ແມ່ນໃຜຄວບຄຸມ ແລະ ກວດກາ ?

ແມ່ນໃຜຄວບຄຸມ ແລະ ກວດກາ ? - advert banner 728 90 728x90 - ແມ່ນໃຜຄວບຄຸມ ແລະ ກວດກາ ?

ໂດຍ: ລູກເມືອວພວນ

ແມ່ນໃຜຄວບຄຸມ ແລະ ກວດກາ ? - new3 - ແມ່ນໃຜຄວບຄຸມ ແລະ ກວດກາ ?

ຕໍ່ກັບບັນຫາຄັດເລືອກເອົາບຸກຄະລາກອນເຂົ້າເຮັດການນຳພາກລັດນັ້ນ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່າວວ່າ: ” ຂົງເຂດວຽກງານລັດຖະກອນ ນັບແຕ່ນີ້ໄປຈົນຮອດປີ 2020 ລັດຈະສຸມໃສ່ລຸດຈຳນວນລັດຖະກອນລົງ ແລະ ເດັດຂາດບໍ່ເພີ່ມຈຳນວນລັດຖະກອນ ແຕ່ຕ້ອງເນັ້ນເລື່ອງຄຸນະພາບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃຫ້ເທົ່າທຽມກັບປະເທດອື່ນ, ການຮັບ ແລະ ບັນຈຸລັດຖະກອນໃຫ້ໄດ້ຜູ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດແຕ່ຫົວທີ, ບໍ່ໃຫ້ມີຄຳວ່າ: ພະນັກງານເຫຼືອບໍ່ພໍ  ” ແຕ່ປະກົດວ່າການສອບເສັງເອົາບຸກຄະລາກອນຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ຍັງເຮັດແບບເດີມໆເຊັ່ນ: ຍັງປະປ່ອຍໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນ, ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນເຮັດເອົາເອງ ໂດຍບໍ່ມີການເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມ ກວດກາຈາກຂັ້ນສູນກາງ ຫຼື ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ກໍ່ຍັງວົນວຽນຢູ່ກັບຮູບການເດີມ, ຍັງເຮັດຄືເກົ່າຜ່ານມາໂດຍບໍ່ມີຫຍັງໃໝ່ ແລະ ດີຂຶ້ນເລີຍ, ເຊັ່ນ:

1. ຄະນະກຳມະການສອບເສັງ ແລະ ກວດບົດກໍ່ແມ່ນແຕ່ລະພາກສ່ວນແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນເອົາເອງ ໂດຍບໍ່ມີຂັ້ນສູນກາງເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມນຳ.

2. ເພີ່ນບໍ່ເປີດເຜີຍຄະແນນ, ຜູ້ສອບເສັງບໍ່ສາມາດກວດສອບບົດເສັງຂອງຕົນເອງໄດ້. ວ່າຖືກ ຫຼື ຜິດແນວໃດ.

3. ຜ່ານການຕິຕາມຜູ້ທີ່ສອບເສັງໄດ້ກໍ່ຍັງແມ່ນລູກຫຼານຂອງຜູ້ມີສິດອຳນາດໂດຍບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ກໍລະນີບໍ່ໂປ່ງໃສ, ບໍ່ເປັນທຳ.  ເມື່ອສອບເສັງ ແລະ ກວດບົດສຳເລັດ ເພີ່ນກໍ່ເອົາລາຍຊື່ທີ່ຕົກລົງໄວ້ແລ້ວ ນັ້ນ ອອກມາປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ. ວ່າແມ່ນຜູ້ສອບເສັງໄດ້.

ແມ່ນໃຜຄວບຄຸມ ແລະ ກວດກາ ? - lattana 1 - ແມ່ນໃຜຄວບຄຸມ ແລະ ກວດກາ ?

4. ເສັງເອົາບຸກຄະລາກອນພຽງແຕ່ 6-7 ຫຼື 10, ເພີ່ນຂາຍແບບຟອມເຂົ້າສອບເສັງເປັນ 1.000 ສະບັບ. ອັນນີ້ ກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ມັນແມ່ນການສວຍໂອກາດຫາເງິນປັນກັນ. ຄະນະກຳມະການຂັ້ນສູນກາງຄວນກຳນົດໃຫ້ຈັກຄົນ ຄວນຂາຍແບບຟອມເທົ່າໃດ?

5. ສູນກາງອອກຄຳສັ່ງ, ແຕ່ຜູ້ປະຕິບັດແມ່ນຂັ້ນລຸ່ມ ໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕາມກວດກາແຕ່ຢ່າງໃດ. ໃນທີ່ສຸດ, ການສວຍໂອກາດຍັງຄືເກົ່າ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງຢາກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕິດຕາມ, ກວດກາຈາກຂັ້ນເທິງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສອບເສັງເອົາລັດຖະກອນແຕ່ລະຄັ້ງ, ທັງນີ້ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ເພື່ອເລືອກໃຫ້ໄດ້ຄົນດີ, ຄົນເກັ່ງ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ແທ້ຈິງ ມາພັດທະນາປະເທດຊາດ.

—————————

error: Content is protected !!