລ້ວຈິ່ງບອກໃຫ້ເດັກມ້ຽນເຄື່ອງຫຼິ້ນຂອງຕົນ. ຖ້າບອກໃຫ້ເຂົາມ້ຽນໃນ ເວລາກຳລັງຫຼິ້ນມ່ວນຢູ່ນັ້ນ ຈະບໍ່ໄດ້ຜົນເດັດຂາດ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນຈະຖືກຕໍ່ຕ້ານຈາກ ເດັກ. ຖ້າຫາກມີຄວາມຈຳ ເປັນເດັກຕ້ອງເລີກການຫຼິ້ນພໍ່ແມ່ຕ້ອງຊ່ວຍເຂົາມ້ຽນມັດໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.

- 248 - 6 ວິທີ​ສອນ​ໃຫ້​ເດັກ​ຮູ້ມ້ຽນ​ມັດ​ເຄື່ອງ​ຫລິ້ນຂອງ​ຕົນ​ຕາມ​ແບບ Montessori