ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນຫຼາຍບັນຫາສໍາຄັນໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເອົາໃຈໃສ່

- 22 1 - ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນຫຼາຍບັນຫາສໍາຄັນໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເອົາໃຈໃສ່
- Untitled design - ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນຫຼາຍບັນຫາສໍາຄັນໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເອົາໃຈໃສ່

    ໃນໂອກາດໂອ້ລົມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 3-4 ມິຖຸນານີ້, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂອງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ຄະນະນໍາກະຊວງດັ່ງກ່າວເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍບັນຫາສໍາຄັນດັ່ງນີ້: ການພັດທະນາວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່: ຕ້ອງກຳແໜ້ນເສດຖະກິດຕະຫຼາດຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ, ການພັດທະນາພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ດ້ານ​ພະລັງງານ​ໄຟຟ້າ ​ແລະ ບໍ່​ແຮ່ ຕ້ອງ​ໄປ​ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ການ​ອະນຸລັກ ​ແລະ ບູ​ລະນະ​ສິ່ງ​​ແວດລ້ອມ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມຍືນຍົງ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ບັນລຸ​ຕາມ​ທິດ​ທາງ ​ແລະ ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃຫ້​​ເນື້ອ​ທີ່​ປ່າໄມ້​ປົກ​ຫຸ້ມ 70 % ​ໃນ​ປີ 2020. ການ​ພັດທະນາ​ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ດ້ານ​ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ກາ​ນຕີ​ລາຄາ ​ແລະ ​ປະ​ເມີນ​ຜົນຢ່າງ​ຮັດກຸມ ​ແລະ ຖີ່​ຖ້ວນທີ່​ສຸດ​ເພື່ອນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທຳມະຊາດສິ່ງແວດລ້ອມແລະການສູນເສຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

ຂົງເຂດພະລັງງານ: ຕ້ອງເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງໂຄງການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕາຖານສາກົນ.

ຕ້ອງມີ​ແຜນ​ອັນລະອຽດ ແລະ ຊັດເຈນ, ການກວດສອບ-ກວດກາຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ ໂດຍຕ້ອງສຸມໃສ່ຕິິດຕາມ ກວດກາສະພາບການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ແລະ ການຈັດການນໍ້າຢູ່ແຕ່ລະເຂື່ອນຜະລິດໄຟຟ້າໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແຕ່ລະເຂື່ອນແຕ່ລະແຫ່ງມີຄວາມໜັ້ນຄົງ-ປອດໄພ, ສາມາດຮອງຮັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກເວລາ, ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ມີໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຕັ້ງຢູ່ ເພື່ອຕິດຕາມ, ກວດກາສະພາບການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ-ຈັດການນໍ້າຂອງແຕ່ລະເຂື່ອນໄຟຟ້າຢ່າງໃກ້ຊິດ. ປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າ​ແລະ ການປະຕິບັດຕາມລາຄາໃໝ່ສໍາລັບພາກທີ່ຢູ່ອາໃສ, ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ປັບປຸງຂອດໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນໃຫ້ສັ້ນລົງ​ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມວ່ອງ​ໄວ ​ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການ ເພື່ອປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ເອົາໃຈໃສ່ການບໍລິການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ຖືກຕ້ອງໂປ່ງໃສ  (ການຈົດຕົວເລກ ໝໍ້ນັບໄຟ), ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບໃນການສະໜອງໄຟຟ້າ. ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາບັນດາກິດຈະການໄຟຟ້າປະເພດຕ່າງໆ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ພັດທະນາລະບົບສາຍສົ່ງ ແລະສະຖານີໄຟຟ້າ, ປັບປຸງການກຳນົດແຜນພັດທະນາວຽກງານພະລັງງານ. ຂົງເຂດແຮ່ທາດ: ຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີຄຸ້ມຄອງກິດຈະການບໍ່ແຮ່ ໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ມີຄວາມຮັດກຸມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງກວ່າເກົ່າ, ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການຈັດ​ຕັັ້ງປະຕິ​ບັດ​ໃຫ້​ຖື​ກຕ້ອງຕາມ​ຂັ້ນ​ຕອນ, ​ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ​ການທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງ​ເຂັ້ມງວດ ​ເພື່ອ​ຫຼີກ​ລ້ຽງ​ການ​ລົງທຶນ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ ຈັບຈອງ​ໂຄງການ​ໄວ້ ​ໂດຍ​ບໍ່​ພັດທະນາ. ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ການອະນຸມັດ. ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ກວດກາ ​ແລະ ຕິດຕາມ​ບັນດາ​​ໂຄງ​ການ​ລົງທຶນ​ຂອງ​ລັດ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ເພື່ອເພີ່ມລາຍຮັບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ ໂດຍສະເພາະຕ້ອງໄດ້ລົງເລິກວິເຄາະວິໄຈບັນຫາ ແລະ ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດຂອງລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ພ້ອມນີ້ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຮອບດ້ານໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ. ເພີ່ມການປະສານງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງສູນກາງແລະທ້ອງຖິ່ນ, ການພັດທະນາວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຕ້ອງຕິດແໜ້ນກັບການຮັບປະກັນຄວາມສັກສິດຂອງການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ເຂັ້ມງວດ. ພ້ອມກັນນັ້ນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ເຮັດແນວໃດໃຫ້ການ​ພັດທະນາ​ໃນ​ຂະ​ແໜງພະລັງງານ ​ແລະ ບໍ່​ແຮ່ ໃຫ້ມີປະສິດຕິຜົນ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ. ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ​ ແລະ ປັບປຸງ​ນິຕິກຳເພື່ອຮັບ​ໃຊ້​ໃນ​ຂະ​ແໜງພະລັງງານ ແລ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ​ເປັນ​ບ່ອນ​ອີງ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ຕົວ​ຈິງ. ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືທາງດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ພະລັງງານ ​​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຕະຫຼາດ​ຈຳໜ່າຍ​ໄຟຟ້າ​ໃນ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ໃຫ້​ຄຽງ​ໃຫ້​ນັບ​ມື້​ມີ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ດີ​ຂຶ້ນ. ສຳລັບ​ວຽກ​ງານ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ແຮ່​ທາດ ກໍ່​ໃຫ້​ສືບ​ຕໍ່​ພັດທະ​ນາ​ຊັບພະຍາກອນ​ທໍລະນີ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມຍືນ​ຍົງ. ນອກນີ້, ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ແຜນການສ້າງພະນັກງານໃນຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຮູ້ ເພື່ອມາຮັບໃຊ້ການພັດທະນາຂະແໜງຂອງຕົນໃຫ້ມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນຫຼາຍບັນຫາສໍາຄັນໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເອົາໃຈໃສ່
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນຫຼາຍບັນຫາສໍາຄັນໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເອົາໃຈໃສ່
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນຫຼາຍບັນຫາສໍາຄັນໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເອົາໃຈໃສ່
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!