ສະພາຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ (ສະບັບປັບປຸງ)

- advert banner 728 90 728x90 - ສະພາຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ (ສະບັບປັບປຸງ)

ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປັບປຸງ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີVIII, ຄັ້ງວັນທີ 17 ມິຖຸນານີ້, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ. ພາຍຫຼັງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ນໍາສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປັບປຸງ ຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ:  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ໄດ້ປັບປຸງມາແລ້ວ 5 ຄັ້ງຄື: ໃນປີ 2001, 2002, 2005, 2011 ແລະ 2015 ຊຶ່ງເປັນສະບັບທີ່ນໍາໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໄດ້ກວມເອົາຫຼາຍອາກອນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ອາກອນຊົມໃຊ້, ອາກອນກໍາໄລ, ອາກອນລາຍໄດ້, ອາກອນມອບເໝົາ, ອາກອນສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ໄດ້ແຍກອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມມາເປັນກົດໝາຍສະເພາະ ໃນປີ 2006 ແລະ ປັບປຸງ 2 ຄັ້ງ ໃນປີ  2014 ແລະ 2018.  ຜ່ານການຈັດຕັ້ງເຫັນວ່າກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງ ການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ສາມາດລະດົມແຫຼ່ງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອສະໜອງດ້ານທຶນຮອນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຕ່ລະໄລຍະ,  ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ  ກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນ ຍັງບໍໄດ້ກວມເອົາການຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງວຽກງານຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ບໍ່ທັນກໍານົດລະອຽດເຖິງລະບຽບ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ສໍາລັບວິສາຫະກິດ ແລະ ລະບົບບຸກຄົນ, ລະບົບການແຈ້ງເສຍ ແລະ ມອບອາກອນດ້ວຍຕົນເອງ, ການກວດອາກອນຫຼັງແຈ້ງເສຍອາກອນຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກໍານົດລະອຽດ. ສ່ວນໂຄງປະກອບຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບເກົ່າ ປະກອບມີ 12 ພາກ, 11 ໝວດ ແລະ 100 ມາດຕາ, ສໍາລັບສະບັບປັບປຸງ ປະກອບມີ 12 ພາກ, 13ໝວດ ແລະ 93 ມາດຕາ. 

ສ່ວນເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງກົດໝາຍ ການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ໃນຄັ້ງນີ້, ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ທັງປະຕິບັດຕາມທິດຂອງລັດຖະບານ ໃນການປະຕິຮູບການເງິນແຫ່ງລັດ ແລະ ເຂັ້ມງວດໃນການປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ອີງຕາມບົດຮຽນຂອງການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນຂອງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ  ມີນິຕິກໍາເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນຕົ້ນຕໍ ໃນການຄຸ້ມຄອງການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ຫຼັກການຂອງສາກົນ ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການປັບປຸງກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນສະບັບປັດຈຸບັນ.

- lattana 1 - ສະພາຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ (ສະບັບປັບປຸງ)
- 1 1 - ສະພາຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ (ສະບັບປັບປຸງ)

ເມື່ອຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປັບປຸງນີ້ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນໍາໃຊ້ ຈະມີນິຕິກໍາທີ່ເປັນບ່ອນອີງໜັກແໜ້ນຕື່ມ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ, ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ດ້ວຍກົດໝາຍ, ຫັນວຽກງານຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນສູ່ລະບົບຄຸ້ມຄອງທີ່ທັນສະໄໝ ໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ວ່ອງໄວ. 

error: Content is protected !!