ຄົນ 5 ປະເພດນີ້ທ່ານຄວນຢູ່ຫ່າງໆ ເພາະເຂົາຈະເປັນໂຕຖ່ວງຊີວິດທ່ານ

ຄົນ 5 ປະເພດນີ້ທ່ານຄວນຢູ່ຫ່າງໆ ເພາະເຂົາຈະເປັນໂຕຖ່ວງຊີວິດທ່ານ - advert banner 728 90 728x90 - ຄົນ 5 ປະເພດນີ້ທ່ານຄວນຢູ່ຫ່າງໆ ເພາະເຂົາຈະເປັນໂຕຖ່ວງຊີວິດທ່ານ

     ການຈະເລືອກຄົບໝູ່ຈັກຄົນນັ້ນອາດຈະຟັງເບິ່ງບໍ່ຍາກ, ແຕ່ໝູ່ທີ່ດີໆກໍອາດຈະຫາໄດ້ບໍ່ງ່າຍ ຫລາຍຄົນອາດຈະມີໝູ່ໃນແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນກັບຄວາມມັກ, ຂຶ້ນກັບນິໄສ, ແຕ່ແນວໃດເຮົາຂໍແນະນຳວ່າຄວນຈະຢູ່ໃຫ້ຫ່າງໄວ້ຈະດີກ່ວາສຳລັບຄົນ 5 ປະເພດນີ້ ທີ່ຢູ່ໃກ້ແລ້ວຈະເປັນໂຕຖ່ວງຊີວິດຂອງທ່ານ.

ຄົນ 5 ປະເພດນີ້ທ່ານຄວນຢູ່ຫ່າງໆ ເພາະເຂົາຈະເປັນໂຕຖ່ວງຊີວິດທ່ານ - new3 - ຄົນ 5 ປະເພດນີ້ທ່ານຄວນຢູ່ຫ່າງໆ ເພາະເຂົາຈະເປັນໂຕຖ່ວງຊີວິດທ່ານ

     1. ຊ່າງຕຳໜິ, ຈັບຜິດເກັ່ງ : ຕິເພື່ອກໍ່ກໍແມ່ນ, ແຕ່ຖ້າຈອບແຕ່ຕຳໜິ, ຈອບແຕ່ຕິນັ້ນຕິນີ້, ຈອບແນມຫາແຕ່ຂໍ້ເສຍຂອງຄົນອື່ນ ຄົນແບບນີ້ກໍຢ່າເອົາເຂົ້າມາໃນຊີວິດຈະດີກ່ວາ ເພາະຖ້າເຮົາເກີດຜິດພາດຫຍັງຂຶ້ນມາ ຄຳເວົ້າຂອງຄົນຜູ້ນີ້ຈະເປັນໂຕບັ່ນທອນຊີວິດຂອງທ່ານ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໝົດກຳລັງໃຈໄດ້ງ່າຍໆ.

     2. ຄົນບໍ່ໄດ້ເລື່ອງ : ຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍຈິງຈັງກັບຫຍັງຈັກຢ່າງຊີວິດນີ້ມີໄວ້ເພື່ອກິນໆ ນອນໆ ທ່ຽວຫລິ້ນໄປແຕ່ລະມື້, ເຊື່ອງຊ້າ, ບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ຂອງໂຕເອງ  ຄົນປະເພດນີ້ຢູ່ຫ່າງໆໄວ້ຈະດີກ່ວາ ເພາະຖ້າຢູ່ກັບຄົນແບບນີ້ຫລາຍໆ ທ່ານກໍອາດຈະຊຶມຊັບເອົານິໄສບໍ່ດີຂອງເຂົາໄດ້.

     3. ຄົນຂີ້ນິນທາ : ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ມັກເອົາເລື່ອງຂອງຄົນໃກ້ໂຕ ມາເວົ້າໃຫ້ທ່ານຟັງ ກໍຍິ່ງຕ້ອງລະ ວັງ ເພາະບໍ່ຮູ້ວ່າມື້ໃດທີ່ເລື່ອງຂອງ ທ່ານຈະຕົກໄປເຖິງຫູຂອງຄົນອືນໆ ອີກ ຄືກັບທີ່ເຂົານິນທາຄົນອື່ນໃຫ້ ທ່ານຟັງ.

     4. ຂີ້ອິດສາ : ຄົນໃກ້ໂຕທີ່ມັກ ເອົາເລື່ອງຂອງຄົນອື່ນມານິນທາໃຫ້ທ່ານຟັງເລື້ອຍໆ ທັງເລື່ອງພວກນັ້ນຟັງແລ້ວຍັງຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງຄວາມອິດສາທີ່ຄົນອື່ນໄດ້ດິບໄດ້ດີ ຖ້າມີແບບນີ້ຮີບຖອຍອອກມາດີກ່ວາ ເພາະໃນເມື່ອເຂົາອິດສາຄົນອື່ນໄດ້ຂະໜາດນັ້ນ ກໍຢ່າຫວັງວ່າເຂົາຈະບໍ່ຄິດແບບນັ້ນກັບທ່ານຄືກັນ, ແຕ່ເຂົາອາດຈະບໍ່ໄດ້ເວົ້າ ຫລື ສະແດງອອກກັບທ່ານໂດຍກົງ, ແຕ່ໃນໃຈ ຫລື ລັບ ຫລັງເຂົາອາດຈະໄປເວົ້າກັບຄົນອື່ນກໍເປັນໄດ້.

     5. ບໍ່ເວົ້າໂດຍກົງ : ເວລາມີເລື່ອງ ຫລື ມີບັນຫາຫຍັງ ຄົນປະເພດທີ່ເຮົາຖາມ ເປັນຫຍັງບໍ່ ? ແຕ່ກໍຕອບພຽງແຕ່ວ່າ ບໍ່ເປັນຫຍັງ ບໍ່ມີຫຍັງ, ແຕ່ຊຳ້ພັດເອົາບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໄປເລົ່າໄປຄົນອື່ນຟັງ, ບໍ່ຍອມເວົ້າໂດຍກົງຕໍ່ໜ້າ ຄົນແບບນີ້ກໍບໍ່ຄວນຈະໄປສະໜິດສະໜົມຫຍັງນຳຫລາຍ ເພາະຄົນແບບນີ້ບໍ່ຄ່ອຍຈະມີຄວາມຈິງໃຈພໍປານໃດ.

error: Content is protected !!