ອົດສະຕຣາລີ ເພີ່ມການຊ່ວຍເຫລືອລາວ 2,5 ຕື້ກີບເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

ອົດສະຕຣາລີ ເພີ່ມການຊ່ວຍເຫລືອລາວ 2,5 ຕື້ກີບເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ - advert banner 728 90 728x90 - ອົດສະຕຣາລີ ເພີ່ມການຊ່ວຍເຫລືອລາວ 2,5 ຕື້ກີບເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

ເມື່ອທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ, ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາລາວ, ລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ເພີ່ມການປະກອບສ່ວນ ຕໍ່ວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ເຂດນໍ້າຖ້ວມ ໃນປີຜ່ານມາ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ໂດຍຜ່ານອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ຈຳນວນ 2,5 ຕື້ກີບ (407.000 ໂດລາອົດສະຕາລີ) ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍຍ້ອນນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນການຟື້ນຟູ, ການກໍ່ສ້າງຄືນຕາມການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຫລັງໄພພິບັດ ແລະ ຈະຮອງຮັບການປະຕິບັດວຽກງານເກັບກູ້ຫ້າທີມງານຂອງ UXO Lao ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ໃນໄລຍະແປດເດືອນ, ເຊິ່ງທີມດັ່ງກ່າວ ຄາດວ່າຈະເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ຕົກຄ້າງ ຈາກເນື້ອທີ່ດິນປະມານ 120 ເຮັກຕາ ຢູ່ເຂດບ້ານທີ່ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ເຂດອ້ອມຂ້າງ.

ອົດສະຕຣາລີ ເພີ່ມການຊ່ວຍເຫລືອລາວ 2,5 ຕື້ກີບເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ - new3 - ອົດສະຕຣາລີ ເພີ່ມການຊ່ວຍເຫລືອລາວ 2,5 ຕື້ກີບເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

ໃນປີ 2018, ອົດສະຕາລີ ໄດ້ປະກອບທຶນເບື້ອງຕົ້ນ ມູນຄ່າ 200.000 ໂດລາອົດສະຕາລີ ເຂົ້າໃນການສົ່ງທີມງານເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຂອງ UXO Lao ເພີ່ມຕື່ມອີກຫ້າທີມໄປເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການແກ້ໄຂຜົນສະທ້ອນໄພນໍ້າຖ້ວມ ຜ່ານການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ, ການຍົກຍ້າຍສຸກເສີນ ແລະ ຈັດທີ່ຢູ່ອາໄສຖາວອນໃຫ້ ປະຊາຊົນ ຜູ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນໍ້າຖ້ວມ ອັດຕະປື ເປັນແຂວງໜຶ່ງ ທີ່ມີລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຫລາຍປະມານ 94% ຂອງບ້ານຕ່າງໆ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ແມ່ນມີລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຍັງຕົກຄ້າງຈາກສະໄໝສົງຄາມ. ຫລັງນໍ້າຖ້ວມ, ຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບລະເບີດບໍ່ທັນແຕກແມ່ນສູງຂຶ້ນໃນເຂດທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ ເນື່ອງຈາກວ່າລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ອາດຖືກເຄື່ອນຍ້າຍຍ້ອນນໍ້າ. ການສຳຫລວດທົ່ວແຂວງ ທີ່ບໍ່ທັນສໍາເລັດກ່ອນນໍ້າຖ້ວມ ໄດ້ພົບເຫັນໃນເບື້ອງຕົ້ນວ່າ ເນື້ອທີ່ 12.225 ເຮັກຕາ ເປັນເຂດອັນຕະລາຍ, ເຊິ່ງຕ້ອງການການເກັບກູ້. ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ຫລັງເກີດໄພພິບັດ ໄດ້ປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ ທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການຟື້ນຟູຫລັງນໍ້າຖ້ວມ ຂອງຂະແໜງການລະເບີດບໍ່ທັນແຕກແມ່ນຢູ່ທີ່ 92,6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

   ທ່ານນາງ ເຈນ ແຊນເດີ, ອຸປະທູດ ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ກ່າວາວ່າ: ການສະໜັບສະໜຸນ UXO Lao ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ເປັນການຊ່ວຍລັດຖະບານລາວ ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍ ຈາກບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ 18. ການສະໜອງທຶນເພີ່ມຕື່ມນີ້, ຈະຊ່ວຍປະ ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນຟື້ນຟູຫລັງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ UXO Lao ສາມາດສືບຕໍ່ພາກປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ອອກຈາກທີ່ດິນທີ່ມີລະເບີດຕົກຄ້າງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າປະຊາຊົນແຂວງອັດຕະປື ສາມາດເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນ ສຳລັບທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການຜະລິດກະສິກຳທີ່ປອດໄພ.

ອົດສະຕຣາລີ ເພີ່ມການຊ່ວຍເຫລືອລາວ 2,5 ຕື້ກີບເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ - lattana 1 - ອົດສະຕຣາລີ ເພີ່ມການຊ່ວຍເຫລືອລາວ 2,5 ຕື້ກີບເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ
error: Content is protected !!