ບຸນເຂົ້າພັນສາ

ບຸນເຂົ້າພັນສາ - 5555 - ບຸນເຂົ້າພັນສາ
ບຸນເຂົ້າພັນສາ - Untitled design - ບຸນເຂົ້າພັນສາ

ບຸນເຂົ້າພັນສາ, ແມ່ນປາງບຸນໃຫຍ່ ແລະ ສຳຄັນຂອງຊາວພຸດ, ປີນີ້ມື້ບຸນດັ່ງກ່າວກົງກັບວັນທີ 16 ກໍລະກົດ ແລະ ກົງກັບມື້ຂຶ້ນ 15  ຄ່ຳເດືອນ 8 ຂອງລາວບຸນເຂົ້າພັນສາໃນພາສາບາລີມີສອງ ຊື່ຄື: ວັດສຸປະວາສະ, ແປວ່າການເຂົ້າພັນສາ ແລະ ວັດສາວາສະ ແປວ່າການຈໍາພັນສາທັງສອງຊື່ ນີ້ມີຄວາມໝາຍອັນດຽວກັນຄື ບໍ່ທ່ຽວໄປແຮມຄືນທີ່ອື່ນຕະຫຼອດ ສາມເດືອນໃນລະດູຝົນ, ເຊິ່ງນັບ ແຕ່ແຮມຄໍ່າໜຶ່ງເດືອນແປດເຖິງແຮມຄໍ່າໜຶ່ງເດືອນສິບເອັດ, ເພາະວ່າໃນໄລຍະນີ້ເປັນຍາມຝົນ ພະພິກຂຸສົງຈະທ່ຽວສັນຈອນໄປມາ ທາງໃດກໍລໍາບາກ, ທັງເປັນການ ຂັດຕໍ່ພະວິໄນ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ມີກໍລະນີຈໍາເປັນຕາມທີ່ອະນຸຍາດໄວ້ໃນພະວິໄນຂອງສົງ. ໃນເທສະການເຂົ້າພັນສາຫຼືຈໍາພັນສານັ້ນ ຜູ້ທີ່ນັບຖືພະພຸດທະສາດສະໜາ ກໍໄດ້ພາກັນໄປຊຸມນຸມຢູ່ວັດ ຫຼື ຕາມສະຖານທີ່ໆຈັດໄວ້ເພື່ອພິທີ ທາງສາດສະໜາໂດຍສະເພາະ.

ບຸນເຂົ້າພັນສາ - 5555 - ບຸນເຂົ້າພັນສາ

   ຕາມການບອກເລົ່າຂອງເຖົ້າແກ່ບູຮານວ່າ: ກ່ອນທີ່ຈະມີການຈໍາພັນສານີ້ແມ່ນສືບເນື່ອງມາຈາກປະເພນີນິຍົມຂອງຊາວອິນເດຍສະໄໝບູຮານເມື່ອເຖິງລະດູຝົນມາກໍງົດການທ່ຽວໄປມາໄລຍະໜຶ່ງເຊັ່ນ: ຜູ້ທີ່ທ່ຽວໄປມາເພື່ອການຄ້າຂາຍ, ຜູ້ທີ່ເປັນນັກບວດເດຍລະຖີຊີພາມ, ເຊິ່ງມັກທ່ຽວສັນຈອນໄປມາຕາມລໍາພັງເມື່ອຮອດລະດູຝົນແລ້ວໄປເຖິງໃສກໍຢຸດພັກຢູ່ທີ່ນັ້ນຕະຫຼອດເຖິງສາມເດືອນ, ເມື່ອພົ້ນກໍານົດ ແລ້ວ ກໍອອກເດີນທາງຕາມຈຸດປະສົງຕໍ່ໄປອີກແມ່ນແຕ່ພະພຸດທະເຈົ້າ ທີ່ໄດ້ສະເດັດໄປສູ່ເມືອງຕ່າງໆ ເມື່ອເຖິງລະດູຝົນພະອົງກໍໄດ້ປະທັບຢູ່ເມືອງໃດເມືອງ ໜຶ່ງທີ່ພະອົງໄປເຖິງເໝືອນກັບຄົນອື່ນໆ. ໃນ ຕອນທໍາອິດພະພິກຂຸສົງຍັງມີ ໜ້ອຍເມື່ອຮອດລະດູຝົນເພິ່ນກໍ ຈະຢຸດທ່ຽວສັນຈອນ ໄປມາຕາມ ລໍາພັງເຊັ່ນດຽວກັນກັບພະພຸດທະອົງຊົງປະພຶດຢູ່, ໂດຍຍັງບໍ່ໄດ້ຕັ້ງ ເປັນທໍານຽມ ແລະ ບໍ່ໄດ້ມີເຫດອັນ ໃດທີ່ຈະໃຫ້ພະພຸດທະອົງຊົງບັນ ຍັດວ່າພະພິກຂຸສົງຕ້ອງເຂົ້າຈໍາພັນສາ. ເມື່ອດົນນານມາພະພິກ ຂຸສົງກໍເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ ແລະ ຂະນະທີ່ພະອົງປະທັບຢູ່ເມືອງລາ ຊະ, ຄືວັນໜຶ່ງມີພະສົງຈໍານວນ 6 ອົງບໍ່ຮູ້ຈັກກາລະເວລາໃນລະດູຝົນກໍຍັງທ່ຽວໄປມາຢູ່ ແລະ ໄດ້ຢຽບຢໍ່າເຂົ້າກ້ານາດໍາຂອງ ປະຊາຊົນຕະຫຼອດເຖິງສັດນ້ອຍ – ສັດໃຫຍ່ກໍນອນຕາຍ ເດຍລະດາດຈົນວ່າຜູ້ຄົນໄດ້ ກ່າວຂວັນນິນທາວ່າ: ແມ່ນແຕ່ພວກເດຍລະຖີນອກສາດສະໜາກໍຍັງຢຸດເຊົາໃນການສັນຈອນໄປມາ, ນົກໜູປູປີກກໍຍັງຮູ້ ຈັກສ້າງເຮືອນແປງຮັງເພື່ອຫຼົບໄພທໍາມະຊາດຈາກພະຍຸລົມ ແຮງ, ແຕ່ພວກສໍາມະນະສາກະ ຍະບຸລຸດ (ລູກສິດຂອງພະພຸດທະເຈົ້າ)ເຫດໃດຈຶ່ງທ່ຽວໄປຕະ ຫຼອດທຸກລະດູການ ຢຽບຢໍ່າເຂົ້າ ກ້ານາດໍາປະຊາຊົນ ແລະ ບັນດາສັດນ້ອຍສັດໃຫຍ່ເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຕາຍໄປເດຍລະດາດ. ເມື່ອ ຄວາມນັ້ນໄດ້ຊາບ ເຖິງອົງສົມ ເດັດພະສໍາມາສໍາພຸດທະເຈົ້າພະອົງຈຶ່ງຊົງບັນຍັດເປັນທໍານຽມໄວ້ວ່າ: ນັບແຕ່ບັດນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ເມື່ອເຖິງລະດູຝົນມາພະພິກຂຸ ສົງຕ້ອງຢູ່ຈໍາພັນສາກໍຄືຢູ່ປະຈໍາທີ່ຕະຫຼອດສາມເດືອນໃນຍາມຝົນເວັ້ນເສຍແຕ່ມີເຫດ ຈໍາເປັນທີ່ພະວິໄນອະນຸຍາດໄວ້. ເພາະສະນັ້ນ, ການທີ່ພະພິກຂຸສົງ ບໍ່ທຽວໄປມາໃນສາມເດືອນນີ້ ເອີ້ນວ່າເຂົ້າພັນສາ. ດ້ວຍເຫດ ດັ່ງກ່າວມານີ້ ຈຶ່ງໄດ້ເກີດມີທໍານຽມການເຂົ້າພັນສາສືບທອດ ກັນມາຈົນເທົ່າທຸກວັນນີ້.

ການເຂົ້າພັນສາຫຼືຈໍາພັນ ສານີ້ ໄດ້ແຍກອອກສອງພິທີຄື:

ພິທີຂອງພະສົງ ແລະ ພິທີ ຂອງຄະລືຫັດ(ຄາລະວາດ). ພິທີຂອງພະສົງກ່ອນຈະຮອດ ມື້ເຂົ້າພັນສາພະສົງສາມະເນນ ກໍທໍາຄວາມສະອາດພາຍໃນວັດເຊັ່ນ: ກຸຕິວິຫານຮົກເຮື້ອບໍ່ ສະອາດ, ຊຸດໂຊມເສົ້າໝອງກໍ ໃຫ້ປົວແປງ ແລະ ທໍາຄວາມສະ ອາດທັງນີ້ກໍເພື່ອໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນການບໍາເພັນສະມະນະກິດໃນເມື່ອເຂົ້າພັນສາແລ້ວ. ນອກນັ້ນ, ຕາມປະເພນີນິຍົມພະສົງຕາມວັດຕ່າງໆກໍຈະຈັດຫາເຄື່ອງສັກກາລະບູຊາໄປຄາ ລະວະຄູບາອາຈານຫຼືພະເຖລະ ຜູ້ໃຫຍ່ເພື່ອຂໍອະໂຫສິກໍາໃນການ ທີ່ໄດ້ລ່ວງເກີນ ດ້ວຍກາຍວາຈາ ແລະ ຈິດໃຈ. ໃນມື້ເຂົ້າພັນສາພະ ສົງສາມະເນນກໍໄດ້ໄປປະຊຸມ ກັນຢູ່ໃນໂບດວິຫານໄຫ້ວພະສູດມົນ ແລະ ຕ່າງອົງຕ່າງກໍຈະຕັ້ງໃຈບໍາເພັນກິດຈະວັດກໍຄືການ ສຶກສາຮໍ່າຮຽນເອົາພະທໍາມະ ວິໄນຕະຫຼອດໄລຍະສາມເດືອນ ເພື່ອໃຫ້ໂອວາດສັ່ງສອນແກ່ ອອກຕົນຍາດໂຍມຫຼືກິດຈະວັດ ອື່ນໆ, ເຊິ່ງເປັນໜ້າທີ່ຂອງພະສົງຕາມຄວາມຮູ້ຄວາມສາ ມາດ. ໜ້າທີ່ຂອງຄາລະວາດໃນ ໄລຍະເຂົ້າພັນສາໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ສະແດງຕົນວ່າເປັນຊາວພຸດຍ່ອມມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍໃນພິທີດັ່ງກ່າວນີ້, ປັດຈຸບັນນີ້ສ່ວນຫຼາຍທີ່ນິຍົມກັນເຮັດຄື: ເມື່ອຈະຮອດມື້ເຂົ້າພັນສາຜູ້ໃຫຍ່ກໍບອກຂ່າວປ່າວ ເຕືຶອນກັນເພື່ອຈັດຫາເຄື່ອງສັກ ກາລະບູຊາຫຼືເຄື່ອງ ປັດໄຈໄທຍະ ທານຕ່າງໆ. ເມື່ອຮອດມື້ເຂົ້າພັນ ສາແທ້ໆແລ້ວຕອນເຊົ້າກໍຊັກ ຊວນລູກຫຼານລົງ ໄປວັດໄຫ້ວພະ ສູດມົນຮັບສິນຟັງເທດ, ຍາມຄໍ່າມາກໍວຽນທຽນອ້ອມໂບດວິຫານແລ້ວກໍນໍາເອົາເຄື່ອງສັກກາລະບູຊາເຂົ້າໄປຖວາຍໃຫ້ແກ່ ພະສົງສາມະເນນຕາມສັດທາ ຂອງໃຜລາວ. ບາງຄົນກໍໄດ້ ຕັ້ງ ປະນິທານໄວ້ວ່າຈະບໍາລຸງພະສົງສາມະເນນຕະຫຼອດພັນສາ,  ລາງຄົນກໍອະທິຖານວ່າຈະຮັກ ສາອຸໂປສົດສິນຕະຫຼອດພັນສາ, ລາງຄົນກໍອະທິຖານວ່າຈະຟັງເທດຕະຫຼອດພັນສາ, ລາງ ຄົນກໍຍັງບໍາເພັນກຸສົນຄວາມດີ ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເມື່ອກ່ອນເປັນນັກ ເລງດື່ມເຫຼົ້າເມົາສຸລາກໍໄດ້ອະ ທິຖານໄວ້ວ່າຈະງົດເວັ້ນສິ່ງເຫຼົ່າ ນັ້ນຕະຫຼອດພັນສາຕະຫຼອດ ຮອດການຫຼິ້ນພະນັນຂັນຕໍ່ຕ່າງໆ ເຊິ່ງແຕ່ລະຄົນກໍໄດ້ອະທິຖານໄວ້ໃນໃຈ ແລະ ເຂົ້າໄປປະຕິຍານ ຕົນຢູ່ຕໍ່ໜ້າພະສົງກໍມີ, ນີ້ກໍຄືການ ເຮັດບຸນເຂົ້າພັນສາ.

ບຸນເຂົ້າພັນສາ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ບຸນເຂົ້າພັນສາ

ບຸນເຂົ້າພັນສາ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ບຸນເຂົ້າພັນສາ
ບຸນເຂົ້າພັນສາ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ບຸນເຂົ້າພັນສາ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!