10 ເຕັກນິກຊ່ວຍໃຫ້ການຮຽນພາສາອັງກິດເປັນເລື່ອງງ່າຍ ແລະ ເກັ່ງໄດ້ໄວຂຶ້ນ

- advert banner 728 90 728x90 - 10 ເຕັກນິກຊ່ວຍໃຫ້ການຮຽນພາສາອັງກິດເປັນເລື່ອງງ່າຍ ແລະ ເກັ່ງໄດ້ໄວຂຶ້ນ

   1. ເຊົາແປເປັນພາສາຂອງໂຕເອງ : ອັນດັບທຳອິດເລີຍແມ່ນເຮົາຄວນເຊົາແປພາສາອັງກິດເປັນພາສາຂອງໂຕເອງ ເນື່ອງຈາກຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການຮຽນຊ້າລົງ ເພາະເມື່ອເຮົາໄປພົບພາສາອັງກິດໃນຮູບແບບທາງການ ຫລື ທີ່ເຂົາໃຊ້ກັນທົ່ວໄປ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາງົງ ແລະ ບໍ່ເຂົ້າໃຈໄດ້.

- new3 - 10 ເຕັກນິກຊ່ວຍໃຫ້ການຮຽນພາສາອັງກິດເປັນເລື່ອງງ່າຍ ແລະ ເກັ່ງໄດ້ໄວຂຶ້ນ
- 043105 2019 1 - 10 ເຕັກນິກຊ່ວຍໃຫ້ການຮຽນພາສາອັງກິດເປັນເລື່ອງງ່າຍ ແລະ ເກັ່ງໄດ້ໄວຂຶ້ນ

     2. ຢ່າຢ້ານຜິດພາດ : ເຮົາຕ້ອງບໍ່ຢ້ານການເຮັດຜິດພາດ ເພາະຄວາມຢ້ານເປັນອຸປະສັກໃຫຍ່ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຮຽນພາສາອັງກິດຂອງເຮົາກ້າວໄປຂ້າງໜ້າໄດ້ຊ້າ ແທນທີ່ເຮົາຈະເກັ່ງພາສາອັງກິດໄດ້ໄວຂຶ້ນ.

     3. ຄິດບວກດີກ່ວາ : ເຮົາຄວນຈະຢຸດເວົ້າເຖິງໂຕເອງໃນດ້ານລົບ ເພາະການມີທັດສະນະຄະຕິດ້ານລົບບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍປັບປຸງການຮຽນຮູ້ຂອງເຮົາໃຫ້ດີຂຶ້ນໄດ້ເລີຍ ມີແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນຂີ້ຮ້າຍລົງເລື້ອຍໆ.

     4. ເຊົາຄິດຫລາຍໄດ້ແລ້ວ : ເຊົາຄິດຫລາຍ ແລະ ເຊົາວິຕົກກັງວົນໄດ້ແລ້ວ ເພາະຍິ່ງຄິດຫລາຍກ່ຽວກັບການຝຶກເວົ້າພາສາອັງກິດ ມັນກໍຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກຢ້ານ, ຕົກໃຈ, ບໍ່ກ້າທີ່ຈະເວົ້າອອກມາ ແລະ ໃນທີ່ສຸດເຮົາກໍຈະເວົ້າບໍ່ໄດ້ຄືເກົ່າ.

     5. ຢ່າຄິດວ່າການຮຽນແມ່ນສິ່ງທີ່ໜ້າເບື່ອ : ອີກໜຶ່ງສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນຈະປ່ຽນຄວາມຄິດເລີຍກໍຄື ຢ່າຄິດວ່າການຮຽນເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າເບື່ອ, ຢ່າຍອມແພ້ ເຖິງວ່າໃນຕອນທຳອິດຂອງການຮຽນຮູ້ຈະເປັນສິ່ງທີ່ຍາກຈົນເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ຢາກຮຽນແລ້ວ ໃຫ້ເຮົາລອງປ່ຽນຄວາມຄິດຈາກສິ່ງທີ່ໜ້າເບື່ອເປັນສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເກັ່ງ ພຽງເທົ່ານີ້ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີແຮງ, ມີຄວາມອົດທົນຂຶ້ນມາແລ້ວ.

     6. ຢ່າເອົາໂຕເອງໄປປຽບທຽບກັບຄົນອື່ນ : ເຊົາເອົາໂຕເອງໄປປຽບທຽບກັບຄົນທີ່ເກັ່ງພາສາອັງກິດຄົນອື່ນໆໄດ້ແລ້ວ ເຮົາຈະຕ້ອງພູມໃຈໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນເອງໃນການຮຽນຮູ້ເພື່ອເປັນການພັດທະນາຕົນເອງຈະດີກ່ວາ.

- lattana 1 - 10 ເຕັກນິກຊ່ວຍໃຫ້ການຮຽນພາສາອັງກິດເປັນເລື່ອງງ່າຍ ແລະ ເກັ່ງໄດ້ໄວຂຶ້ນ

     7. ປ່ຽນວິທີການຈື່ຄຳສັບ : ວິທີການຈື່ຄຳສັບ, ການແປໄວຍະກອນ ແລະ ການໂຕ້ຕອບບົດສົນທະນາທີ່ນິຍົມໃຊ້ກັນ ຫລື ມີການເອົາມາໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫລາຍນັ້ນກໍບໍ່ໄດ້ແປວ່າຈະເປັນວິທີທີ່ຈະມີປະສິດທິພາບຫລາຍທີ່ສຸດໃນການຮຽນຮູ້ສຳລັບເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຄວນທີ່ຈະລອງຫາວິທີໃນການຈື່ຄຳສັບ, ການແປໄວຍະກອນ ແລະ ການໂຕ້ຕອບບົດສົນທະນາໃນຮູບແບບທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈງ່າຍຍິ່ງຂຶ້ນ (ເຕັກນິກຂອງແຕ່ລະຄົນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ).

     8. ຢ່າທຸ້ມເທເວລາຫລາຍຈົນເກີນໄປ : ເຮົາບໍ່ຄວນທຸ້ມເທເວລາກັບການຮຽນຫລາຍເກີນໄປ ເຮົາຄວນຈະມີໄລຍະເວລາໃນການສຶກສາສັ້ນໆ ບໍ່ໍເກີນ 30 ນາທີ ຈາກນັ້ນກໍໍພັກເບຣກແລ້ວຄ່ອຍມາຮຽນຮູ້ຕໍ່ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນເຮົາກໍບໍ່ຄວນທີ່ຈະຝຶກຝົນທັກສະດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງຫລາຍເກີນໄປຈົນຖືເບົາທັກສະດ້ານອື່ນໆ ເພາະທັກສະໃນທຸກດ້ານມີຄວາມສຳຄັນເທົ່າກັນ.

     9. ບໍ່ຕ້ອງຮູ້ສຶກຜິດ : ບໍ່ຕ້ອງຮູ້ສຶກຜິດ ເພາະບໍ່ມີໃຜທີ່ເກັ່ງສົມບູນແບບທຸກຢ່າງ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາບໍ່ຄວນທີ່ຈະຕ້ອງຮູ້ສຶກຜິດທີ່ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງບໍ່ເກັ່ງພາສາອັງກິດຄືກັບຄົນອື່ນ, ທຸກຢ່າງຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແຕ່ກໍບໍ່ແມ່ນວ່າເຮົາຈະເກັ່ງບໍ່ໄດ້ ພຽງແຕ່ເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈ, ດຸໝັ່ນພາກພຽນ, ອົດທົນ ກໍເກັ່ງໄດ້ຄືກັນ.

     10. ຢ່າກັກຄວາມຮູ້ໃນຫ້ອງຮຽນຢ່າງດຽວ : ເຮົາບໍ່ຄວນທີ່ຈະກັກຄວາມຮູ້ພຽງໃນຫ້ອງຮຽນເທົ່ານັ້ນ ການຝຶກຝົນພາສາອັງກິດນອກຫ້ອງຮຽນກໍມີຄວາມສຳຄັນຄືກັນ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມກ້າວໜ້າຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ .

error: Content is protected !!