7 ສັນຍານຈາກຄວາມຝັນ ບົ່ງບອກສິ່ງສຳຄັນທີ່ບໍ່ຄວນຖືເບົາ

- 033005 2019 - 7 ສັນຍານຈາກຄວາມຝັນ ບົ່ງບອກສິ່ງສຳຄັນທີ່ບໍ່ຄວນຖືເບົາ
- Untitled design - 7 ສັນຍານຈາກຄວາມຝັນ ບົ່ງບອກສິ່ງສຳຄັນທີ່ບໍ່ຄວນຖືເບົາ

     1. ຕົກຈາກບ່ອນສູງ : ໃນຊ່ວງອາຍຸທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ເຮົາມັກຈະຝັນວ່າຕົກຈາກບ່ອນສູງຫລາຍໆເທື່ອ ໂດຍ ທ່ານ ອຽນ ວໍເຣນ ນັກຈິດຕະວິທະຍາ ກ່າວວ່າ : ຝັນວ່າຕົກຈາກບ່ອນສູງ ໝາຍເຖິງ ຄວາມຢ້ານທີ່ຈະສູນເສຍການຄວບຄຸມ ພາຍໃຕ້ຈິດສຳນຶກຂອງເຮົາ ເຮົາບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມບາງຢ່າງໄດ້ ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນໃນຂະນະທີ່ເຮົາບໍ່ອາດເຮັດໃຈພ້ອມ ຍອມຮັບໄດ້. ນັກວິທະຍາສາດບາງທ່ານອະທິບາຍວ່າ : ຄວາມຝັນແບບນີ້ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິຂອງກົນໄກຮ່າງກາຍ ເພາະໃນຊ່ວງທີ່ຢູ່ໃນຫ້ວງຄວາມຝັນ ປະສາດຂອງເຮົາຈະເຮັດວຽກຢ່າງສະຫງົບ ຄວາມດັນເລືອດ ລວມເຖິງອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈຈະຊ້າ ແລະ ຕໍ່າລົງ ໃນຂະນະນັ້ນ ສະໝອງຂອງເຮົາຈະຮັບຮູ້ໄດ້ເຖິງການປ່ຽນແປງບາງຢ່າງຂອງກົນໄກໃນຮ່າງກາຍ ຂະນະທີ່ຈະເກີດອັນຕະລາຍ ຫລື ເຫດການບໍ່ຄາດຝັນຕ່າງໆນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສະເດິດຕື່ນໄດ້ໃນທັນທີ.

- 013005 2019 - 7 ສັນຍານຈາກຄວາມຝັນ ບົ່ງບອກສິ່ງສຳຄັນທີ່ບໍ່ຄວນຖືເບົາ

     2. ສອບເສັງບໍ່ຜ່ານ ຫລື ຮູ້ສຶກອັບອາຍຕໍ່ໜ້າຜູ້ຄົນ : ຝັນວ່າໂຕເອງກຳລັງນັ່ງສອບເສັງ ຫລື ທົດລອງຫຍັງບາງຢ່າງທີ່ສຳຄັນ ແຕ່ຊຳ້ພັດເຮັດບໍ່ໄດ້ເລີຍ ຫລື ຂຶ້ນເວົ້າຢູ່ເທິງເວທີ, ແຕ່ເວົ້າບໍ່ອອກຈັກຄຳ ກາຍເປັນຝັນທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມ່ວນໃນໃຈ ເຖິງວ່າເຮົາຈະຮຽນຈົບມາດົນ, ເຮັດວຽກແລ້ວ ແຕ່ເຮົາອາດຈະຝັນແບບນີ້ໄດ້ມັນສະແດງເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກເຄັ່ງຄຽດກ່ອນເຂົ້ານອນ ຫລື ກັງວົນ ຫລາຍນຳບາງເລື່ອງ ຫາກຝັນແບບນີ້ແນະນຳໃຫ້ເຮັດກິດຈະກຳທີ່ຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍຈິດໃຈ ເຊັ່ນ : ຟັງເພງກ່ອນນອນ.

     3. ຖືກກໍ່ກວນ ຫລື  ຖືກໄລ່ນຳ : ຄວາມຝັນນີ້ອາດຕີຄວາມໝາຍໄດ້ຫລາຍຢ່າງ ທ່ານ ລໍຣີ ລູເວນສະເບີກ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມຝັນ ກ່າວວ່າ : ຄົນທີ່ຫລີກເວັ້ນຄວາມຂັດແຍ່ງ ຫລື ບັນຫາ ມັກຈະຕ້ອງພະເຊີນກັບການຖືກໄລ່ນຳໃນຄວາມຄິດ ໃຫ້ລອງຈື່ຈຳສິ່ງທີ່ໄລ່ນຳເຮົາໃນຄວາມຝັນເບິ່ງ ມັນມັກຈະເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກບໍ່ມັກ ຫລື ສະຖານະການທີ່ເຮົາພະຍາຍາມຫລີກເວັ້ນທີ່ ຈະຄິດເຖິງມັນອາດຈະເປັນໜີ້ສິນ ຫລື ອາການເສບຕິດບາງຢ່າງ ຫລື ໃຜບາງຄົນທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກ ແມ່ນແຕ່ນິໄສບາງຢ່າງຂອງເຮົາທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກບໍ່ມັກຈາກຈິດໃຕ້ສຳນຶກເລິກໆພາຍໃນຈິດໃຈ (ອາດເປັນໄດ້ທັງນິໄສບໍ່ດີ, ຄວາມສາມາດ ຫລື ຄວາມປາຖະໜາທີ່ເຊື່ອງຢູ່). ມີບາງທິດສະດີ ກ່າວວ່າ : ການຝັນວ່າຖືກໄລ່ນຳນັ້ນເປັນສຽງສະທ້ອນຈາກສັນຊາດຕະຍານເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຝັງຮາກຢູ່ໃນຈຸລັງຂອງເຮົາ ເຊິ່ງເກີດມາຕັ້ງແຕ່ສະໄໝບັນພະບູລຸດຂອງມະນຸດ ໃນຊ່ວງທຳອິດທີ່ຕ້ອງແລ່ນໜີຈາກການໄລ່ນຳຂອງຜູ້ໄລ່ໃນຍຸກນັ້ນ.

     4. ພະເຊີນກັບຫາຍະນະ ແລະ ຈຸດຈົບຂອງໂລກ : ຫລາຍໆຄົນອາດຈະເຄີຍຝັນເຫັນຈຸດຈົບອັນໜ້າຢ້ານຂອງໂລກ ສິ່ງທີ່ເຮົາທຸກຄົນລ້ວນຢ້ານຢູ່ເລິກໆໃນໃຈ ຄວາມຝັນແບບນີ້ອາດບົ່ງບອກໄດ້ເຖິງສະຖານະການທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດຈັດການກັບບັນຫາໃຫຍ່ໆໃນຊີວິດໄດ້ ຫລື ອາດເປັນຜົນຈາກການຖືກຫຍັງບາງຢ່າງ ຫລື ບາງຄົນເຮັດໃຫ້ຢ້ານ ເຊັ່ນ : ການຮັບຟັງຂ່າວສານ ທັງທີ່ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງກ່ຽວກັບໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກສື່ຕ່າງໆອ້ອມໂຕເຮົາ ເປັນຝັນທີ່ມັກຈະເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກບໍ່ປອດໄພ.

     5. ຖືພາໃນຝັນ : ອາດເບິ່ງແປກ ແຕ່ມີຄົນຝັນແບບນີ້ແທ້ໆ ແລະ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ແມ່ຍິງເທົ່ານັ້ນ ທ່ານ ເດວິດ ເບດຣິກ ນັກຈິດຕະວິທະຍາ ຜູ້ສຶກສາເລື່ອງຄວາມຝັນ ກ່າວວ່າ : ການຖືພາ ແມ່ນສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກວ່າມີສິ່ງໃໝ່ໆກຳລັງເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນໂຕ ເຮົາພາຍໃຕ້ຈິດສຳນຶກຂອງເຮົາ ມັນອາດຈະເປັນການໃຫ້ກຳເນີດໂຄງການໃນໃຈໃໝ່ໆ ເຊັ່ນ : ໂຄງການໃໝ່ໆ, ໜັງສືເຫລັ້ມໃໝ່ ຫລື ແມ່ນແຕ່ຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສ້ອມແປງເຮືອນໃໝ່ ຫາກຝັນແບບນີ້ສະແດງວ່າ ເຮົາມີບາງຢ່າງທີ່ຕັ້ງໃຈຈະເຮັດໃຫ້ລົງມືເຮັດໄປເລີຍ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເປັນແຕ່ຄວາມຝັນເທົ່ານັ້ນ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - 7 ສັນຍານຈາກຄວາມຝັນ ບົ່ງບອກສິ່ງສຳຄັນທີ່ບໍ່ຄວນຖືເບົາ

     6.​ ຝັນວ່າໄປສວາຍ : ຝັນວ່າໂຕເອງກຳລັງແລ່ນນຳລົດເມ, ໄປຕາມນັດ ຫລື ປະຊຸມສຳຄັນສວາຍ ຫລື ໄປບໍ່ທັນເວລາ ທ່ານ ໄມເຄິລ R. ໂອລເຊ່ນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມຝັນບອກວ່າ : ຝັນແບບນີ້ແປຄວາມໝາຍໄດ້ວ່າເຮົາກຳລັງຢ້ານວ່າໂຕເອງຈະພາດໃນເລື່ອງສຳຄັນບາງຢ່າງ, ຄວາມສຳພັນລະຫ່ວາງຄົນຮັກ ຫລື ຄົນສຳຄັນຂອງໂຕເອງ ໂຕຢ່າງວ່າ : ຫາກເຮົາກຳລັງຮູ້ສຶດພາດທ່າ ຫລື ບໍ່ມີເວລາພໍຈະເຮັດສິ່ງທີ່ຕັ້ງໃຈໃຫ້ສຳເລັດ ຈິດໃຕ້ສຳນຶກຈະຮ້ອງເຕືອນເຮົາໃນຄວາມຝັນວ່າເຖິງເວລາທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງຟ້າວເພື່ອຈັດຕາຕະລາງໃໝ່ ແລະ ເນັ້ນໄປໃສ່ສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການແທ້ໆແລ້ວ.

     7.​ ຫ້ອງເລິກລັບໃນຄວາມຝັນ : ຝັນເຖິງຫ້ອງໃໝ່ ຕີຄວາມໝາຍໄດ້ເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນໂຕເອງຂອງເຮົາ, ແຕ່ຖ້າຝັນເຖິງໂຕເອງກຳລັງຍ່າງວົນວຽນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ໆໂຕເອງບໍ່ຮູ້ຈັກ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ເຮົາຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກໂຕເອງດີພໍ ແລະ ພະຍາຍາມທີ່ຈະເບິ່ງຂ້າມໂຕຕົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງໂຕເອງ ຫາກຝັນເຖິງຫ້ອງທີ່ແຍກອອກໄປ ບ່ອນທີ່ເຮົາບໍ່ລຶ້ງເຄີຍໃນເຮືອນຂອງເຮົາ ຕີຄວາມໝາຍໄດ້ວ່າ ເຮົາມີຄວາມສາມາດບາງຢ່າງ ຫລື ໄດ້ຮັບໂອກາດບາງຢ່າງ, ແຕ່ເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ມັນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ.

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 7 ສັນຍານຈາກຄວາມຝັນ ບົ່ງບອກສິ່ງສຳຄັນທີ່ບໍ່ຄວນຖືເບົາ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 7 ສັນຍານຈາກຄວາມຝັນ ບົ່ງບອກສິ່ງສຳຄັນທີ່ບໍ່ຄວນຖືເບົາ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!